Farmacologia Sistemului Nervos Vegetativ

June 11, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

... prevenirea sindromului de abstinenţăastfel: Nicorette (gumă de mestecat),Nicoderm (plasture sau patch transdermal...

Description

FARMACOLOGIA SISTEMULUI S ISTEMULUI NERV NERVOS OS VEGETA VEGETATIV TIV Definitie Sistemul nervos vegetativ (SNV) poartă denumirea de sistem nervos autonom în literatura anglo-saxonă.SNV este acea porțiune din SNC și SN periferic care reglează funcția organelor interne.Acestea au o activitate autonomă și involuntară.SNV este în strânsă legătură cu SN somatic (sistemul somato-senzorial sau SN al vieții de relație).Exemplu, relație).Exemplu, fuga este fenomen al vieții de relație.Aceasta se acompaniază de creșterea PA,tahicardie și redistribuirea sângelui spre musculatură.Acestea musculatură.Acestea sunt fenomene vegetative.Numai din rațiuni didactice SNV va fi tratat ca parte distinctă de SNC. SNV are trei mari componente: componente : 1.SNV colinergic sau parasimpatic 2.SNV adrenergic adrenergic sau simpatic 3.SNV enteric sau enteral.Acesta din urmă este reprezentat de neuronii și fibrele nervoase din pereții tubului digestiv .SNV enteric are,pe lângă neurotransmițători neurotransmițători (NT) obișnuiți, și alți NT speciali,precum VIP sau substanța P. Neurotransmițător Neurotransmițător (NT).Este o substanță endogenă care asigură transmiterea transmiterea influxului nervos la nivelul sinapselor neuronale din SNC și SN periferic și la nivelul sinapselor neuro-efectoare.Exempl neuro-efectoare.Exemple e de NT sunt acetilcolina,dopamina,serotonia acetilcolina,dopamina,serotonian n etc. Modulator. Modulator. Este o substanță care nu are rol de NT dar care reglează cantitatea de NT eliberată. Autacoid.Se Autacoid.Se mai numește hormon local,este o substanță secretată de către un țesut iar efectele sale se exercită asupra țesuturilor aflate în vecinătate.Exemple vecinătate.Exemple de autacoizi sunt histamina,serotonina histamina,serotonina și prostaglandinele. Hormon.Este Hormon.Este o substanță endogenă,secretată endogenă,secretată de țesuturi specializate,care specializate,care pătrunde în sânge și apoi acționează asupra altui organ,la distanță de locul secreției.Uneori această distanță este foarte mare.De exemplu,hormonii gonadotropi secretați de hipofiză,care acționează asupra gonadelor. SISTEMUL NERVOS VEGETATIV COLINERGIC (PARASIMPATIC) Se definește ca fiind totalitatea formațiunilor anatomice anatomice care au drept NT acetilcolina (Ach).Formațiunile care au drept NT aceticolina sunt: 1. fibrele postganglionare parasimpatice (n.vag),2. fibrele preganglionare preganglionare

ale ganglionilor vegetativi,3. vegetativi,3. fibrele preganglionar preganglionare e ale medulosuprarenalei medulosuprarenalei (MSR),4. fibrele n.motori și 5. unii neuroni din SNC și din pereții tubului digestiv.  Acetilcolina.Sinteza acetilcolinei

Acetilcolina este un ester al colinei colinei cu acidului acetic.Sinteza acetic.Sinteza are loc în două faze astfel: Faza I-a are loc în mitocondrii. Co A + acetat = Acetil Co A Faz a II-a are loc în citosol. Acetil Co A + colina = Acetilcolină + Co A. Acetilcolina este captată rapid în veziculele colinergice.Din colinergice.Din aceste vezicule acetilcolina este eliberată în spațiul sinaptic.Ach acționează apoi asupra receptorilor receptorilor colinergici.O parte este metabolizată metabolizată sub acțiunea colinesterazelor ,care ,care sunt două: acetilcolinesteraza și pseudocolinesteraza. Efectele acetilcolinei Sunt de două tipuri: efecte muscarinice (M) și efecte nicotinice (N) acetilcolinei. I. Efectele muscarinice ale acetilcolinei. Dacă se instilează o picătură de acetilcolină în sacul conjunctival se observă: mioză ,prin contracția fibrelor circulare circulare iriene,spasm de acomodare,prin contracția mușchilor ciliari și,scăderea presiunii intraoculare,prin relaxarea canalelor lui Schlemm. Dacă se administrează acetilcol acetilcolină ină pe cale iv se produce o scădere marcată a PA datorită unor efecte cardiace și vasculare.Efecte cardiace ,prin negativarea negativarea tututror proprietăților miocardului,constau în: efect inotrop negativ,efect cronotrop negativ și efect dromotrop negativ.Asupra negativ.Asupra excitabilității excitabilității acetilcolina are un efect batmotrop pozitiv ,îndeosebi la nivelul atriilor.Consecutiv de produc aritmii cardiace. Efecte vasculare ale acetilcolinei apar datorită acțiunii acesteia asupra unor receptori muscarinici endoteliali.În continuare este stimulată NOS (nitric oxid sintetaza),care favorizează transformarea L-argininei în oxid nitric (NO) și citrulină. NO stimulează G-ciclaza,care favorizează transformarea GTP în GMPc.GMPc acționează asupra unor proteinkinaze (PK),care (PK),care favorizează expulsia 2+ Ca din musculatura netedă vasculară. Alte efecte muscarinice constau în: contracția musculaturii netede din bronhii,tub digestiv,ureter și vezică urinară,relaxează sfincterele și favorizează peristaltismul și stimulează secrețiile exocrine,salivară exocrine,salivară,lacrimală ,lacrimală,sudoripară ,sudoripară și gastrică.Asupra SNC acetilcolina produce o reacție de trezire sau de desincronizare pe EEG ,manifestată prin apariția unor unde frecvente frecvente și cu amplitudine redusă. Receptorii Receptorii muscarinici (M).Sunt identificați până în prezent 5 tipuri de receptori muscariniciastfel: muscarinici astfel: M1,M2,M3,M4 și M5.Structural,toți receptorii muscarinici aparțin familiei de receptori în serpentină.Au o GM de 80 000 daltoni și sunt cuplați cu proteinele G.

Receptorii Receptorii M1 sunt localizați în în SNC (cortexul (cortexul cerebral,hipocamp,striat),gangli cerebral,hipocamp,striat),ganglionii onii vegetativi,glandele vegetativi,glandele exocrine exocrine (salivare,gastrice) (salivare,gastrice) și unii nervi enterici. Efectorii acestor receptori sunt: activarea activarea PLC,care transformă PINZ în IP I P 3 și 2+ DAG,creșterea Ca cu depolarizare și excitație.Sunt cuplați cu proteina G q/11 . Crește activitatea cognitivă cogniti vă și este favorizată învățarea și memoria,se observă o favorizare favorizare a convulsiilor,scade eliberarea eliberarea de dopamină și crește depolarizarea depolarizarea ganglionilor vegetativi. Receptorii Receptorii M2 sunt prezenți prezenți în special în SNC,inimă,musculatura SNC,inimă,musculatura netedă netedă și unele terminații vegetative. Efectele acestor receptori receptori sunt atribuite atribuite inhibiției adenilat-ciclazei adenilat-ciclazei (AC) cu + scăderea AMPc,favorizarea expulsia K  prin canalele de K + cu hiperpolarizare hiperpolarizare 2+ și inhibiție și inhibiția canalelor de Ca -volataj dependente (VOC).Sunt cuplați cu proteinele G i /Go . Receptorii M3 sunt răspândiți pe larg în SNC (mai puțin decât alte tipuri).Sunt prezenți mai ales în mn și glande și,de asemenea, în inimă. Efectorii acestui subtip sunt: stimularea stimularea fosfolipazei C (PLC) cu creșterea IP3 și a DAG.Aceasta va conduce la creșteri ale Ca 2+ și ale protein-kinazei C (PKC).Consecutiv se produce depolarizare și excitație.Altă cale este stimularea stimularea fosfolipazei D2 (PLD2 ) și a PLA2 .Se produc reșteri ale acidului arahidonic.Sunt cuplați cu proteina G q/11 .Sunt responsabili de unele acțiuni precum contracția musculaturii netede,în special a vezicii urinare,creșterea urinare,creșterea secreției secreției salivare,creșterea salivare,creșterea ingestiei alimentare alimentare și a țesutului adipos.Este inhibată eliberarea de dopamină și este favorizată sinteza NO. Receptorii M4 sunt exprimați mai ales în SNC și îndeosebi în lobul frontal anterior. Efectorii acestor receptori receptori sunt: inhibiția AC și scăderea scăderea AMPc,activarea AMPc,activarea + 2+ canalelor de K  și inhibiția canalelor de Ca -voltaj dependente (VOC).Consecutiv se produce hiperpolarizare și inhibiție.Sunt cuplați cu proteina Gi /Go . Acțiunile constau în inhibarea eliberării de NT în SNC și periferie,analgezie și activitate cataleptică.Este favorizată eliberarea eliberarea de dopamină. Receptorii M5 sunt exprimați exprimați în cantități mici mici în SNC și periferie.Sunt prezenți mai ales în neuronii neuronii dopaminergici dopaminergici din aria tegmentală tegmentală ventrală și substantia nigra. Efectorii sunt aceiași ca și pentru subtipurile M 1 și M5 . Acțiunile constau în arterilodilatație cerebrală? și favorizarea eliberării de DA. II.Efectele nicotinice ale Ach Sunt multiple și ș i constau în: creșterea PA,vasoconstricție PA,vasoconstricție și stimularea inimii,apnee urmată de polipnee și ș i hiperpnee,scăderea motilității organelor ce conțin musculatură netedă,fibrilații,fasciculații netedă,fibrilații,fasciculații și contracții musculare. musculare. Asupra SNC acetilcolina,prin acetilcolina,prin acțiune pe receptorii nicotinici,produce tremor,iar tremor,iar în doze mari,convulsii. Receptorii Receptorii nicotinici (N) sunt receptori cuplați cu canale ionice și sunt de trei tipuri.

