127041555-မမကိုခ်စ္လို-့

August 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ပြီးတော့လဲ ပတ်ဝန်းကျင်က မောင်နှမ လို့သိကြတာ '' .... ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မောင်က နွယ့် ကို လိုး မှမလိုးရသေးတာ ''...

Description

 မ်က္ ႏွ ာခ်င္  ာခ်င္ းဆိ  းဆိ  ုင္င းလိ ္   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွ  ့င္င္ ကိ  ု ယ္  ့ ဖက္ ကသိ  ကသိ မ္ငယ္ ငယ္ သြ ားမိ၏ ။ မရယ္ မျပံ  မျပံဳးေသာ ္  လည္ း း ၀မ္ းသာပီ တိ ၿဖစ္သည္ သည္  ့  မ်က္ လံ  လံ  ု းမ်ားႏွ င္  ့င္ စိ  ု က္ ၾကည္  ၾကည္  ့ေနသည္ ေနသည္ ပာု  ပာု ပဲ --ခံ စားလိ  ု က္ ရသည္ ။  ‘‘ဗိ  ု လ္ ခ်ဴပ္ ေစ်းသြ ားခ်င္ ်းသြ ားခ်င္ လိ  လိ  ု  ့ ’   ‘ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ --တက္ ပါ  ပါ    ကားတံခါးကိ ခါးကိ  ု ဖြ  ့င္ငေပးၿပီ ေ္ ပးၿပီ း --ေနာက္ ခန္ းအတြ က္ ထိ  ထိ  ုင္င  ု္ခံခ ကိ ံ   ု လွန္န္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ စဥ္  စဥ္ --သူ မက --ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င းမရယ္ ္  မၿပံးဴ  မၿပံ ႏွင္  ့င ပင္ ္ ေၿပာသည္ ေၿပာသည္ ။  ‘ရပါတယ္ -- ေရွ   ုခံ့ခ မွံ  ာပဲ ထိ  ုင္င မယ္ ္ ’  အသံ --အေၿပာေလးေတြ က --ဟိ  ု းတုန္န းကလိ ္   ု ပင္ ၿဖစ္ေသာ ေသာ ္  လည္ း း --  မ်က္ ႏွ ာအမူအရာကမူ အရာကမူအနည္ အနည္ းငယ္  းငယ္ ရင္  ့ က်က္ သြ ားသည္ ထင္  ထင္၏။ ၏။ ခႏ ကိ  ု ယ္ ကေတာ  ကေတာ ့ --ယခင္ ကထက္ ႏွ စ္ဆေလာက္ ဆေလာက္ --  ပြသြ သ ားသလိ ြ   ု ပင္။  ယခင္ ကသူ မထံ မွ ၿပန္ လြ ့   ့င္င လာေလ့ ္   ွရိေသာ ေသာ ေရေမႊ းနံ ့ မွ ာ ယခု --ခပ္ စူ းစူ းေရေမႊ းနံ က ့

 တစ္ ကားလံ  ု းေမႊ းႀကိဳင္သြ ္ သြ ားေအာင္သင္ သင္ းပ်ံ ့သြ သ ားသည္ ြ ။  ‘ကားေမာင္ းေနတာႀကာၿပီ လား -- ေအာင္ မင္ း ’   ‘ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ --ငါးႏွ စ္ေလာက္ ေလာက္   ွရိ ပါၿပီ --မမႏြ ယ္ ’   ‘မန္ းေလးကိ  ုေၿပာင္ ေၿပာင္ းသြ ားေသးတယ္ ဆိ  ု --ဟိ  ု မွ ာအဆင္ မေၿပလိ  ု လား ့ --အိ  ု -- ေဆာရီ း --မမႏြ ယ္ မွ  မွ ားသြ ားတယ္ ။ ’   ‘၇ပါတယ္ မမႏြ ယ္ --အဆင္ မေၿပဘူ းလိ  ု ပဲ့ ဆိ ဆ  ု ပါေတာ ိ ့ --ကြ်န္ ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ းတဲ  ့သံ သ  ု းဘီ ံ  းေတြ ကိ  ု  မန္ းေလးမွ ာေမာင္ းခြင္  ့င  ွ္ရိရေတာ ေိ တာ ့ ဟိ  ု ကိ  ုေၿပာင္ ေၿပာင္ းေ၇ႊ သြ ့သ ားတာငါ ြ --ကိ  ု ယ္ ကနယ္  ကနယ္ ေၿမမွ မကၽြ မ္ းတာ ’  သည္ အထိ --မိ တ္ ေဆြေဟာင္ ေဟာင္ းအၿဖစ္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု တစ္ေယာက္ ေယာက္ အသိအမွ အမွ တ္ ၿပဳ  ၿပဳ -- ေနႀကဆဲ ဟု ေနႀကဆဲ ဟု --  စကားေတြ ကသက္ ေသခံေနခဲ ေနခဲ  ့သည္ သည္ ။  ‘မမတိ  ု အဆင္ ့အဆင္ေၿပတယ္ ေၿပတယ္ မိ    ုမိ လား ့ --ကေလးေတြေရာ ေရာ --‘   ‘မင္ း --ဘာေၿပာလိ  ု က္ တယ္  တယ္ ’   မမႏြ ယ္ က  က --ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ တစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ေတာင္  ့ တင္ းသြ ားကာ -- ေအာင္ မင္ းကိ  ု တအံ  ့ တႀသ ၿပန္ေမးလိ ေမးလိ  ု က္ သည္  ‘အဆင္ေၿပတယ္ ေၿပတယ္ မိ    ုမိ လား ့ --လိ  ု ့ ’   ‘မဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း -- ေနာက္ ဆက္ တဲ  တဲ  ြေမးခြ ေမးခြန္န း္ ’   ‘က --ေလးေတြေရာလိ ေရာလိ  ု ေမးမိ ့ေမးမိ တာ --ပါ ’   ‘ဟင္ း ဟင္ း ဟင္ း --မငိ းဟာေလအခု ထိ ကိ  ု သတိ ေႀကာင္ --အသည္ းေႀကာင္  းေႀကာင္ တတ္ ေသးတာပဲ --  မင္ းသံ  ု းဆယ္ ေက်္ ာ ၿပီေပါ ေပါ့ --ဟု တ္ လား  လား ’   ‘ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ --သံ  ု းဆယ္ ႏွ့ႏ စ္ွ  ပါ ’   ‘ ေၿပာင္ းလဲ ဖိ  ု ေကာင္ ့ေကာင္ းၿပီ --ရင္  ့ က်က္  လာဖိ  လာဖိ  ု ေကာင္ ေ့ ကာင္ းၿပီေပါ ေပါ့ ’   ‘ကၽြန္နေတာ ေ္ တာ ္ ---‘   ‘ ေတာ ္  ၿပီ -- ေအာင္ မင္ း --အဲဒီဒီေ၇ွ ေ၇ွ မွ့  ာပဲရပ္ ရပ္ -- ေရာ့ ’ 

