E.L. James - Grey. Pięćdziesiąt Twarzy Greya Oczami Christiana 2015

August 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Pięćdziesiąt Twarzy Greya Oczami Christiana 2015 eBook(17) by ... E. L. James - Pięćdziesiąt odcieni 01 - Piecdziesiat t...

Description

Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana cz.1-5 ebook 

Zobaczcie świat "Pięćdziesięciu twarzy Greya" raz jeszcze, tym razem oczami Ch ristiana.

Historia miłosna, t!ra zaascynowała mi#iony czyte#ni!w na całym ś wiecie z $ers$etywy Christiana Greya.

Christian Grey s$rawuje ontro#ę nad wszystim% &yje w świecie $ouładanym, a sobie i innym narzuca du&a dyscy$#inę. 'e(o &ycie jest $ozbawione emocji do dnia, (dy do je(o biura w$ada )nastasia *tee#e, obieta o niesornych br+zowych włosach i z(rabnych no(ach. Pr!buje o niej za$omnieć, a#e to ty#o $o(łębia je(o uczucia, t!rych nie $otrai zrozumieć i t!rym nie zdoła się o$rzeć.  $rzeciwie-stwie do obiet, t!re $oznał w $rzeszłości, )na jest nieśmiała, zjawisowa i zdaje się, &e $rzejrzała, i& za cudownym dzieciem biznesu i sty#em &ycia właścicie#a #ususowe(o a$artamentu, ryje się chłodne i zranione serce Christiana.

Tutaj znajdziesz e!ną wersję ksią"ki - k#iknij

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.