1.Receptorii NM sunt localizați la nivelul joncțiunii neuromusculare,postsinaptic.Sunt neuromusculare,postsinaptic.Sunt responsabili pentru unele efecte excitatoare precum depolarizarea plăcii terminale și contracția musculaturii striate. Mecanismul molecular constă în creșterea creșterea permeabilității pentru Na + și K + . Agoniștii sunt acetilcolina,nicotina și succinilcolina. Antagoniștii sunt medicamentele curarizante antidepolarizante antidepolarizante precum atracurium,vecuronium,d-tubocura atracurium,vecuronium,d-tubocurarina,pancuronium rina,pancuronium,,α - conotoxina și α -bungarotoxina (α -btox). 2.Receptorii NG sunt localizați în ganglionii vegetativi și în MSR.Sunt responsabili pentru procese de excitație excitație și depolarizare.Se depolarizare.Se produc descărcări descărcări ale neuronilor postganglionari și secreție de catecolamine.Mecanismul catecolamine.Mecanismul molecular este identic cu al celor de tipul N M. Agoniștii sunt acetilcolina,nicotina acetilcolina,nicotina și DMPP (dimetil-fenil-piperazinum). (dimetil-fenil-piperazinum). Antagoniștii sunt trimetafanul și mecamilamina. mecamilamina. 3.Receptorii NN sunt localizați presinaptic și postsinaptic în SNC.Sunt responsabili pentru procese de excitație excitație pre- și postsinaptică.De asemenea controlează eliberarea eliberarea presinaptică de mediatori sau neurotransmițători.Există neurotransmițători.Există două subtipuri și au celași mecanism efector ca și NM și NG (pentru cei α -btox-insensibili) și creșterea permeabilității pentru Ca2+ (în cazul celor α -btox-sensibili). Agoniștii sunt citizina și anatoxina A pentru primul subtip și anatoxina A pentru al doilea subtip. Antagoniștii sunt mecamilamina,dihidromecamilamina,dihidro-β - eritrodina pt primul subtip și bungarotoxina bungarotoxina și - conotoxina pentru al doilea subtip. MEDICAMENTELE CARE ACȚIONEAZĂ ASUPRA SNV I.COLINOMIMETICE : M-COLINOMIMETICE (MUSCARINICE) N-COLINOMIMETICE N-COLINOMIMETICE (NICOTINICE) II.COLINOLITICE : M-COLINOLITICE (ANTIMUSCARINICE) N-COLINOLITICE (ANTINICOTINICE) III.INHIBITORI DE COLINESTERAZĂ (ANTICOLINESTERAZICE). M-COLINOMIMETICE. Se împart în esteri ai colinei și ne-esteri ai colinei.Dintre medicamentele medicamentele esteri ai colinei fac parte: metacolina,carbacolul metacolina,carbacolul și betnecolul. 1.METACOLINA (Acetil β -metilcolina) Are efecte asemănătoare asemănătoare cu ale acetilcolinei însă durata de acțiune este mai lungă.Nu se folosește în terapie ci numai în scop diagnostic,pentru testarea reactivității bronșice și a capacității secretorii a pancreasului. 2.CARBACOLUL (Carbaminoil-colina)

Are o durată mai lungă de acțiune însă efectele sunt s unt similare acetilcolinei.Are acetilcolinei.Are și efecte nicotinice.Eliberează nicotinice.Eliberează acetilcolină din terminațiile terminațiile colinergice colinergice și,de aceea,acțiunile aceea,acțiunile sale pot fi,numai în parte,antagonizate de atropină.Efectele sale pot fi reproduse reproduse de către inhibitorii de acetilcolinesterază. acetilcolinesterază. Indicații terapeutice: limitat în glaucom,atonie vezicală și pareze intestinale postoperatorii. Efectele adverse constau în hipersalivație,tulburări vizuale,crampe abdominale și tensiune vezicală. Contraindicațiile Contraindicațiile sun s un t reprezentate reprezentate de hipertiroidism,astm hipertiroidism,astm bronșic,cardiopatia bronșic,cardiopatia ischemică și boala ulceroasă. 3.BETANECOLUL Are efecte care se sumează cu cele ale inhibitorilor de acetilcolinesterază. Este indicat în glaucom,pareze intestinale postoperatorii,atonie gastrică,retenție gastrică,retenție urinară și disfagia din sclerodermie. sclerodermie. Dintre medicamentele medicamentele neesteri ai colinei fac parte trei alcaloizi principali și anume: pilocarpina,muscarina și arecolina.Toate au cam aceleași acțiuni ca și esterii prezentați mai sus.Alături de acestea mai face parte și un compus sintetic,oxotremorina. 1.PILOCARPINA Este singurul alcaloid folosit în terapie. Crește foarte puternic secreția salivară și sudorală, dacă este administrată injectabil. Este indicată în glaucom cu unghi închis deoarece dilată canalele canalele lui Schlemm.De asemenea mai poate fi folosit și pentru stimularea secreției salivare salivare ,pilocarpina având un efect sialagog.Se administrează sub formă de instilații conjunctivale în conc de 0,25, o,5, 1 și 4 %.Este contraindicată în administrare administrare sistemică. 2.MUSCARINA Este un alcaloid toxic cu importanță experimentală și toxicologică. 3.ARECOLINA Are numai o importanță experimetală.Pr experimetală.Produce oduce convulsii clonice de origine corticală. 4.OXOTREMORINA Este o substanță s ubstanță de sinteză.Reproduce sinteză.Reproduce o parte din simptomele bolii Parkinson precum tremor,ataxie și spasticitate la animalul de experiență.

Proprietățile farmacologice ale agoniștilor muscarinici (esteri și alcaloizi naturali)

1.Agonist 1.Agonis t M 2.Sensib.la 2.Sensib .la AchE 3.Ap.c-v 4.Ap.g-int. 4.Ap.g- int. 5.V.U. 5.V.U. 6.Ochi 7.Antag Atr. Atr. 8.Act.N Ach +++ ++ ++ ++ +++ ++ Metacolina + +++ ++ ++ +++ + Carbacol + +++ +++ + +++ Betanecol +/+++ +++ +++ Muscarina ++ +++ +++ +++ Pilocarpina Pilocarpina + +++ +++ +++ -

+ + ++ ++ ++ ++

N-COLINOMIMETICE Sunt medicamente stimulante ganglionare.Dintre ganglionare.Dintre acestea fac parte:nicotina,lobelina și tetrametilamonium.Primele două sunt alcaloizi naturali și se extrag din Nicotiana tabacum și,respectiv ,Lobelia inflata. 1.NICOTINA. Semnificația medicală derivă din toxicitatea ei și capacitatea de a produce ă.Efectele farmacologice farmacologice constau în efecte stimulatorii și dependenț ă.Efectele inhibitorii.De exemplu,nicotina crește frecvența cardiacă prin stimulare simpatică sau prin deprimare deprimare a ganglionilor parasimpatici cardiaci.Poate cardiaci.Poate și să scadă frecvența cardiacă,prin paralizie simpatică sau stimularea stimularea ganglionilor parasimpatici cardiaci. Efectele asupra chemoreceptorilor chemoreceptorilor carotidieni și aortici,asupra centrilor nervoși influențează și ele frecvența cardiacă.La fel ca și reflexele compensatorii produse de modificările asupra presiunii arteriale de către nicotină.În sfârșit,nicotina determină eliberarea eliberarea de adrenalină din MSR care va crește crește frecvența cardiacă și presiunea arterială. Efectele asupra SN periferic diferă în funcție de dozele folosite astfel: în doze mici stimulează direct celulele ganglionare și favorizează transmisia prin ganglionii vegetativi.În doze mari,stimularea inițială este repede urmată de un blocaj al ganglionilor vegetativi. Și la nivelul MSR acționează acționează bifazic astfel: astfel: în doze mici stimulează stimulează eliberarea eliberarea de catecolamine, iar în doze mari previne eliberarea acestora,ca urmare a stimulării nervilor splahnici.