 ‘မယူ ပါဘူ း --မမႏြ ယ္ ’  ရာတန္ ကိ  ုင္င ထားေသာမမႏြ ္  ယ္ လက္  လက္ မ  မ်ားက တဆတ္ ဆတ္ တံ  တံ  ုေနသလိ ေနသလိ  ု ပင္ --ၿပီ း မပြင္င္ တပြ ့ င္င္ ေၿပာကာ ့ေၿပာကာ ရာတန္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ း ေပါင္ေပၚ ေပၚ --ခ်ထားခဲ  ့သည္ သည္ ။ ကားထဲ မွဆင္ ဆင္ းလိ  ု က္ သည္ ႏွ  ့င္င္ ေနာက္ ကိ  ကိ  ု တစ္ခ်က္ ခ်က္  ကေလးမွ  ကေလးမွ လွည္ ည  ့ မႀကည္ ္ ့။ ေအာင္ မင္ း --၇ွ က္ ၇ႊ    ံ၇ႊ ေႀကကဲ ့ေႀကကဲ  ြ စြ ာ မ်က္ ရည္ ၀ဲ  ၀ဲသည္ သည္ ။  ‘မင္ းကေလးေတြ နဲ ့ မင္ းမိသားစု သားစုအတြ အတြ က္ ေငြ ၇ွ ာေနတာမလား -- ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ - ေရာ ယူ ့  ထားလိ  ု က္ ’ တဲ  ့ ေအာင္ မင္ းကားကိ  ု --ႀကည္  ၿမင္ ့  တိ  ုင္ငအထက္ အ ္ ထက္ လမ္  လမ္ းအတိ  ုင္င း္ ေလးေကြ းစြ ာ ၿပန္ေမာင္ ေမာင္ းခဲ  ့သည္ သည္ ။ ေႀသာ ္ သီ တာ၇ံ  ု ႀကီ းကလဲ  မေၿပာင္ းလဲေသး ေသး -- ေနာက္ ပိ    ုပိင္င းေဆး၇ံ ္   ု ႀကီ း အလြန္န မွ္ --ကုန္န းမိ ္   ု မိ  ု့ ေလးထိ ့ေလးထိ ပ္ တြင္င္ -- ဗႏၵ ာပင္ ႀကီ းလဲ --၇ိ  ွ ၿမဲ ။  ‘ဟယ္ ---အစ္ ကိ  ု ---အေစာႀကီ းၿပန္ လာတယ္ ---ဟု တ္ လား  လား ’   ‘ ေပႀကီ းကား ---က်န္ လာၿပီ န္ လာၿပီ --- ေပႀကီ းကား ---က်န္ လာၿပီ န္ လာၿပီ ---‘   တစ္ဦဥ းတည္ ီ  းေသာသား ႏြ ယ္ ဦ းက ---အိ မ္ေ၇ွ  းေသာသား ေ၇ွ သစ္ ့သစ္ ပင္ရိရ ပ္ိ  တြင္င ကစားေနရာမွ ္ --ကားဆီ သိ  ု တဟု ့ န္န ထိ ္   ု းေၿပးလာသၿဖင္  ့ ဘရိ တ္ ကိ  ကိ  ုေဆာင္ ေဆာင္  ့နင္ နင္ းလိ  ု က္ ပါသည္  ပါသည္ ။  ‘မိသစ္ သစ္ --တေလးကိ  ု ---ဆဲ  ြ ထားေလ ’   ‘သား ---ဟဲ  ့ -ဟဲ  ့ --သား -- ႏြ ယ္ ဦ း ’  သစ္သစ္ သစ္ က -- ေနရာတကာေလးသည္ ။ သားကေၿပးတတ္ လႊ  လႊ ားတတ္ စမိ  စမိ  ု ေနရာတကာၿမန္ ့ေနရာတကာၿမန္သည္ သည္ ။ သားကိ  ုေပြ ေပြ ခ်ီ ၿပီ ့ခ်ီ ၿပီ းေနာက္ -- ေအာင္ မင္ းကိ  ု အသနားခံသလိ သလိ  ုေလးၿပံ ေလးၿပံးဳ ၿပသည္ ။ ေအာင္ မင္ း က သစ္သစ္ သစ္ မ်က္ ႏွ ာကိ  ုခက္ ခက္ မာစြ  မာစြ ာ တစ္ခ်က္ ခ်က္  ႀကည္  ႀကည္  ့ ၿပီ းကားကိ  ု --ထားေနက်အိ မ္ အိ မ္ေဘးတြ ေဘးတြင္င္ ---ထိ  ု းရပ္ ၿပီ း ---ဒက္ (၇ွ  ္)ဘု )ဘု တ္ ထဲ  ထဲ မွ လိ  ုင္င စင္ ္  စာအု ပ္ႏွႏင္  ့ငွ  ပိ  ု္  က္ ဆံ ကိ  ု ထု တ္ ယူ  ယူၿပီ း --သားဆီ လွည္ ည  ့္   ့ခဲခသည္ သ ဲ ည္ ။  ‘ ေဖႀကီ း --မုန္န္ မု့ န္န္ ့ --မုန္န္ မု့ န္န္ ’’  ့’’   ‘ ေဖႀကီ း ေရခ်ိ းဴၿပီ းရင္  းရင္ --ညေစ်းသြ ားမယ္ ်းသြ ားမယ္ ေလ --မုန္န္ လဲ ့  စားမယ္ --ကစားစရာလဲ ၀ယ္ မယ္  မယ္ --ဟု တ္ လား  လား ---

သား ’   ‘အင္ းအင္ း --အင္ းအင္ း --မုန္န္ မု့ န္န္ ့ ---မုန္န္ မု့ န္န္ ့ ’   ‘သားကလဲေဖႀကီ ေဖႀကီ းက --ရု ပ္ရွရွင္င လဲ ္  ၿပမွ ာတဲ  ့ ---သိ လား -- ေဖေဖနဲ ့ --သားသား ေရခ်ိ းဴမယ္ --အ၀တ္ လဲ  လဲ မယ္ -- -ဟု တ္ လား  လား ’   ‘အင္ းအင္ း --မုန္န္ မု့ န္န္ ့ ---မုန္န္ မု့ န္န္ ့ ’   ‘သစ္သစ္ သစ္ --ကေလးကိ  ုသာေရခ်ိ သာေရခ်ိ းဴေပးးလိ  ု က္ -မင္ းအိ မ္ေစာင္ ေစာင္  ့ က်န္ ရမွ ရမွ ာ ’  ေအာင္ မင္ း က ေၿပာေၿပာဆိ  ုဆိ ဆ  ုိ အိ မ္ေပၚလွ ေပၚလွည္ ည္ တတ္ ့ သြ ားသည္ ။  ‘ကိ  ုရယ္ ရယ္ --‘ဟု တိ  ု းတိ  ု းညီ းရင္ း မ်က္ ရည္ ၀ဲ  ၀ဲ က်န္ ရစ္ ရစ္သည္ သည္ ။သည္  ့ႏွႏ ယ္ ွ --မ်က္ ရည္ က  က် ရေသာအႀကီ မ္ ရေသာအႀကီ မ္ေပါငိ ေပါငိ းလဲ  မနည္ းၿပီ  းၿပီ --၇ွည္ ည လ  ္ လ် ားစြ ာက ားစြ ာက်န္ ရစ္ ရစ္ေသာႏွ ေသာႏွ စ္ေပါ ေပါင းမ ိ ်ားစြ ာကိ ်ားစြ ာကိ  ု -- ေက်္ ာ ၿဖတ္ လာသည္  လာသည္  ့ တိ  ုင္င္ ေအာင္ မင္ း သစ္သစ္ သစ္အေပၚအခဲ အေပၚအခဲ မေႀကႏိ  ုင္င ပါကလား။ ္  ‘ပြ မ္ -ပြ မ္ ’   ‘ ေဟ့ --မၿပီ းေသးဘူ းလား --ဒရိ  ုင္ငဘာ ဘ ္ ာ ’   ‘လာၿပီ --မမႏြ ယ္ --လာၿပီ ’  ေပၚတီ ကိ  ုေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ --ဖယ္ မလီ  မလီ ယာ   ုဖိ းဒိ  ု းေလး ဟြန္န းကိ ္   ု တပြ မ္ ပြ မ္  ွႏိႏ ပ္ိ ခါ ခါ -- ႏြ ယ္ ကကု  ကကုန္န းေအာ ္ ္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းေက်ာင္ းလြ ာင္ းလြ ယ္ အိ တ္ လြ  လြ ယ္ ရင္ း -- ေဘာင္ းဘီခါးပတ္ ခါးပတ္ ကိ  ကိ  ုအေၿပးအလႊ အေၿပးအလႊ ားပတ္ ထြ က္ လာသည္  လာသည္ ။  ‘လု ပ္ လာၿပန္ၿပီ --ဗရိ  ုဗရဲ ဗရဲ -- ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ရယ္ ရယ္ ’   ‘ညက --ဟု မ္ း၀ပ္ေတြ ေတြ --မၿပီ းလိ  ု မမႏြ ့  ယ္   ့ရဲ အဲဒါ ဒါလ ပ္ု ေနလိ ေနလိ  ု ့ ’   ‘ကိ  ု းနာရီ ထိ  ု းေတာ ့  မယ္ --ဒီ မွ ာ -- ေတြ လား ့ ’   ‘ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ ပါ --မီ  ွေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းေပးပါမယ္ ’   ‘အမေလး ေအးေအးေဆးေအးပဲ ေအးေအးေဆးေအးပဲ ေမာင္ းပါ ကိ  ု ယ္ ေတာ ္ ကားေမာင္ းတတ္ တာၿဖင္  တာၿဖင္ ႏွ့ႏ စ္ွ ရက္ ရက္ နဲ တစ္ ့  ပိ  ုင္င းးပဲ ္  ၇ိ  ွေသးတယ္ ေသးတယ္ ’ 