La nivelul joncțiunii neuromusculare efectele sunt similare celor de la nivel ganglionilor vegetativi,cu unele deosebiri. Astfel,faza de depolarizare este mascată de paralizie iar în fazele tardive,nicotina produce bloc neuromuscular neuromuscu lar prin desensibilizarea desensib ilizarea receptorilor. Efectele asupra SNC.Nicotina stimulează puternic SNC.La doze mici produce analgezie ușoară iar a doze mari tremor.Acest este urmat de convulsii,la doze excesive sau toxice.Acțiunea principală constă în stimularea respirației respirației .La doze mari nicotina acționează asupra centrilor bulbari iar în doze mici stimulează chemoreceptorii chemoreceptorii carotidieni și aortici. Stimularea Stimularea SNC este urmată de deprimare iar decesul survine prin insuficiență respiratorie respiratorie acută de cauză dublă și anume: paralizia centrală și blocarea periferică a musculaturii respiratorii. Nicotina are efect vomitiv,prin mecanism central și periferic. Aparatul cardiovascular.Nicotina crește frecvența cardiacă și presiunea arterială..Aceste arterială..Aceste efecte se datorează stimulării ganglionilor simpatici simpatici,a MSR și eliberării de catecolamine din terminaţiile terminaţiile simpatice.Contribuie simpatice.Contribuie la efectul simpaticomimetic simpaticomimetic al nicotinei şi stimularea stimularea chemoreceptorilor carotidieni şi aortici,care, reflex,vor determina vasoconstricţie,tahicardie şi creşteri ale PA. Efecte asupra tubului digestiv.Nicotina digestiv.Nicotina creşte tonusul tractului gastrointestinal.Produce intestinal.Produce greaţă,vomă şi diaree ocazional,după absorbţia sistemică a nicotinei ,la cei care n-au fost expuşi anterior la nicotină. Produce stimularea secreţiilor salivară şi bronşică iniţial,după care,determină inhibiţie. Farmacocinetică.Nicotina se absoarbe rapid pe cale respiratorie,prin mucoasa bucală şi prin piele.Intoxicaţiile piele.Intoxicaţiile severe se produc prin absorbţie percutană.Nicotina percutană.Nicotina este o bază putenică şi absorbţia din stomac este slabă.În schimb absorbţia intestinală este foarte bună.Ţigaretele conţin 6-11 mg nicotină şi eliberează 1 până la 3 mg sistemic. Nicotina este disponibilă sub forma cât0rva preparate preparate folosite pentru prevenirea prevenirea sindromului de abstinenţăastfel: Nicorette (gumă de mestecat),Nicoderm (plasture sau patch transdermal) transdermal) şi Nicotrol NS (spray nazal) sau inhaler.Primele două preparate se folosesc pentru a asigura un nivel sanguin constant de nicotină dar mai mic decât în cazul fumatului.Eficacitatea fumatului.Eficacitatea acestora este bună dacă se asociază şi un tratament psihologic și motivaţional. Se metabolizează în ficat (principal),plămâni (principal),plămâni şi rinichi.Se excretă excretă sub formă de metaboliţi şi ,parţial,sub formă nemetabolizată,pe cale renală.Excreţia renală scade în cazul alcalinizării urinii.Se excretă şi prin laptele femeilor care alăptează alăptează .Uneori cantităţile sunt mari, de 0,5 mg / l,la cele care fumează intens. Intoxicaţia acută cu nicotină.Se nicotină.Se produce prin ingestia accidentală de spray insecticid care conţine nicotină sau la copii prin ingerarea de produse din tutun.Fumul de tutun conţine 1%-2% nicotină.Doza letală la adult este de 60 mg din alcaloidul pur.Debutul este rapid cu greaţă,salivaţie,dureri

abdominale,vărsături,diare abdominale,vărsături,diaree,transpiraţii e,transpiraţii reci,cefalee,ameţeli reci,cefalee,ameţeli,tulburări ,tulburări de vedere şi de auz,stare confuzională şi slăbiciune accentuată.La acestea se adaugă o stare de prostraţie,presiunea arterială scade marcat,respiraţia este dificilă,pulsul slab,rapid şi neregulat.În final se produce colaps cardiovascular cardiovascular urmat de convulsii.  Tratament.Se provoacă vărsături sau lavaj gastric.Se vor evita soluţiile alcaline,se va administra cărbune activat.În cazurile severe se recurge la asistarea respiraţiei.Se respiraţiei.Se va efectua tratamentul șocului. 2.TETRAMETIL AMONIUL (TMA) şi 1,1-DIMETIL-4-FENIL 1,1-DIME TIL-4-FENILPIPERAZINUM PIPERAZINUM IODAT (DMPP) produc stimulare ggl,neurmată ggl,neurmată de blocaj.DMPP este de 3 ori mai puternic şi ceva mai selectiv selectiv decât nicotina. M-COLINOLITICELE Sunt medicamente antagoniste ale receptorilor receptorilor muscarinici.Se clasifică în trei clase principale astfel: a).Medicamente a).Medicamente naturale. Dintre acestea fac parte atropina şi scopolamina .Sunt alcaloizi naturali şi neselectivi,antagonizează neselectivi,antagonizează toate tipurile de receptori muscarinici. b).Medicamente semisintetice . Sunt derivaţi ai alcaloizilor naturali de care diferă de compuşii naturali prin proprietățile proprietățile farmacocinetice şi durata de acţiune. c).Medicamente sintetice. Unele manifestă selectivitate pe un anumit tip de receptor muscarinici.Dintre muscarinici.Dintre acestea fac parte homatropina şi tropicamida.Acestea au o durată mult mai scurtă de acţiune decât atropina.Metilatropina,ipratropium şi tiotropina nu traversează traversează membrana hemat-encefalică.Ipratropium hemat-encefalică.Ipratropium şi tiotropina sunt folosite în tratamentul BPOC.Dintre BPOC.Dintre compuşii sintetici cu oarecare selectivitate amintim  pirenzepina,folosită ca antiulceros.Altele antiulceros.Altele sunt tolterodina şi oxybutynin și sunt folosite în caz de incontinenţă urinară.  Toţi antagoniştii muscarinici împiedică efectele Ach prin blocarea receptorilor muscarinici la nivelul musculaturii netede, inimii,glandelor,ganglionilor inimii,glandelor,ganglionilor vegetativi periferici şi SNC.De regulă,produc şi un uşor antagonism asupra receptorilor receptorilor nicotinici.De obicei antagoniştii cu structură structură de amoniu cuaternar produc un grad mai mare de blocaj al receptorilor nicotinici.Astfel interferează interferează și cu transmisia ganglionară ganglionară sau cu cea neuromusculară. a).M-colinolitice naturale. 1.ATROPINA Se găsește în plante din familia familia Solanaceae Solanaceae precum Atropa Atropa belladonna belladonna sau mătrăguna,Datura stramonium stramonium sau laurul și Hyoscyamus niger sau măselarița.Atropina măselarița.Atropina este un ester al acidului acidului tropic tropic cu tropina sau

tropanolul,care tropanolul,care este o bază azotată.În planta proaspătă se găsește sub formă de l-hyoscyamină,care prin conservare se transformă în compusul racemic d,l- hyoscyamină care este de fapt atropina. Atropina este insolubilă în apă în schimb sărurile precum sulfatul sunt foarte hidrosolubile.Se absoarbe bine din tubul digestiv după administrarea injectabilă sau la nivel ocular.Pătrunde bine în toate țesuturile. Efecte farmacologice Efecte oculare.Dacă se instilează în sacul conjunctival atropina produce midriază ,prin relaxarea musculaturii circulare iriene, cicloplegie sau paralizia acomodării ,prin relaxarea mușchilor ciliari și creșterea presiunii intraoculare,prin închiderea canalelor lui Schlemm. Reflexul pupilar la lumină este abolit,vederea de aproape este afectată iar obiectele sunt percepute neclar și mai mici decât în realitate.Tulburările de vedere durează până la 7 zile.Celelalte zile.Celelalte efecte ale atropinei diminuă foarte repede. Unele specii de animale animale precum iepurii iepurii au o esterază care care metabolizează metabolizează foarte rapid atropina.Această enzimă le asigură acestor animale o protecție față de efectele toxice ale atropinei. Efecte cardiovasculare.La cardiovasculare.La doze mici,de 0,4 – 0,6 mg, atropina produce o bradicardie ușoară și trecătoare (nu apare și după injectarea iv).Efectul se datorează stimulării vagale prin mecanism central.La doze mai mari de atropină,de 1 mg, se s e constată tahicardie, prin blocarea receptorilor M2 de la nivelul NSA (nodul sino-atrial).Frecvența cardiacă de repaus crește cu 35-40 b/min după 2 mg im,la adultul tânăr .La aceste persoane există un tonus vagal important.La pacienții în vârstă și la copii atropina poate să nu producă accelerarea ritmului cardiac.Adesea produce aritmii cardiace,însă cardiace,însă fără simptome cardiovasculare.În cardiovasculare.În doze terapeutice atropina poate antagoniza o serie de reflexe vagale cardioinhibitoare,car cardioinhibitoare,care e pot produce chiar și ș i asistolă.Acestea apar datorită inhalării de vapori iritanți,stimulării sinusului carotidian,presiunea pe globii oculari sau după stimularea stimularea peritoneală. Prin înlăturarea influențelor vagale asupra inimii atropina facilitează conducerea atrioventriculară. Atropina scurtează perioada refractară a NAV și poate crește frecvența ventriculară la cei cu FiA sau FlA .Este un efect advers,nedorit.În caz de BAV II (de tip Wenckebach) prin mecanism vagal cum ar fi în intoxicația digitalică,atropina digitalică,atropina poate ameliora gradul de bloc.La unii pacienți cu BAV BAV complet (III) poate accelera ritmul idioventricular.Atropina poate să asigure o ameliorare clinică semnificativă la cei cu IMA inferior.Previne instalarea unei bradicardii sinusale sau nodale severe sau chiar a unui bloc A-V. Atropina are efecte minime asupra presiunii arteriale.În doze toxice produce vasodilatație cutanată marcată marcată cu înroșirea înroșirea pielii.Este un mecanism compensator prin care se pierde căldura acumulată prin inhibiția transpirației.

Efecte nervos-centrale (asupra SNC).La doze terapeutice (0,5-1 mg) produce o excitație ușoară.În doze mari determină fenomene de excitație marcată cu neliniște,iritabilitate,dezorientar neliniște,iritabilitate,dezorientare,halucinații e,halucinații sau delir.Dacă delir.Dacă dozele se mențin crescute stimularea nervos-centrală este urmată de deprimare,fapt ce conduce la colaps circulator circulator și insuficiență respiratorie respiratorie acută.În prealabil se produce o stare de paralizie și comă. Efecte asupra respirației.Atropina respirației.Atropina și în general alcaloizii din belladonna inhibă secrețiile secrețiile din tractul respirator (nas,faringe,bronhii (nas,faringe,bronhii etc) cu uscăciunea mucoaselor.Efectul este marcat în cazul hipersecreției.Din acest motiv atropina și scopolamina sunt folosite pentru a preveni efectul iritativ și secreția excesivă excesivă al unor anestezice generale inhalatorii precum eterul dietilic.Atropina dietilic.Atropina inhibă bronhoconstricția provocată de histamină,bradikinină histamină,bradikinină și eicosanoide.Pe acest considerent sunt indicate unele medicamente anticolinergice anticolinergice în tratamentul astmului astmului bronșic .Aceste .Aceste medicamente medicamente anticolinergice anticolinergice sunt folosite,fie în criză,fie în tratamentul de fond ,singure sau asociate cu beta2 – adrenomimeticele. Efecte gastrointestinale.Antagonizarea gastrointestinale.Antagonizarea receptorilor muscarinici de la acest nivel conduce la un efect antispastic și de scădere a secreției acide acide gastrice.Acestea gastrice.Acestea sunt efecte utile în anumite afecțiuni intestinale și în boala ulceroasă.Atropina scade motilitatea și secrețiile tubului digestiv.Efectele sunt mai complexe la nivelul intestinului întrucât din plexurile enterice sunt eliberați și alți NT precum 5-HT și dopamina,pe lângă acetilcolină.Există și o transmitere transmitere necolinergică.Asupra vezicii și căilor biliare atropina are un efect spasmolitic.Acest spasmolitic.Acest efect nu este suficient s uficient pentru a antagoniza spasmul provocat de opioide. Efecte asupra secrețiilor exocrine.Atropina scade secreția salivară (M 3 ) cu tulburări de vorbire și de înghițire,scade secreția lacrimală și sudorală.Se produce uscăciunea gurii sau xerostomia. xerostomia. Alte efecte ale atropinei: relaxează musculatura netedă a vezicii urinare cu retenție de urină și relaxează ureterul. Efectele atropinei în funcție de doză

La 0,5 mg se produce o ușoară deprimare cardiacă,ușoară cardiacă,ușoară uscăciune a gurii și inhibiția transpirației. La 1 mg uscăciunea gurii devine devine accentuată,apare accentuată,apare setea,accelerar setea,accelerarea ea bătăilor inimii și dilatarea moderată a pupilei. La 2 mg frecvența cardiacă crește marcat,prezintă palpitații,uscăciunea gurii devine foarte marcată,pupile dilatate iar vederea de aproape este tulburată. La 5 mg toate semnele de mai sus sunt accentuate,prezintă accentuate,prezintă dificultăți de vorbire și de înghițire,neliniște înghițire,neliniște și oboseală.De asmenea prezintă dureri

de cap,pielea este caldă și uscată,are uscată,are dificultăți de micțiune și scade peristaltismul intestinal. La 10 mg și peste toate semnele și simptomele de mai sus sunt extrem de accentuate,pulsul este slab și ș i rapid,irisul este obliterat iar vederea este extrem de tulburată.Pielea este înroșită,uscată și fierbinte.Pacientul prezintă ataxie, neliniște și excitație,halucinații,de excitație,halucinații,delir lir și,în final,stare de comă. Indicații terapeutice  Atropina este indicată ca spasmolitic în diverse colici sau spasme pe musculatura netedă netedă a tubului digestiv,a căilor căilor biliare biliare și ureterului.În ureterului.În boala ulceroasă și în astmul bronșic atropina este mai puțin indicată,deoarece indicată,deoarece predomină efectele adverse. De asemenea atropina este indicată în anesteziologie și în intervenții chirurgicale.Atropina chirurgicale .Atropina produce antagonizarea antagoniza rea reflexelor bradicardizante bradicardizan te și depresoare,are un efect antiemetic scade secrețiile din tractul respirato respiratorr. În oftalmologie,pentru efectul midriatic de durată ,în irite și prolaps irian.Mai rar pentru examenul fundului de ochi. În cardiologie în caz de bradicardie și BAV,care pot complica un IMA inferior. Atropina mai este indicată și ca antidot în intoxicația cu ciuperci care conțin muscarină și în intoxicația cu compuși organofosforici.În acest caz dozele pot fi uneori mult mai mari mari decât cele obișnuite,se obișnuite,se poate ajunge și la 1oo de fiole de 1 mg și chiar mai mult,doza totală. Preparate.Doze

Atropina se prezintă prezintă sub formă de fiole de sulfat de atropină de 1 mg și de 0,25 mg,tablete de 0,4 și 0,6 mg și soluție oftalmică o,5%,1% și 3%. 2.SCOPOLAMINA Este l-hyoscina,un alcaloid care se extrage din Hyoscyamus niger și Scopolia  japonica.Este tot un ester,însă al acidului tropic cu scopina,tot o bază azotată.Farmacocinetica este aproape identică cu cea a atropinei.Se aseamănă cu atropina și în privința efectelor farmacodinamice.Deosebiril farmacodinamice.Deosebirile e cele mai importante se referă la efectele asupra cordului și asupra SNC.Asupra inimii produce bradicardie în toate cazurile,chiar și la doze mici.Asupra SNC scopolamina produce o stare de liniștire, somnolență, oboseală, amnezie și diminuarea somnului REM (rapid eye movement).Indicațiile terapeutice sunt similare cu ale atropinei.Scopolamina este indicată și ca adjuvant al anestezicelor și ca medicație preanestezică,în asociere cu morfina și hidromorfonul.Mai este indicată și în răul de mișcare mișcare datorită unui efect asupra nucleilor vestibulari din trunchiul cerebral.Efectele cerebral.Efectele adverse periferice sunt similare cu ale atropinei.Alte efecte adverse constau  în sedarea avansată,uneori precedat de vertij și incoordonare motorie.