 ၿခံ ထဲ မွ ကားေလးေမာင္ းထြ က္ ခဲ  ့သည္ သည္ ။ မမႏြ ယ္ ထံ  ထံ မွ သင္ းၿပန္ ေသာ ့ေသာ ေရေမႊ းနံ ေလးကိ ့ေလးကိ  ု ေအာင္ မင္ း ၇ွ၇ဴ  ွ က္ ိ  မိ  မိသည္ သည္ ။  ‘မေန က ့ ဒယ္ ဒီက ေမးတယ္ -- ေမာင္ေအာင္ ေအာင္ မင္ းစာလိ  ု က္ ႏိ  ုင္ငရဲရ္ ဲ လား ့ တဲ  ့ ’   ‘အသဲအသန္ အသန္ ပဲ လိ  ု ့ မေၿပာလိ  ု က္ ဘူ းလား မမႏြ ယ္ ’   ‘ဒီ က အေကာင္ းေၿပာမလိ  ု ့ --အင္ း --လိ  ု က္ ႏိ  ုင္င ပါတယ္ ္ --လိ  ု ့ ။ ဒါေပမဲ ့ ေကာင္ေလးက ေလးက ပ်င္ းခ်င္ ်င္ းခ်င္ တယ္  တယ္ ---  စာမက်က္ ဘူ းလိ  ု ့ --မေကာင္ းတာေလးလဲ ထည္ ေၿပာရတာေပါ ေ့ ၿပာရတာေပါ ဟဲ ့ ့ ’   ‘ဒီ ၿပင္ ့  ဟာ ေၿပာေရာေပါ မမႏြ ့  ယ္ ရယ္ ’  စာမက်က္ ဘူ း ပ်င္ းတယ္ ်င္ းတယ္ ဆိ  ုေတာ ေတာ ့ မွ တ္ ကေရာ  ကေရာ ’   ‘အမယ္ --ဒါေပမယ္ ့ ေဖးေဖးမမေတာ ေၿပာလိ ေ့ ၿပာလိ  ု က္ ပါတယ္  ပါတယ္ --စာေမးပဲ  ြေတာ ေတာ ေအာင္ ေ့ အာင္ မွ ာပါလိ  ု ေလ ့ေလ ’   ‘ ေဟး --ဒါမွ -- ေမာင္ ့ --မမ ’   ‘ဟဲ ့ ---လု ပ္ ၿပန္ၿပီ --- ေ၇ွ ႀကည္ ့ ့ေမာင္ း ’  ေမာင္ ေအာင္ မင္ း မမႏြ ယ္ တိ  ု အိ ့အ မ္ိ ေရာက္ ေရာက္ သည္ မွ ာ တစ္ႏွႏ စ္ွ ေက ေက် ္ ာ ပဲ ၇ိ  ွအံ အ  ု းမည္ ံ ။ မမႏြ ယ္ ႏွင္င္ ေအာင္ ့ေအာင္ မင္ း  တိ  ု ခ်စ္ ့ခ်စ္ သူ သဘ၀ေရာက္ ဘ ူ ၀ေရာက္ ခဲ ႀကသည္ ့ ။ မမႏြ ယ္ က ႏြ မ္ းပါးေသာ အားကိ  ု းရာမဲ ေအာင္ ့ေအာင္ မင္ း ဘ၀ ကိ  ု သနားရာ မွ ခ်စ္ ခဲခဲ ့ ရသည္ ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ မမႏြ ့  ယ္ ၏ ႀကင္နာမႈ နာမႈ ေဖးမမႈ ႏွင္င္ အထိ ့အထိအေတြ အေတြ ေလးေႀကင္ ေ့ လးေႀကင္ ခ်စ္ ခ့ ်စ္ ခဲခဲ ရၿခင္ ့ရၿခင္ းၿဖစ္သည္ သည္ ။ အသက္ ကေတာ  ကေတာ ကြ ့  ာသည္ ။ မမႏြ ယ္ က အစိ တ္ ေက်္ ာ ေနၿပီ ။ ေအာင္ မင္ း က ႏွ စ္ဆယ္ ဆယ္ ပင္  ပင္ မၿပည္ ့  တတ္ ေသး။ သိ  ု ေသာ ့ေသာ ္ ေအာင္ မင္ း က ထြ ားႀကိဳင းလွ ္ သည္ ္ းလွ သည္ ။ ရြ ာမွ ာေနစဥ္ ကတည္ းက  းက ေဘာလီေဘာ ေဘာ အၿမဲ ကစားသည္ ။  မမႏြ ယ္ ၏ ဖခင္ ဦ းေသာ ္ ေကာင္ း ႏွင္င္ ေအာင္ ့ေအာင္ မင္ းဖခင္ ဦ းတိ  ု က္ ေမာင္ း တိ  ု က ့ အရင္ းႏီ  ွ းဆံ  ု းသူငယ္ ငယ္ ခ်င္ ခ်င္ းေတြ  းေတြ ၿဖစ္ခဲခဲ ့ ႀကသည္ ။ ဦ းတိ  ု က္ ေမာင္ း ဆံ  ု းပါးသြ ားေသာအခါ ေအာင္ မင္ း ကိ  ု ဦ းေသာ ္ ေကာင္ း  က ေက်ာင္ းထားေပးရန္ ာင္ းထားေပးရန္ေခၚလာခဲ ေခၚလာခဲ ၿခင္ ့  းၿဖစ္သည္ သည္ ။  မမႏြ ယ္ ညီ မ၀မ္ းကဲြ သစ္သစ္ သစ္ ကေတာ ဆယ္ ဆ ့ ယ္ ႏွ့ႏ စ္ွ ႏွႏ စ္ွ ေလာက္ ေလာက္ ပဲ   ွ၇ိအံ အ  ု းမည္ ံ --ၿဖစ္သည္ သည္ ။ဦ းေသာ ္ ေကာင္ း အစ္ မ  မွေမႊ ေမႊ းေသာ တူ မၿဖစ္ လင္ ကစား ့ --သမီ းတစ္ေယာ ေယာ ္ ႏွ ယ္ အလိ  ု လြ  ု က္ ခဲ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ း ကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ က လံ  ု း၀ ႀကည္  မရ။ ့ မမႏြ ယ္ က သဴ ထက္  ့ ထက္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ကိ  ု အေရးေပးသည္ ဟု ၿမင္ ၏။ မမႏြ ယ္ ႏွ  ့င္င္

ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ခ်စ္သူ ခ်စ္ သူဘ၀ ဘ၀ သန္ စင္ ့  စြ ာ ဆက္ ဆံခဲခဲ ႀကၿပီ ့  း အိေၿဒ ေၿဒ ရရ ေနခဲ  ့ ႀကသည္   ုမိ ့ သစ္သစ္ သစ္ မရိ ပ္ မိခဲခဲ ။့  မမႏြ ယ္ က --- ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း တိ  ု ့ အ-ထ-က တြင္င္ ဆရာမၿဖစ္၏။ ၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းဆယ္ တန္  တန္ းေအာင္ ေတာ သစ္ သ ့ စ္သစ္ သစ္ ၇ွ စ္ တန္ းေရာက္ ၿပီ  ၿပီ။ယခင္ ။ယခင္ ကလိ  ု ပင္ မမႏြ ယ္ ကိ  ု ေအာင္သစ္ သစ္ေက ေက် င္ းပိ င္ းပိ  ု ေပးၿမဲ ့ေပးၿမဲအလု အလု ပ္ တစ္ခုခုအၿပင္ အၿပင္ ေက်ာင္ းမတူ ာင္ းမတူေသာ ေသာ သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု ဆယ္ ပိ    ုပိ ေပးရေသာအလု ့ေပးရေသာအလု ပ္ တစ္ခုခ ပိ  ုု  လာသည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ဒု တိ ယႏွ စ္ေရာက္ ေရာက္ လာသည္  လာသည္ အထိ ဘ၀သည္ စိ  ုေၿပစြ ေၿပစြ ာ လွ ပ သန္ ရွ့ရွင္င း္ ေနခဲ  ့ ႀကသည္ ။  ‘ ေဟ ေကာင္ ေ့ ကာင္ ေအာင္ မင္ း လာအံ  ု းေၿပာစရာရိ  ွ လိ  ု ့ ’  ခင္ေမာင္ ေမာင္ ၀င္ း က ေအာင္ မင္ း ႏွင္င္ အတန္ ့အတန္ းမတူေသာ ေသာ ္  လည္ း း တစ္ခါတစ္ ခါတစ္ရံရံ ေအာင္ မင္ း ကားႏွင္င္ ပင္ ့ ၿပန္ လိ  ု က္ တတ္  တတ္ သည္ ။ ခင္ေမာင္ ေမာင္ ၀င္ း က ေၿပာစရာရိ  ွ လိ  ု ဆိ ့ဆ  ု လ ိ ် င္ အနည္ းငယ္  းငယ္ ေႀကာက္ ရသည္ ။ ဒီေကာင္ ေကာင္ က  လက္ ဖက္  ဖက္ ရည္ ေသာက္ ခ်င္ လ်င္ လည္  လည္ း း ’ ခန လာအံ  ု းေၿပာစရာရိ  ွ လိ  ု ့ ’ဆိ  ု ကာ ကင္ တင္ း၀င္ တတ္ သည္ ။  ‘မင္ း ---ဒီ ကိ  ု လာ -- ေၿပာစရာ   ွရိရင္ ရင္ ဒီ မွ ာပဲေၿပာ ေၿပာ ’   ‘ ေဟ ေကာင္ ေ့ ကာင္ --မင္ းအတြက္ --သတင္ းထူ းကြ မထူ းရင္ေဆးေပါလိ ေဆးေပါလိ ပ္ေတာင္ ေတာင္ ၀ယ္ မတိ  မတိ  ု က္ နဲ ’  ့ ခင္ေမာင္ ေမာင္ ၀င္ း က အာမခံရဲရဲရဲရႀဲ ကီ းေပးေနၿပန္ေသာေႀကာင္ ေသာေႀကာင္ ့ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ခင္ေမာင္ ေမာင္ ၀င္ း ေခၚရာလက္ ဘက္ ရည္ ဆိ  ုင္င္ ထဲ သိ  ု ၀င္ ့  လိ  ု က္ သြ ားရေလသည္ ။  ‘လက္ ဖက္  ဖက္ ရည္ -- ေဟ ့ -- ႏွ စ္ခြခ က္ ြ ’   ‘ ေနအံ  ု းေလ --မင္ းသတင္ း က ထူ းမွန္န းမသိ ္ မထူ းမွန္န းမသိ ္ နဲနဲ ့ ’ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က တားသည္ ။  ‘ဟာကြ ာ --မထူ းရင္ --ကိ  ု ယ္  ဖာသာရွ ့ င္င းမယ္ ္ ’   စားပဲ  ြ ထိ  ု းေလး လာခ်ေပးေသာ -exportဒူ းယားကိ -exportဒူ းယားကိ  ုေကာက္ ေကာက္ ကိ  ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ရင္ း --စီ းကရက္ ကေလး  ကေလး ေထာင္ ကာ။  ‘မင္ း --ညီ မ --သစ္သစ္ သစ္ --ရည္ းစားထားၿပီ  းစားထားၿပီ --ကိ  ု ယ္  လူ ့ ’   ‘ဘာ --သစ္သစ္ သစ္ --ရည္ းစားထားေနၿပီ  းစားထားေနၿပီ --ဟု တ္ လား  လား ’ 

ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း တအ့  ံ တႀသသာၿဖစ္သည္ သည္ ။ သည္ ထက္  ထက္ ေတာ ့ -- ေထြေထြ ေထြ ထူ းထူ း မခံ စားရေခ်။ တကယ္ ေတာ ့ --လဲ သစ္သစ္ သစ္ ႏွင္င္ ေအာင္ ့ေအာင္ မင္ း တိ  ု ကေသြ ့  းေ၀းလြန္န း၏။ ္ ဘယ္ ႏွ  ဲ႕လဲ ႕လဲသတင္ သတင္ း မထူ းဘူ းလား  ဟာ သစ္သစ္ သစ္ ရည္ းစားထားတာ  းစားထားတာ ၾကာလွ ျပီ ဒါသတင္ းထူ းလားကြ ---မထူ းဘူ း ---သြ ားမယ္ ေဟ --မထူ းဘူ းလား --ဟ -- ေဟ့ ေကာင္ ေနအံ  ု းေလ ခင္ေမာင္ ေမာင္ ဝင္ း လက္ ဘတ္ ရည္ ႏွ စ္ခြခ က္ ြ ေဆးလိ ပ္ တစ္ ပြဲ နင္ ကန္ ့ ႕လန္ ႕လန္႕ကန္ ႕ကန္႕လန္ ႕လန္႕ က်န္ခဲ န္   ့ခဲသည္ သည္ ။ သည္ မွ  မွ ာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု လူရာသြ ရာသြင္င းျပီ ္  း စကားေျပာျဖစ္ခဲ  ့ခ ျခင္ ဲ  းျဖစ္သည္ သည္ ။  တကယ္ ေတာ ့  လဲ သစ္သစ္ သစ္အရြ အရြ ယ္ ေရာက္ လာျပီ  လာျပီဆိ ဆ  ုသည္ သ ိ ည္ ကိ  ကိ  ု တစ္အိ အ မ္ိ  တည္ း း အတူ တူေနေသာ ေနေသာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းတိ  ု႕ကသာ ႕ကသာ သတိ မထားမိ  ့ခဲခ ျခင္ ဲ  းျဖစ္သည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ တင္ရင္ ရင္ ခါးေလးမ်ားက အခ်ိ းဳ က်က် နင္  ပူ့ ရိရသတိ သ ိ တိ  ု႕ မ်က္  စိ  စိ က်စရာ အေနအထားေလးထဲ အေနအထားေလးထဲ ေရာက္  လာ၏  လာ၏ အေျပာအဆိ  ုေလးေတြ ေလးေတြ က အစ ရွ က္ ကိ  ကိ  ု းရွ က္ ကန္  ကန္ းအမူအရာေလးမ အရာေလးမ်ားက အပ်ိ႐ဳ   ုိ  ုိ င္င းဟန္ ္ အျပည္  ့ ျဖစ္ လာသည္  ယခင္ က ဆိ  ု လ်င္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းေရွ႕မွ ႕မွ ာပင္ ထမီ ျဖန္႕ဝတ္ ႕ဝတ္ ေနတတ္ သူ ''မိသစ္ သစ္ --'' ''ရွင္င္ ---''  ကားတံခါးကိ ခါးကိ  ု ဖြ  ့င္င ျပီ ္  း တတ္ လိ  လိ  ု က္ သည္  ႏွင္င္ ့ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက ခပ္ မာမာေခၚလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ က လန္႕ထူ ႕ထူ းေလးထူ း ရင္ း ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းကိ  ု ၾကည္  ့သည္ သည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း သူ႕ကိ ႕ကိ  ု လိ  ု က္ ၾကည္  ၾကည္  ့ေနေသာအခါ ေနေသာအခါ သစ္သစ္ သစ္ ေခါင္ းေလးငံ  ု႕ကာ ႕ကာ ေရႊရင္ ရင္ေလး ေလး အစု  ံ တဖ်တ္  ဖ  ဖ်တ္  တု  တုန္န္သည္ သည္ ။ ဘာမ်ားေျပာမလဲ ဟု ်ားေျပာမလဲ ဟု နားေထာင္ေနစဥ္ ေနစဥ္ ကားကိ  ုေမာင္ ေမာင္ းထြ က္   ့ခဲသျဖင္ သျဖင္  ့ သစ္သစ္ သစ္ နားမလည္ စြ  စြ ာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းကိ  ု  ုခိခ းၾကည္ ိ   ့ မိသည္ သည္ ။  မမႏြ ယ္ ကိ  ကိ  ု ဝင္ေခၚရအံ ေခၚရအံ  ု းမည္ ျဖစ္  ျဖစ္၍လည္ ၍လည္ း း ကားကိ  ုေမာင္ ေမာင္ းေနက်အတိ  ုင္င း္ သမိ  ုင္င းလမ္ ္  းဆု  ံ အေရာက္ အေရွ႕ဖက္ ႕ဖက္ သိ  ု႕႕ ေထာင္ ျပီ း ေမာင္ းခဲ  ့ေလသည္ ေလသည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းနာရီ ၾကည္  ့သည္ သည္ --မမႏြ ယ္ ေက်ာင္ းလႊ ာင္ းလႊ တ္ ဖိ    ုဖိ႕ --နာရီ ဝက္ ခန္႕လိ ႕လိ  ုေသးသည္ ေသးသည္ ။

''နင္  ့ ကိ  ု ---ငါစကားတစ္ခြခန္နြ  း္ ေျပာခ်င္ လိ ေျပာခ်င္ လိ  ု႕ '' ''ရွန္န္ --- ေအာ္ --အင္ း '' ႏွ စ္ မိ  ုင္ငခန္ ခ္ န္႕ အတြင္င က ္ ် မွ စကားကိ  ုျပန္ဆက္ ဆက္ ၏ ။ သစ္သစ္ သစ္ --ရင္ေတြ ေတြ တဒိန္န းဒိ ္ န္န းခု ္   ံေန၀သည္ ေန၀သည္ ။ က်ားက်ားယားယား တကသိ  ု လ္ ေက်ာင္ းသား ာင္ းသား ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ သူငယ္ ငယ္ ခ်င္ ခ်င္ းေတြ  းေတြ က အျမဲ လိ  ု မိ တ္ ဆက္   ုခိင္င းၾကသည္ ္ ။ သစ္သစ္ သစ္ ကလဲ ဟိ  ု လိ  ု လိ  ု ဒီ လိ  ု လိ  ု ႏွင္င္ ့ ေဝ့ လည္ ေၾကာင္ ပတ္ လု  လု ပ္ ကာ ေရွ ာင္ ဖယ္ ေနမိ  ့ခဲခသည္ သ ဲ ည္ ။ ၾကာေတာ ့ သစ္သစ္ သစ္ သူငယ္ ငယ္ ခ်င္ ခ်င္ းေတြ  းေတြ လက္ ေလွ်ာခဲ  ့ ၾကသည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ရု ပ္ရည္ ရည္ က ကု လားမင္ းသား အမီ တာဘာဂ်မ္ း ်မ္ း ႏွင္င္ အေတာ ့အေတာ ္  တူသည္ သည္ ။ မ်တ္  လု  လု  ံ းမ်က္   ံခု းေတြ က  ထူ ထဲေတာက္ ေတာက္ ေျပာင္ ၾကသည္ ။ ႏွ ာတံ က ထူ းထူ းျခားျခား ခြ ၽန္ ျမေနျပီ း ဆံ ပင္ ပံ  ု စံ က အမီ တာဘာဂ်မ္ း ်မ္ း   ုပံ။  လက္ ေမာင္ း၌ --အေမြ းအျမင္ေတြ ေတြ ကလည္ း း မည္ းေနေအာင္  းေနေအာင္ ထူ၏ ။ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေမြ းမ်ားက ဘာေၾကာင္  ့ မွန္န းမသိ ္  သစ္သစ္ သစ္ရင္ ရင္ ကိ  ု ခုန္န္ေစခဲ ေစခဲ  ့သည္ သည္ ၊ ဟိ  ုေနရာမွ ေနရာမွ ာဆိ  ု ရင္ ဗ်စ္ ခဲခဲေမွ ေမွ ာင္ မဲေနမွ ေနမွ ာပဲ ဟုေတြ ေတြ းရင္ း မိ မိ ဖာသာလဲ ရွ က္ ဖူ  ဖူ းသည္ ။ ' 'နင္ရည္ ရည္ းစားထားေနျပီ  းစားထားေနျပီ လား မိသစ္ သစ္ ''  ကားေလးကိ  ု ရဲေဘာ ေဘာ ္ ေဟာင္ းရိ ပ္သာလမ္ သာလမ္ းေဘးတြင္င္ရပ္ ရပ္ခါ ခါ --ထိ  ု စကားကိ  ု နိဒါ ဒါန းမပါပဲ ္ ေမးသည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ --- ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ သူ႕မ ႕မ်က္ ႏွ ာကိ  ုၾကည္  ့သည္ သည္ ။ သူ႕မ ႕မ်က္ လု  လု  ံ းညိၾဳကီ းမ ကီ းမ်ား ႏွင္ ႏွ   ့င္ သစ္သစ္ သစ္ တစ္ ကိ  ု ယ္ လု  လု  ံ း ကိ  ုေျခဆု ေျခဆု  ံ းေခါင္ းဆု  ံ း ၾကည္  ့ေသာအခါ ေသာအခါ သစ္သစ္ သစ္ မေနတတ္ ။ ''မထားပါဘူ း ---ဘာျဖစ္ လိ  ု႕လဲ ႕လဲ --အစ္ ကိ  ု '' ''ငါ သတင္ းၾကားလိ  ု႕ ေမးတာပါ --ရွ စ္ တန္ းဆိ  ု တာ ဝိဇာ ဇာ သိ ပံ ခြ  ဲ တဲ  ့ေနရာ---မိ ေနရာ---မိသစ္ သစ္ အေရးၾကီ းတယ္ ။ ''ငါတိ  ု႕က ႕က ဘဝတူေတြ ေတြေလ ေလ --ဦ းေလး ေသာ ္ ေကာင္ းေက်းဇူ း းဇူ း ကိ  ု အျမဲသတိ သတိရေနရမွ ရေနရမွ ာ '' သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု ဆယ္ တန္  တန္ းမွ ျမင္  ့ေမာင္ ေမာင္ဆိ ဆ  ုေသာ ေိ သာ တရု တ္ ကျပားကလိ  ကျပားကလိ  ု က္ ေနသည္ မွ  မွ ာကေတာ ့ အမွန္န ျဖစ္ ္ သည္ သည္ ။ျမင္  ့ေမာင္ ေမာင္ သာမက ခင္ ထြန္န း--စံ ္ ေရႊ တိ  ု႕ကလဲ ေရႊ ႕ကလဲ လိ  ု က္ ေနၾကသည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ ရင္ ကခုန္န္ ပဲ ဘုခ်ည္ ခ်ည္ းျပန္  းျပန္ေတာခဲ ေတာခဲ  ့သည္ သည္ သာ။ မည္ သိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ ျဖစ္ေစ ေစ --သူ ဟာပထမဆု  ံ း အၾကိ မ္ မိသစ္ သစ္ ကိ  ု အေရးတယူ စိ  ု းရိ မ္ တၾကီ း