Scopolamina se prezintă sub formă de fiole de de bromhidrat de scopolamină de 0,25 mg /1 ml. b).M-colinolitice de semisinteză 1.METILATROPINA.Este 1.METILATROPINA .Este un derivat de atropină cu structură de amoniu cuaternar.Nu pătrunde în SNC și acționează exclusiv periferic.Este indicată ca spasmolitic. 2.HOMATROPINA.Este 2.HOMATROPINA .Este tot un derivat de atropină,acțiunile sunt asemănătoare cu ale atropinei însă mai reduse.Este mai puțin toxică,durata toxică,durata de acțiune este de 12-24 ore.Este folosită în oftalmologie oftalmologie pentru efectul midriatic și examinarea fundului de ochi. 3.BUTILSCOPOLAMINA.Este 3.BUTILSCOPOLAMINA .Este un derivat de amoniu cuaternar al scopolaminei care pătrunde foarte greu în SNC.Nu trece prin bariera H-E și prin cea oculară rămânând în periferie.Pe periferie.Pe primul plan se situează efectul spasmolitic și de diminuare a secreți s ecrețiilor ilor exocrine.Are exocrine.Are o acțiune slabă ganglioplegică și curarizantă. curarizantă.Indicații terapeutice: ulcer duodenal,ulcer gastric,colecistită acută și cronică,diskinezii cronică,diskinezii biliare,colici,dismenor biliare,colici,dismenoree,constipație ee,constipație cronică,boala de altitudine și de mișcare.Se mișcare.Se asociază de multe ori cu analgezice.Se prezintă sub formă de Scobutil + , comprimate de 10 mg,fiole de 10 mg/1 ml și supozitoare de 10 mg pentru adulți.Pentru copii există supozitoare de 7,5 mg.Preparatul mg.Preparatul + Scobutil compus conțne 20 mg bromură de N-butilscopolamină + 2,5 g noraminofenazonă. noraminofenazonă. c).M-colinolitice de sinteză 1. IPRATROPIUM BROMIDE (ATROVENT) Este un derivat de amoniu cuaternar obținut prin introducerea unei grupări izopropil la atomul de N al atropinei.Există un preparat asemănător și anume oxitropium bromide,care este un compus de amoniu cuaternar,derivat cuaternar,derivat de scopolamină.Cel mai recent compus al acestei clase de medicamente este tiotropium bromide (SPIRIVA),un compus cu durată lungă de acțiune.Ipratropium blochează toate tipurile de receptori M,în schimb,tiotropium manifestă o anumită selectivitate pe receptorii M1 și M3 . Ipratropium determină bronhodilatație,tahicardie bronhodilatație,tahicardie și inhibiția secrețiilor,la fel ca și atropina,în administrare parenterală. Ipratropium și tiotropium sunt lipsite de efecte asupra SNC,în schimb,determină schimb,determină o inhibiție mai accentuată asupra transmisiei ganglionare față de atropină. Sunt foarte eficace în afecțiuni ale căilor respiratorii precum BPOC. Avantajul lor față de atropină constă în efectul minim asupra clearanceul muco-ciliar,în administrarea pe cale inhalatorie.

Sunt mai puțin eficace la pacienții astmatici,unde se preferă agoniștii β 2 –adrenergici.Se –adrenergici.Se folosesc totuși pe cale inhalatorie,adesea în combinație cu ultimele deși nu s-a dovedit dovedit foarte clar sinergismul acestei acestei asocieri. Ipratropium se folosește în astmul bronșic,mai puțin în criza de astm,sub formă de aerosoli.Crește aerosoli.Crește vâscozitatea secrețiilor traheo-bronșice. 2. PROPANTELINA PROPANTELINA BROMIDE (PRO-BANTHINE) Este un antagonist neselectiv al receptorilor receptorilor muscarinici.Este un compus de sinteză care are o durată de acțiune similară cu a atropinei.La atropinei.La doze mari produce p roduce bloc la nivel ganglionar iar în doze toxice determină blocarea joncțiunii neuro-musculare. neuro-musculare. Are un efect antispastic și antisecretor asupra secreției gastrice.Se folosește în ulcerul gastric și duodenal. 3.PIRENZEPINA (GASTROZEPIN) Este un medicament cu structură triciclică asemănătoare asemănătoare cu a imipraminei. Prezintă o anumită selectivitate pe receptorii M 1 ,mai mare decât pentru receptorii M2 și M3 .Afinitatea pentru receptorii M 1 și M4 este similară.  Telenzepina este un analog al pirenzepinei.Are o potență mai mare ca și aceasta și aceeași selectivitate asupra receptorilor M 1 .Ambele medicamente sunt folosite în tratamentul bolii ulceroase în Europa,Japonia și Canada.În SUA nu sunt disponibile curent.Incidența efectelor adverse,la doze terapeutice de pirenzepină,este pirenzepină,este scăzută (uscăciunea gurii,tulburări de vedere,efecte vedere,efecte nervos-centrale).Rel nervos-centrale).Relativa ativa selectivitate asupra receptorilor M 1 a pirenzepinei constituie un avantaj față de atropină. Multe studii clinice relatează relatează aceeași eficacitate a pirenzepinei (100-150 (100-150 mg/zi) în UG și UD ca și antagoniștii receptorilor H2 (cimetidina și ranitidina).Este eficace și în prevenirea recurențelor recurențelor ulceroase.Pirenzepina inhibă mai ales secreția gastrică produsă prin stimulare stimulare nervoasă ,mediată de receptorii M 1 din ganglionii vegetativi periferici. 4.CICLOPENTOLATUL (CYCLOGYL) (CYCLOGYL) și TROPICAMIDA (MYDRIACYL) sunt folosite în oftalmologie.Sunt de preferat atropinei atropinei și scopolaminei în administrare administrare topică,sub formă de colire,din cauaza duratei scurte de acțiune. Sunt folosite pentru obținerea midriazei și a cicloplegiei.Midriaza este necesară pentru examinarea examinarea retinei și a fundului fundu lui de ochi și pentru tratamentul iridociclitelor și a keratitelor.Cicloplegia este necesară pentru tratamentul iridociclitelor și a coroidititelor coroidititelor și pentru măsurarea precisă a tulburărilor de refracție. d).Alți antagoniști ai receptorilor muscarinici (M-colinolitice)

1.METHSCOPOLAMINE. Se prezintă sub formă de metscopolamină bromură 1.METHSCOPOLAMINE. (PAMINE). (PAMINE). Este un derivat de amoniu cuaternar al scopolaminei lipsit de afectele acesteia asupra SNC.Se folosește mai ales în afecțiuni gastrointestinale.Este gastrointestinale.Este mai slabă decât atropina,are o absorbție scăzută și o durată mai lungă de acțiune,de circa 6-8 ore. ore. 2.HOMATROPINE 2.HOMATROPINE METHYLBROMIDE Este un derivat de amoniu cuaternar al homatropinei.Acțiunea homatropinei.Acțiunea antimuscarinică antimuscarinică este mai slabă decât decât a atropinei atropinei iar efectul blocant ganglionar este de 4 ori mai mare.Se găsește sub forma unei combinații cu hidrocodona (HYCODAN) cu efect antitusiv.Este folosită ca medicație antispastică în afecțiuni ale tubului digestiv și ca tratament adjuvant al bolii ulceroase. 3.GLICOPIROLATUL 3.GLICOPIROLATUL (ROBINUL) Pe cale orală inhibă motilitatea gastrointestinală gastrointest inală iar pe cale parenterală antagonizează stimularea stimularea vagală din cursul anesteziei și a intervențiilor chirurgicale. 4.DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE (BENTYL),FLAVOXATE HYDROCHLORIDE URISPAS), OXYBUTYNIN CHLORIDE (DITROPAN) terțiare.TROSPIUM și TOL T OLTERODI TERODINE NE TARTRATE TARTRATE (DETROL) ( DETROL) sunt amine terțiare.TROSPIUM CHLORIDE (SANCTURA) este o amină cuaternară.Toate sunt folosite pentru proprietățile antispastice.Au antispastice.Au și o acțiune directă asupra musculaturii netede,cu relaxarea relaxarea acesteia.În doze terapeutice au un efect spasmolitic asupra tractului gastrointestinal,căilor gastrointestinal,căilor biliare,ureterului biliare,ureterului și uterului. 5.MEPENZOLATUL 5.MEPENZOLATUL (CENTIL).Este (CENTIL).Este o amină cuaternară cu efecte periferice similare similare cu ale atropinei.Este indicat ca medicație adjuvantă bolii ulceroase și ca antispastic în afecțiuni gastrointestinale. gastrointestinale. II.B.N-COLINOLITICE Sunt medicamente care antagonizează efectele nicotinice ale acetilcolinei.Blochează acetilcolinei.Blochează cele 3 tipuri de receptori nicotinici.Receptorii nicotinici.Receptorii nicotinici se găsesc la nivel neuronal (SNC),re (SNC),receptorii ceptorii N N ,la nivelul ganglionilor vegetativi,receptorii N G și la nivelul joncțiunii neuromusculare,receptorii NM .Medicamentele se împart și ele în 3 clase,în funcție de receptorii pe care-i antagonizează.Cele mai importante sunt cele care blochează receptorii joncțiunii neuromusculare neuromusculare (blocante neuro-musculare,miorel neuro-musculare,miorelaxante axante periferice,curarizante) periferice,curarizante) și cele care blochează receptorii de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice). A).BLOCANTE NEUROMUSCULARE (CURARIZANTE)

 Transmiterea impulsului nervos de la nerv la mușchi se face cu ajutorul acetilcolinei.Blocantele acetilcolinei.Blocantele neuromusculare neuromusculare interferează interferează cu funcția de neurotransmițător neurotransmițător a acetilcolinei acetilcolinei la nivelul nivelul plăcii neuromotorii terminale terminale producînd paralizia musculaturii striate.Paralizia este precedată de relaxare care se explică prin blocarea transmiterii transmiterii colinergice la nivelul fusurilor musculare.Structural,curariz musculare.Structural,curarizantele antele sunt în majoritate compuși bicuaternari de amoniu,având o distanță între cele două grupări de circa 14 A. Se împart în două clase: curarizante antidepolarizante și curarizante depolarizante. I.Curarizante antidepolarizante (nedepolarizante)

Produc un bloc nedepolarizant prin antagonizarea competitivă a receptorilor NM . Principalele Principalele indicații sunt: relaxarea relaxarea musculară în chirurgie,tratamentul chirurgie,tratamentul tetanosului,repunerea tetanosului,repunerea de luxații,laringoscopie luxații,laringoscopie și prevenirea prevenirea rupturilor musculare din electroșoc.În doze mici sunt indicate pentru diagnosticul cazurilor incerte de myasthenia gravis.Paralizia produsă de curarizantele Magendie,în care antidepolarizante antidepolarizante este de două tipuri: 1.paralizie tip Magendie,în stimulii voluntari nu mai produc contracția musculaturii însă stimularea stimularea electrică a nervului produce contracție și 2.paralizie tip Claude stimularea electrică nu mai produce contracția Bernard, Bernard, în care,nici stimularea musculară. Paralizia Paralizia musculaturii se produce într-o anumită succesiune.Inițial sunt paralizați mușchii mici ai ochilor și pleoapei și ptoză palpebrală,muschii mimicii,cei ai gâtului,ai membrelor superioare,ai membrelor inferioare,apoi mușchii abdominali,intercostali abdominali,intercostali și ,în final,este paralizat diafragmul,cu apnee,oprirea apnee,oprirea respirației și moarte în lipsa aparatului de respirație artificială. 1.D-TUBOCURARINA Este un alcaloid cu structură benzilizochinolinică ciclică obținut din curara.Curara curara.Curara este un drog extras din diverse specii de plante precum Chododendron și Strychnos.Există mai multe tipuri de curare în funcție de proveniența plantelor din care se extrag (din Amazonia,Asia,Afica Amazonia,Asia,Afica sau Australia).Cei mai puternici alcaloizi sunt toxiferinele obținute din Strychnos toxifera. Derivatul sintetic metocurine anterior denumit dimetil tubocurarina are o

potență de 3 ori mai mare. D-Tubocurarina acționează competitiv.Are o durată lungă de acțiune,de circa 1-2 ore,iar debutul acțiunii se produce în 4-6 min.Nu se absoarbe din tubul digestiv și se administrează numai parenteral,pe cale iv.Produce hipotensiune arterială (prin blocaj ganglionar și prin eliberarea eliberarea de histamină) și bronhoconstricție (prin eliberare eliberare de histamină).Astăzi histamină).Astăzi se folosește rar. ALCURONIUM este un derivat semisintetic cu proprietăți proprietăți similare și efecte adverse mai puțin exprimate. exprimate.

2.GALLAMINA (FLAXEDIL) Este un compus de sinteză cu proprietăți asemănătoare asemănătoare dtubocurarinei.Efectul se instalează lent,are lent,are o durată lungă de acțiune iar acțiunea curarizantă este mai slabă.Produce ca efect advers tahicardie prin efect M-colinolitic.Seexcr M-colinolitic.Seexcretă etă 100% pe cale renală.Este contraindicat la cei cu funcție renală deficitară. 3.ATRACURIUM 3.ATRACURIUM (TRACRIUM) Are structură benzilizochinolinică.Efectul benzilizochinolinică.Efectul se instalează în 2-4 minute și durează 30-60 minute.Are o durată medie.Produce hipotensiune tranzitorie prin eliberare de histamină.Se metabolizează prin degradarea spontană chimică,non-enzimatică sau metabolizare metabolizare Hofmann, a nucleului benzilizochinolinic și prin hidroliza porțiunii esterice sub acțiunea esterazelor plasmatice.Se excretă pe cale renală.Metabolizarea este încetinită în caz de acidoză.Se utilizează foarte des. atracurium,similar cu acesta.Nu produce CISATRACURIUM este izomer al atracurium,similar eliberare eliberare de histamină. 4.DOXACURIUM 4.DOXACURIUM (NUROMAX) Este similar ca structură chimică cu atracurium,efectul atracurium,efectul se instalează în 4-6 min și durează 90-120 min (durată lungă).Se elimină pe cale renală. 5.MIVACURIUM (MIVACRON) Este similar ca structură chimică iar efectul se instalează rapid,în 2-4 min. Durata de acține este scurtă,de 12-18 min ,în medie 15 min.Este metabolizat rapid de către colinesterazele serice.Este un medicament nou.La cei cu suferință hepatică sau care care au o deficiență genetică a colinesterazelor acțiunea acțiunea este de lungă durată. 6.PANCURON 6.PANCURONIUM IUM (PA (PAVULON) Este un aminosteroid,primul din această serie,foarte des utilizat.Efectul se instalează relativ relativ rapid (4-6 min,după alții,în 2-3 min),are o durată de acțiune lungă,de circa 120-180 de min.Se elimină pe cale renală.Produce tahicardie tahicardie dar nu și hipotensiune. 7.PIPECURONIUM (ARDUAN) Este similar ca structură cu pancuronium,debutul acțiunii se produce în 2-4 min iar durata de acțiune este lungă,de 80-100 min. 8.VECURONIUM (NORCURON) Este un aminosteroid cu durată medie de acține (60-90 min).Efectul se instalează  în circa 2-4 min.Se metabolizează în ficat și se excretă pe cale renală.Efectele renală.Efectele adverse sunt reduse.Este foarte utilizat.Ocazional,paralizie prelungită prin acțiunea metabolitului activ. 9.ROCURONIUM (ZEMURON) Este similar cu vecuronium.Efectul se instalează rapid,în 1-2 min.Durata de acțiune este intermediară,de 30-60 min.

II.Curarizante depolarizante (acetilcolinomimetice) Acționează prin depolarizarea prelungită a membranei.Ele se fixează pe receptorii NM de la nivelul plăcii terminale și îi activează producând depolarizarea membranei.Acestă depolarizare inițială se manifestă prin fasciculații musculare.Prelungir musculare.Prelungirea ea depolarizării produce un fenomen de autoblocaj al membranei.Acest bloc prin depolarizare depolarizare prelungită este potențat de către anticolinesterazice care favorizează acumularea de acetilcolină și deci depolarizarea.Curarizant depolarizarea.Curarizantele ele depolarizante au au în general molecula mică,fiind leptocurare. 1.SUCCINILCOLINA (MYORELAXIN) Se mai numește suxametoniu și este o substanță înrudită chimic cu ectilcolina.Efectul se instalează foarte rapid,în circa 1 min iar durata de acțiune ultrascurtă,între ultrascurtă,între 3-8 minute.Este metabolizată rapid de către colinesteraza plasmatică. Deficitul genetic de pseudocolinesterază poate avea consecințe grave,doze foarte mici de curarizant putând provoca apneea prelungită.Paralizia musculaturii striate la om este precedată de

fasciculații musculare în primele secunde după administrarea iv.Succinilcolina iv.Succinilcolina se utilizează în intervenții chirurgicale chirurgicale de scurtă durată,cu scopul de a obține o relaxare relaxare musculară bună,de câteva min,cum ar fi,de exemplu: repunerea de luxații,fracturi,endoscopii.Este indicată mai ales pentru efectuarea intubației oro-traheale (IOT).Relaxea (IOT).Relaxează ză musculatura laringelui suficient pentru ca să s ă poată fi fi introdusă canula în trahee. Administrată în perfuzie iv poate fi folosită pentru intervenții de lungă durată. Efecte adverse.