သတိေပးဆု ေပးဆု  ံ းမသည္  ့ အတြ က္ ၾကည္ ႏူ းေက်နပ္ သည္ သည္ ။ ''အစ္ ကိ  ု႕စကားကိ ႕စကားကိ  ု --မိသစ္ သစ္ နားေထာင္ မွ ာပါ '' ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းေမွ ်ာ္ လင္  ့ မထားေသာ ယဥ္ေက ေက် းသိ မ္ းသိ မ္ေမြ ေမြ႕သည္ ႕သည္  ့ စကားေၾကာင္  ့ --မိသစ္ သစ္ ကိ  ု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းသနားသြ ားမိ၏။ ၏။ ''မိသစ္ သစ္ --အရင္ ကနဲ႕မတူ ႕မတူဘူ ဘ းူ ''ဟုေျပာရင္ ေျပာရင္ း မိသစ္ သစ္ေခါင္ ေခါင္ းေလးကိ  ု --ခ်စ္ --ခ်စ္ စႏိ  စႏိ  ု းေလး ကိ  ုင္င ဖြ္  ျပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။  မိသစ္ သစ္ရင္ ရင္ ထဲ တလွ ပ္လ ပ္ွ  ျဖစ္သြ သ ားကာ ြ သူ႕ကိ ႕ကိ  ု ခပ္ေစြ ေစြေစြ ေစြေလးၾကည္ ေလးၾကည္  ့ လ်က္ --ရွ က္ ကိ  ကိ  ု းရွ က္ ကန္  ကန္ းေလး  ျပဳ းမိ ံ သည္ သည္ ။  ၾကည္  ့ ပါအံ  ု း --ဒီ ဟာမေလးအျပဳ းက ံ အရင္နဲန႕ဲ ဘာဆိ  ုင္င္သတု သတု  ံ း --ညိ႕ဳ ငင္ အား အား ေလးေတြနဲန႕ပါလား ႕ဲ ပါလား ---အင္ းေလ ဒါေၾကာင္  ့ လည္ း း ေယာက်္ ားေလးေတြ  ားေလးေတြ ---စိ တ္ ဝင္  ဝင္ စားၾကတာေပါ့ --- ေခါင္ းကေလးငံ  ု႕ထားေသာ ႕ထားေသာ သစ္သစ္ သစ္ လည္ ဂု  ဂု တ္ သားေလးမ်ားတြ င္င္ ေမႊ းညင္ းႏုေလးမ ေလးမ်ားက -- ေဗြ ႏွ စ္ လု  ံ းျဖင္  ့ ရင္ခုခန္နု  ဖြ္  ယ္ ။  လည္ ဆံေမြ ေမြ းႏုေလးေတြ ေလးေတြ ေပါက္ ခါစ --- ျမင္ း႐ိ  ုင္င းမေလးတစ္ ္ ေကာင္ ပမာ -- ႏုသစ္ ေကာင္ သစ္ ပ်ိ မဳ ်စ္ ျခင္  ျခင္ းလကဏာ ကိ  ု အနီ းကပ္ေတြ ေတြ႕ရ၏။ ႕ရ၏။ လက္ ဖ  ဖ်ံေလး၌လည္ ်ံ ေလး၌လည္ း း ---စိ မ္ းစိ မ္ းစိ  ု စိ  ုေမြ ေမြ းႏုေလးေတြ ေလးေတြ စိ  ု းမိ  ု းစျပဳေနျပီ ပဲ နျပီ ပဲ --- ေကာင္ မေလး မငယ္ ေတာ ့ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း သက္ ျပင္  ျပင္ းခ်မိ သည္ သည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း၏ သက္ ျပင္  ျပင္ းခ်သံ  းခ်သံ ကိ  ကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ က --- ခပ္ ျပဳ းျပဳ ံ  းေလးမ ံ ်က္ လု  လု  ံ းေစြ ၾကည္  ့ ကာ ---ဇက္ ကေလးေစာင္  ကေလးေစာင္ းျပီ း ျပန္  ုငံင႕သြ ႕ံ သြ ားသည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ေခါင္ းကိ  ု ခါရမ္ းျပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိသည္ ။  မမႏြ ယ္ ထံ မွ ရေသာ ကိ  ု ယ္ နံ႕ႏွ ႕ႏွ  ့င္င္ သစ္သစ္ သစ္ ထံ မွ ဆြ တ္ ပ  ပ်ံ႕ေသာ ်ံ ႕ေသာ ကိ  ု ယ္ နံ႕တိ ႕တိ  ု႕ကကြ ႕ကကြ ာျခားလြန္န းလွ ္ သည္ သည္ ။ မမႏြ ယ္ ထံ မွ  ပင္ ကိ  ု ယ္ ရနံ႕တိ ႕တိ  ု႕က ႕က ---ဖု  ံ းကြ ယ္ လ်က္ ေရေမႊ းနံ႕ကသာ ႕ကသာ ---ျပန္႕လြ ႕လြင္  ့င္ေနေလရွ ေနေလရွ  ိသည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ ထံ မွ မူ --- ေအာင္သစ္ သစ္ တခါမွ မခံ စားဘူ းေသာ အီ လည္ လည္  လည္ အပ်ိ စဳ စ္ ရနံ ႕ေလးကိ  ု ႐ႉ  ႈ႐ိ႐ က္ ိ ေနရသည္ မိ  ု႕႕ ရင္ ထဲ၌ ---တစ္ မ်ိဳ်ိ းဳ ခံ စားရ၏။ ခံ စားရ၏။ လက္ ဝဲ  ဝဲဘတ္ ဘတ္ ေပါင္ ကိ  ု ကားကူရွရင္ငွ ္ေပၚတင္ ေပၚတင္ ကာ -- သစ္သစ္ သစ္ဘက္ ဘက္ သိ  ု႕ တေစာင္ းလွည္ ည  ့ လ ္ ် က္ တေတာင္ဆစ္ ဆစ္ ကိ  ု ကားေက်ာေပၚ တင္ ထားျခင္ တင္ ထားျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ မိ    ုမိ႕ -- သက္ ျပင္  ျပင္ း႐ိ  ႈ က္ ျပီ း သည္ ႏွင္င္ ေျခေထာက္ ့ေျခေထာက္ ကိ  ကိ  ု ကလပ္ လီဗာ ဗာ ေပၚျပန္ခ်ခ် လက္  ကိ  ကိ  ု ဂီ ယာတံေပၚ ေပၚ  ျပန္အု အ ပ္ု  လိ  ုက္ရင္ း --။

''သြ ားၾကစိ  ု႕ ---မိသစ္ သစ္ ---မမႏြ ယ္ -- ေက်ာင္ းလႊ ာင္ းလႊ တ္ ေတာ ့  မယ္ '' ''ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ --အစ္ ကိ  ု '' သစ္သစ္ သစ္ --ဘယ္ ႏွ ယ္ ေၾကာင္ ့ေၾကာင္  ့ ထူ းထူ းျခားျခားၾကီ း ယဥ္ေက ေက် းေနပါလိ မ္ းေနပါလိ မ္  ့ ဟု ေအာင္သစ္ သစ္ ဇေဝဇဝါ ေတြ းရင္ း  ကားကိ  ုေမာင္ ေမာင္ းထြ က္   ့ခဲ မိသည္ သည္ ။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ စလု  စလု  ံ းရင္ မွ ာမူ အေတြ းကိ  ု ယ္ စီ  စီ ႏွင္င္ ပဲ့  ျဖစ္သည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ က လည္ းတခ်ိ  းတခ်ိ န္န လု ္   ံ း --ဖု တ္ ေလသည္  ့ငပိ ငပိ  ိရွရသည္ သ ွ ည္ မွ  မွ ် မေအာင္  ့ေမ့ ေမ့ ပဲ ဂ႐ု မစိ  ု က္ သလိ  ု ေနလာခဲ  ့ေသာ ေသာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ၏ ႏွ လု  ံ းသားေရးရာ ဘာေရးရာ ႏွင္င စပ္ ္ ့  လ်င္ းသိ င္ းသိ စကားေလးမ်ားၾကားရမႈ ေၾကာင္ ေၾကာင္  ့  ၾကည္ ႏူ းေနတာ -- ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း သက္ ျပင္  ျပင္ း႐ိ  ႈ က္ သံေလးကိ ေလးကိ  ု ပင္ မိသစ္ သစ္ရင္ ရင္ခုခန္နု ေနမိ ေ္ နမိေသးသည္ ေသးသည္ ။  ဪ --သည္ အရြ ယ္ ကလည္  ကလည္ း း --သစ္ရြရ က္ ြ ေႂကြ သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ပင္ လက္ ခု ပ္ လက္ ဝါးေလးတီ  ဝါးေလးတီ းကာ --ရယ္ ေမာတတ္ ေသာ အရြ ယ္ --။ ''မင္ းညီ မ --လိ  ု က္ လာတယ္  လာတယ္ -- ေဟ့ ေကာင္ ---ဘာအေရးၾကီ းလိ  ု႕လဲ ႕လဲ မသိဘူ ဘ းူ ---ခင္ေမာင္ ေမာင္ ဝင္ းက --  စာသင္ခန္ ခန္ းမွ ထြ က္ ဆီ းၾကိဳေျပာျပီ းေသာ ျပာျပီ းေသာ ေၾကာင္  ့ ေအာင္ မင္ း အျပင္ ကိ  ု ၾကည္  ့၏ ။ ေက်ာင္ းအက ာင္ းအက်ီ အျဖဴလက္ ရွည္ ထမီ အစိ မ္ း ႏွင္င္ ့ ေက်ာင္ းလြ ာင္ းလြ ယ္ အိ တ္ မပါေသာ သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု တအံ  ့ တဩေတြ႕ရသည္ ႕ရသည္ ။ ခင္ေမာင္ ေမာင္ ဝင္ းကိ  ု ေက်္ ာ ျဖတ္ ျပီ း --မိသစ္ သစ္ဆီ ဆ လာခဲ ီ   ့၏။ ၏။ ''ဘာျဖစ္ လိ  ု႕လဲ ႕လဲ ဟင္ --သစ္သစ္ သစ္ '' '' ေဖၾကီ း ---အသဲအသန္ အသန္ျဖစ္ လိ  ု႕ --ကိ  ု ကိ  ု ''' ''ဟာ -----'' ေအာင္ မင္ း ခင္ေမာင္ ေမာင္ ဝင္ းကိ  ု အက်ိ းဳ အေၾကာင္ းေျပာျပီ အေၾကာင္ းေျပာျပီ း --အိ မ္သိ သ  ု႕ိ အေျပးသြ ားရန္ ကားဆီသိ သ  ု႕ဦ ႕ိ ဦ းတည္   ့ခဲသည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ က မမွ  ီ မကမ္ းေလး လိ  ု က္ လာသည္  လာသည္ ။ ''မမႏြ ယ္ ေရာ --အေၾကာင္ းၾကားျပီ း ျပီ လားဟင္ '' ''မမႏြ ယ္ က အိ မ္ ကိ  ု အရင္ေရာက္ ေရာက္ တာ  တာ ---မမႏြ ယ္ ေၾကာင္  ့ --မိသစ္ သစ္သိ သ တာ ိ --မမႏြ ယ္ ကိ  ကိ  ု ေဒၚၾကီ းလွ -  ဖုန္န းဆက္ ္ ေခၚတယ္ လိ  လိ  ု႕ေျပာတယ္ ႕ေျပာတယ္ ''

 ကားကူရွရင္ငွ ေပၚ ေ္ ပၚ ျပစ္ ထိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ျပီ  ျပီ း ---တစ္ ဖက္ တံ  တံခါးကိ ခါးကိ  ု ဖြင္  ့င္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ မိသစ္ သစ္ ဝင္ --ထိ  ုင္င ကာတံ ္ ခါးပိ တ္ သည္ ။ ခါးပိ  တံခါးက ခါးက ဂ်က္  မက  မက် --ကားကိ  ု --တလွ  ိ မ္  ့ႏွႏ စ္ွ  လွ  ိ မ္  ့ ေမာင္ းျပီ းမွ --သစ္သစ္ သစ္ ဖက္ မွ  မွ  တံခါးကိ ခါးကိ  ု လွ မ္ းဆြ  ဲေဆာင္ ေဆာင္  ့ ပိ တ္ ၏။ ထိ  ုအခါ အခါ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ၏ ၾကီ းမားေသာ လက္ ေမာင္ းၾကီ းက မိသစ္ သစ္  ုႏိႏ႕ေလး ႕ိ ေလး ႏွ စ္ လု  ံ းကိ  ု အိ ကနဲ ဖိ ကပ္ မိ ၾကသည္ ။ မိသစ္ သစ္ --မ်က္ ႏွ ာေလး ရဲ ျပီ းေနာက္ ကိ  ကိ  ု တြန္န္႕သည္ ႕သည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ရင္ ထဲ --ဒိ တ္ ကနဲ  ကနဲ ပူသြ သ ားကာ ြ သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု အားနာသလိ  ု ၾကီ းျဖစ္သြ သ ားမိ ြ သည္ သည္ ။ '' ေဆာရီ း ---မိသစ္ သစ္ --တံခါးမက ခါးမက် လိ  ု႕ '' ''အင္ း ---ပါ '' သည္ စကား  စကား ႏွ စ္ လု  ံ းအေနာက္ ၌ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ထဲ  ထဲသာ သာ သိသာေသာ သာေသာ အေတြ းေလးမ်ားက ျပန္ ႕လြ ႕လြ  ့င္ငသြ သ ္  ားၾကသည္ ြ ။ ကားက ေဒသေကာလိ ပ္အတြ အတြင္င း္ မွ ျဖတ္ ထြ  ထြ က္ လာရာ  လာရာ အရွ  ိန္န္ျပင္ းျပင္ း ႏွင္င္ ့ ေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ ေလတိ  ုင္င း္ သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု ယ္ လု  လု  ံ းေလးက ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းဘက္ သိ  ု႕ ယိ မ္ းထိ  ု းသြ ားသည္ ။  မဟာစည္ ေကြ႕နားရွ ႕နားရွ  ိ ---ဂ်ိ ငဳ ္ ့ ၾကီ းတစ္ခုခ ကိ ု   ု အေရွ ာင္ ---''ဂ်ိ ငဳ  း္ း္ --ဒု  