Hiperpotasemia este un efect advers important al succinilcolinei.Înainte succinilcolinei.Înainte de paralizie apar contracții fine ale musculaturii striate ,fibrilații și fasciculații,ceea fasciculații,ceea ce favorizează eliberarea eliberarea de cantități importante de + + K  .Hiper K  este dăunătoare pentru inimă,poate genera aritmii cardiace.Succinilcolina cardiace.Succinilcolina este contraindicată la pacienții arși sau la cei cu traumatisme severe.Alte severe.Alte efecte adverse constau în apneea prin supradozare,creșter supradozare,creșterea ea presiunii intraoculare intraoculare prin efect agonist asupra receptorilor receptorilor N de la nivelul mușchilor extrinseci ai globului ocular,bradicardie ocular,bradicardie trecătoare prin acțiune M-colinomimetică,urmată M-colinomimetică,urmată de tahicardie și HTA ușoară prin stimulare ganglionară. Doze.Pentru efect de scurtă durată dozele sunt s unt de 0,1-0,2 mg/kg iv.Se iv.Se produce relaxarea musculară pentru 1-3 min,fără afectarea respirației.În doze de 0,3-0,4 mg/kg iv produce relaxarea relaxarea completă,pentru 3-5 min ,fără afectarea respirației.În doze de 0,5-1 mg/kg iv produce relaxare totală,pentru 5-10 min, necesitând respirație artificială.Pentru curarizare de durată,metodă adjuvantă a anesteziei generale în unele intervenții chirurgicale,se chirurgicale,se poate folosi în perfuzia iv iv dintr-o dintr-o soluție care conține 2 mg/ml.Doza este cuprinsă între 0,5-5 mg/min. Supradozarea Supradozarea sau intoxicația intoxicația cu succinilcolină,ca și cu alte curarizante depolarizante,este depolarizante,este mult mai gravă decât în cazul celei cu curarizante

nedepolarizante.Efectul nedepolarizante.Efectul acestora din urmă poate fi înlăturat cu ajutorul anticolinesterazicelor,car anticolinesterazicelor,care e vor favoriza acumularea de acetilcolină.Aceasta acetilcolină.Aceasta va înlătura,prin competiție,curarizantul nedepolarizant.Succinilcolina nedepolarizant.Succinilcolina nu are antagonist specific. B.GANGLIOPLEGICELE Principalele Principalele ganglioplegice sunt: hexametoniul,mecamilamina și trimetafanul Ganglioplegicele sunt medicamente care blochează transmiterea impulsului nervos la nivelul ganglionilor vegetativi.La acest nivel există atât receptori M cât și receptori N.Importanță mai mare o au cei nicotinici.Sunt blocați atît ganglionii vegetativi simpatici cît și cei parasimpatici.Totuși la doze mai mici,sunt afectați în primul rând ganglionii parasimpatici. parasimpatici. Din punct de vedere terapeutic mai importante sunt efectele blocării ganglionilor vegetativi simpatici.Aceasta simpatici.Aceasta duce la scăderea tensiunii arteriale.Se produce vasodilatație arteriolară (vase de rezistență) și la nivel venos (vase de capacitanță).Este scăzută și activitatea cardiacă cardiacă și scade debitul cardiac.TA cardiac.TA scade mai ales în ortostatism.Scade fluxul sanguin splahnic,central și renal.Scade și secreți s ecreția a glandelor salivar s alivare.În e.În cazul organelor cu inervație preponderent preponderent colinergică ganglioplegicele produc midriază,cicloplegie,tahicar midriază,cicloplegie,tahicardie,scădere die,scăderea a motilității tubului digestiv,retenție digestiv,retenție urinară și xerostomie. Ganglioplegicele au o utilizare limitată din cauza efectelor adverse foarte numeroase: hipoTA hipoTA ortostatică brutală (care poate conduce la lipotimie și colaps),ischemia unor teritorii,tulburări teritorii,tulburări de micțiune,retenție urinară,pareze intestinale și tulburări de ejaculare. ejaculare. Singurele indicații sunt urgențele hipertensive (cu excepția HTA din feocromocitom).Ele feocromocitom).Ele produc așa numita hipoTA controlată controlată în cazul unor intervenții chirurgicale chirurgicale din neurochirurgie neurochirurgie și chirurgia plastică,unde nu se poate realiza hemostaza chirurgicală. Unele au importanță mai mult istorică.Așa sunt derivații de  pentametoniul și hexametoniul, ambele sunt formate din două metoniu , pentametoniul grupări amoniu între care există 5 și,respectiv,6 grupări metilenice. Altele care au fost abandonate sunt mecamilamina și pepmpidina. Singurul ganglioplegic utilizat în practica medicală este trimetafanul  .Se administrează în perfuzie iv.Are un efect foarte promt și care camsilat .Se durează numai cât timp se realizează perfuzia.La câteva minute după  încetarea  încetarea perfuziei valorile tensionale revin la valorile inițiale.Este indicat în urgențe hipertensive cum este anevrismul disecant de aortă.Mai este indicat pentru realizarea hipoTA controlate în cazul unor intervenții chirurgicale pentru evitarea hemoragiilor. Se prezintă sub forma preparatului Arfonad® fiole 1/1000.Se administrează în perfuzie iv în ritm de 0,3-0,6 mcg/min.

III.ANTICOLINESTERAZICE (INHIBITORII COLINESTERAZELOR) Aceast grupă cuprinde o serie de medicamente insecticide și substanțe toxice,capabile toxice,capabile să blocheze colinesterazele,enzime inactivează prin hidroliză acetilcolina.Colinesterazele acetilcolina.Colinesterazele sunt de două tipuri: colinesterazea colinesterazea adevărată sau  Acetil colinesteraza (AchE) și pseudocolinesteraza sau Butirilcolinesteraza.

Efecetele farmacologice ca și cele toxice ale anti-ChE se datorează acumulării de acetilcolină la nivelul sinapselor colinergice.Sunt reproduse reproduse mai întâi efectele muscarinice și apoi cele nicotinice.Pentru că aceste medicamente reproduc efectele acetilcolinei ele se mai numesc și colinomimetice indirecte.Se împart în două categorii și anume: a).Anticolinesterazice reversibile,cu durată de acțiune de câteva ore și b).Anticolinesterazice ireversibile,cu durata acțiunii de câteva zile,săptămâni sau luni. a).Anticolinesterazice reversibile

1.FIZOSTIGMINA (EZERINA) Este un alcaloid care se extrage din semințele de Physostigma venenosum.Are o structură de amoniu terțiar cu o grupă carbamat având totodată și o bună penetrabilitate penetrabilitate în SNC.Acțiunea blocantă se datorează carbamilării reversibile a centrului esterazic al enzimei.Colinesterazele enzimei.Colinesterazele au 2 centri și anume, unul anionic și unul esterazic.Reproduce esterazic.Reproduce în principal efectele muscarinice ale acetilcolinei.Durata acetilcolinei.Durata de acțiune este de 2-6 ore.Efectele sunt similare acetilcolinei la nivelul ochiului, a respirației și aparatului cardiovascular.Ezerina produce mioză,scăderea presiunii intraoculare,stimulează intraoculare,stimulează musculatura netedă gastrointestinală, gastrointestinală, a căilor biliare și urinare.Stimulează secrețiile exocrine.Este indicată mai ales în glaucom cu unghi închis (dificultatea scurgerii umorii apoase prin canalele lui Schlemm).Efectul este promt iar fizostigmina poate fi folosită ca tratament alternativ față de pilocarpină.Se prezintă sub formă de colir 0,5 % și unguent oftalmic 0,25 %.Datorită toxicității toxicității mari fizostigmina nu se administrează administrează pe cale generală decât ca antidot în intoxicația intoxicația acută cu atropină.Se folosește sub formă de salicilat s alicilat de ezerină,0,25-0,5 ezerină,0,25-0,5 mg,maxim 1 mg odată și maxim 3 mg /zi. 2.NEOSTIGMINA (PROSTIGMINA,NEOEZERINA,MIOSTIN + ) Este un compus de sinteză,derivat de amoniu cuaternar cuaternar posedând și o grupare carbamat. Inhibă ambele colinesteraze.Inhibiția are loc la nivelul centrului esterazic și a centrului anionic.Prin acumularea acumularea de acetilcolină endogenă se reproduc mai ales efectele muscarinice ale acetilcolinei și mai puțin cele nicotinice. Efectele sunt mai de durată ca ale ezerinei.Are o penetrabilitate redusă la nivel ocular și la nivelul SNC .De aici și efectele mai reduse asupra ochiului și a creierului. creierului.

motilitatea tubului digestiv  Acțiunile farmacologice constau în : stimulează motilitatea

(porțiunea inferioară a esofagului,stomac,intestin subțire și gros),favorizează gros),favorizează eliminarea urinii prin contracția mușchiului detrusor al vezicii și relaxarea sfincterului vezical și stimulează contracția musculaturii striate prin activarea receptorilor nicotinici de la nivelul  joncțiuniii neuromusculare.Efectele neuromusculare.Efectele cardiovasculare cardiovasculare sunt reduse. Indicațiile terapeutice sunt tratamentul intoxicației intoxicației cu curarizante antidepolarizante,pareze antidepolarizante,pareze și paralizii ale tubului digestiv după intervenții chirurgicale chirurgicale și myasthenia gravis .Aceasta din urmă este o boală autoimună, caracterizată prin slăbiciunea extremă extremă a musculaturii striate.Primul striate.Primu l semn care apare este căderea pleoapelor sau ptoză palpebrală.Boala palpebrală.Boala se explică prin apariția unor autoanticorpi care distrug receptorii nicotinici de la nivelul plăcii neuromusculare neuromusculare a musculaturii striate.Administrare striate.Administrarea a de neostigmină creează un surplus de acetilcolină care duce la restabilirea activității contractile. Contraindicații:.Neostigmina este contraindicată în caz de ileus mecanic,astm bronșic,hipotensiune bronșic,hipotensiune arterială și epilepsie.Nu se asociază cu alte colinomimetice.Se impune prudență în asocierea asocierea cu barbiturice și morfină pentru că potențează efectele acestora. Preparate.Doze.Preparatul Miostin+ se prezintă sub formă de comprimate de 15 mg și fiole de 0,5 mg.Dozele pe cale orală sunt 15-30 mg/zi iar pe cale injectabilă injectabilă ,sc,im sau iv foarte lent,dozele lent,dozele sunt de ½ - 2 fiole pe zi (0,25-1 mg/zi),în myasthenia gravis. Ca anticurarizant anticurarizant se administrează administrează 0,5-2 mg precedat precedat de 1 mg atropină atropină pentru contracararea contracararea efectelor M-colinomimetice. 3.PIRIDOSTIGMINA (MESTINON)

Are structură similară similară cu a neostigminei.Este un compus cu efecte mai slabe dar cu durată de acțiune mai lungă.Se folosește în myasthenia gravis și ca anticurarizant. anticurarizant. 4.EDROFOLNIUL (TENSILON) Acționează predominant predominant asupra musculaturii striate.Acțiunea striate.Acțiunea sa este folosită pentru diagnosticul myastheniei gravis.Efectul se datorează blocării centrului anionic și de aceea acțiunea este de scurtă durată. 5.DEMECARIUL. Se folosește în aplicații locale ca antiglaucomatos. b).Anticolinesterazice ireversibile

Sunt esteri organici ai acidului fosforic fos foric sau compuși organofosforici,care organofosforici,care acționează prin fosforilarea centrului esterazic al colinesterazelor blocându-l ireversibil.Compușii ireversibil.Compușii organofosforici (COP) sunt foarte toxici

pentru că pătrund cu ușurință în creier (unde acetilcolina are funcții importante).Restabilirea activității enzimatice enzimatice se face numai după sinteza de noi no i molecule de enzime.Din acest motiv se folosesc limitat.Există un număr mic de medicamente organofosforice utilizate în aplicare locală pentru tratamentul glaucomului.Acestea glaucomului.Acestea au un efect promt și de durată lungă.Așa sunt diizopropilfluorofosfatul și ecotiofatul .Utilizarea .Utilizarea cea mai frecventă a COP este ca insecticide în spații deschise precum grădini și livezi.Nu se vor folosi nici într-un caz în camere și spații inchise. Exemple Exemple de COP sunt : parationul,malationul și .Mai există și un grup de substanțe care fac parte tetraetilpirofosfatul .Mai tabunul. din gazele toxice de luptă.Astfel sunt sarinul,somanul și tabunul. Utilizarea Utilizarea nerațională a insecticidelor duce la intoxicații intoxicații grave care pot fi mortale.Aspectul cel mai grav îl reprezintă intoxicația intoxicația cu substanțe toxice de luptă (gaze neuroparalizante).În neuroparalizante).În cazul intoxicațiilor cu insecticide organofosforice toxicul toxicul se absoarbe pe cale cutanată,digestivă cutanată,digestivă și respiratorie. respiratorie. Simptomatologia constă în așa numita ″ criză colinergică ″ .Simptomele variază cu doza și calea de absorbție. După expunerea locală la vapori sau aerosoli sau după inhalarea acestora primele semne care apar sunt cele respiratorii și oculare. Semnele oculare cuprind: mioză accentuată,dureri oculare,congestia conjunctivei,diminuarea vederii. Simptomatologia respiratorie constă în: rinoree,hiperemia căilor  respiratorii superioare,bronhoconstricție și hipersecreție traheo-bronșică.

Simptomele gastrointestinale gastrointestinale (după ingestia toxicului) constau în anorexie,greață,vărsături,crampe abdominale și diaree. În cazul absorbției pe cale cutanată a toxicului lichid se constată hipersudorație localizată și fasciculații musculare în vecinătătatea de contact. Intoxicația severă se manifestă prin: hipersalivație excesivă (extremă),transpirație intensă,incontinență de fecale și urină,lăcrimare,bradicardie și hipotensiune.

Efectele nicotinice la nivelul  joncțiunii n-m se traduc prin fatigabilitate și slăbiciune generalizată,mișcări și contracturi involuntare,fasciculații involuntare,fasciculații diseminate și în cele din urmă paralizie.Paralizia respiratorie reprezintă cea mai gravă complicație. Efectele asupra SNC constau înt-un spectru foarte larg de semne și simptome: confuzie,ataxie,tulburări de vorbire,pierderea reflexelor,respirație reflexelor,respirație Cheyne-Stokes,convulsii generalizate,comă și

centrilor cardiovasculari cardiovasculari  paralizie respiratorie centrală.Acțiunea asupra centrilor din bulb determină hipotensiune.

Decesul poate surveni după un interval interval cuprins între între 5 min și 24 de ore ore după expunerea la toxic,în funcție de doză,cale,substanță sau alți factori.Principala factori.Principala cauză de deces o reprezintă reprezintă insuficiență insuficiență respiratorie,de respiratorie,de obicei,acompaniată de o deprimare cardiovasculară secundară. Efectele periferice muscarinice și nicotinice precum și efectele nervoscentrale contribuie la compromiterea compromiterea funcției respiratorii.Aceste respiratorii.Aceste efecte constau în laringospasm, bronhoconstricție, creșterea creșterea secrețiilor salivare și traheobronșice, afectarea mușchilor intercostali și a diafragmei.Deprimarea respirației are loc prin mecanism central.Presiune arterială scade marcat până la colaps.Apar aritmii cardiace.Toate aceste simptome sunt consecința hipoxemiei și adesea se remit sub ventilație pulmonară asistată (respirație artificială). În caz de supraviețuire supraviețuire pot persista luni de zile simptome reziduale care care constau în iritabilitate,oboseală,pierder iritabilitate,oboseală,pierderea ea memoriei,pareze/paraliz memoriei,pareze/paraliziiii ale extremităților .Este vorba de o neurotoxicitate tardivă. toxicului și Tratamentul constă în câteva măsuri astfel: 1. îndepărtarea toxicului  împiedicarea  împiedicarea absorbției acestuia (decontaminarea (decontaminarea cutanată,lavaj cutanată,lavaj gastric,cărbune activat),2.respirație activat),2.respirație artificială,bronhoaspirație,3.inje artificială,bronhoaspirație,3.injectarea ctarea iv de atropină în doze mari (mult mai mari decât în cazurile obișnuite; se ajunge și la 100-200 mg doza totală),4.reactivatori totală),4.reactivatori de colinesterază pe cale iv ,care îndepărtează toxicul de pe colinesterază.Acești colinesterază.Acești reactivatori sunt Obidoxima (Toxogonin (Toxogonin®,Pirangyt ®) și Pralidoxima (PAM).Toxogoninul (PAM).Toxogoninul se administrează în doză de 250 mg iv.Doza se poate repeta după 1-2 ore.La copii doza este de 4-8 mg/kg/doză (odată).Alte măsuri terapeutice constau în administrarea administrarea de anticonvulsivante anticonvulsivante precum diazepam iv și,la nevoie,tiopental iv, oxigenoterapie și cardiotonice.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.