ံ း '' ''အေမ့ --အိ  ု ---''  ကားေရွ႕ ဘီ း တစ္ ဖက္ ကဂ  ကဂ်ိ ငဳ ္  ထဲ ့  က်ျပီ း ျပီ း -- ေရွ႕အိ ႕အိ ပ္ စယ္ တန္  တန္ ႏွင္င္ ့   ံဒု ကနဲ -- ေဆာင္  ့ လိ  ု က္ ရာ သစ္သစ္ သစ္ မဟန္  ုႏိႏင္ငိ  ပဲ္  ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ေပါင္ ၾကား သိ  ု႕ လက္ ေထာက္ မိ  မိ ျပီ း ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ရင္ခြခင္ငြ ္ေလးထဲ ေလးထဲသိ သ  ု႕ိ  ျပိဳဆင္ းတိ င္ းတိ  ု းဝင္သြ သ ားသည္ ြ ။ ဤမွ ်ေလာက္ ႏွင္င္ ့ ဆိ  ု ျပသနာမရွ  ိ -- ေၾကာက္ ေၾကာက္ လန္  လန္႕လန္ ႕လန္႕ၾကီ ႕ၾကီ း ဆု ပ္ လိ  ု က္ မိ  မိေသာ ေသာ သစ္သစ္ သစ္ လက္ ကေလးက  ကေလးက ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ၏ ရွည္ ည္ရွည္ ည္ လီ းအတန္ ၾကီ းကိ  ု  မိ မိရရၾကီ ရရၾကီ းကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ မိ  မိ ျခင္ းေၾကာင္  ့ ပဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။  တဒဂ ေလးပါ --တခဏေလးရယ္ --တခဏေလးရယ္ --ၾကာလွ မွႏွႏ စ္ွ  စကန္႕ --သု  ံ းစကန္႕ပဲ ႕ပဲေပါ ေပါ့ --အဲ လိ  ု ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွင္င္ ့ သဘာဝဆန္႕ က်င္ ဖက္ င္ ဖက္ လိ  လိင္င္ သေဘာအရ လီ းၾကီ းက   ုဒိင္င းကနဲ ္ သစ္သစ္ သစ္ လက္ ကေလးကိ  ကေလးကိ  ု ''ေတာ ့ ''လိ  ု က္ သလိ  ု ရုန္န းထြ ္  က္ လိ  လိ  ု က္ တာေၾကာင္  တာေၾကာင္  ့ သစ္သစ္ သစ္ မ်က္  လု  လု  ံ းေတြ ျပာသြ ား၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက သစ္သစ္ သစ္  ပခု  ံ းေလးကိ  ု အသာဖက္ ျပီ  ျပီ း ေပြ႕ထူ ႕ထူ၏။ ၏။ ''ငါ ---စိ တ္ ေလာေနလိ  ု႕ဟ ႕ဟ --မိသစ္ သစ္ ''

ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း အသံ က တစ္ စု  ံ တစ္ရာ ရာ ကိ  ု ဖု  ံ းဖိရန္ ရန္ ၾကိးဳ စား၏။ မိ သစ္ ကလဲ ရင္ခုခန္နု ေႏြ ေ္ ႏြ းေထြ းစြ ာ လႈ ပ္ရွရ ားေနေသာ ွ အသံႏွႏွင္င္   ့ ။ ''ဟု တ္ တယ္  တယ္ -- ေဖၾကီ း ---အေတာ ္  ျဖစ္ေနတာ'' ေနတာ''  မိသစ္ သစ္ သူ မေနရာေလး၌ ေနသားတက ေနသားတက် ျပန္ ထိ ျပန္ ထိ  ုင္င မိ္ ခ်ိခ်ိ န္န္ ကားေလးက ဘုရားလမ္ ရားလမ္ း လမ္ းဆု  ံ မွေကြ ေကြ႕ထြ ႕ထြ က္ သည္ ။ မိသစ္ သစ္ သူ႕လက္ ႕လက္ ဖဝါးေလးကိ  ဖဝါးေလးကိ  ု မသိ မသာ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ေနမိ၏။ ၏။ ရင္ ထဲ မွ တဒိန္န းဒိ ္ န္န းခု ္ န္န္ ေနရင္ း ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းကိ  ု  ုခိခ းၾကည္ ိ   ့၏။ ၏။ ေယာက်္ ားပီ  ားပီသေခ်ာေမာခန္ သေခ်ာေမာခန္ ႕ျငားေသာ ႕ျငားေသာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း မ်က္ ႏွ ာကေရွ႕ကိ ႕ကိ  ု မူ ထားလင္  ့ ကစား  မ်က္ လု  လု  ံ းေစြအၾကည္ အၾကည္  ့ ႏွင္င္ သစ္ ့သစ္သစ္ သစ္ တိ  ု႕ အၾကည္  ့ခ်င္ းဆု ခ်င္ းဆု  ံ ၾကသည္ ။ ''ဒိ တ္ ''ကနဲ ရင္ေတြ ေတြခုခုန္န ကာ ္ မ်က္ ႏွ ာကိ  ု ကားေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ ျပန္ လွည္ ည  ့ လိ ္   ု က္ မိ  မိ ၾကသည္ ။ စကားမူ မေျပာျဖစ္ေတာ ေတာ ့ ---။ ဦ းေသာ ္ ေကာင္ းက --လူ ၾကီ းေရာဂါျဖစ္ ျပီ း တေရွ ာင္ေရွ ေရွ ာင္ ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ မွ  မွ ာလည္ း း ၾကာျပီျဖစ္သည္ သည္ ။ ကားေလး ေပၚတီ ကိ  ု ေအာက္ သိ  ု႕ ထိ  ု းလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွင္င္ ့ တံခါးဖြ ခါးဖြ  ့င္င ကာ ္ အိ မ္ေပၚအေျပးအလႊ ေပၚအေျပးအလႊ ားတတ္ ၾကသည္  ၾကသည္ ။ အိ မ္ေရွ ေရွ႕ခန္ ႕ခန္ း တြင္င္ အိ မ္နီန းခ်င္  းခ်င္ းမ ီ  းမ်ားေရာက္ ေန၏။ ''အဲဒါ ဦ းေသာ ္ ေကာင္ း သား နဲ႕ သမီ းေတြေပါ ေပါ့ အၾကီ းေကာင္ က တကသိ  ု လ္ ေက်ာင္ းသား။ ာင္ းသား။ ''  တစ္ စု  ံ တစ္ေယာက္ ေယာက္ အသံ ကိ  ု သဲ  ့သဲ သ  ့ဲ ၾကားသည္ ။ '' ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ ---''  မမႏြ ယ္ အခန္ းဝ၌ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ႏွင္င္ ့ ဆု  ံ၏။ ၏။ မမႏြ ယ္   ုငိ ထားသျဖင္  ့ မ်က္ ႏွ ာေတြနီနရဲရီ  ကာ ဲ   ုမိ႕အစ္ ႕အစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ '' ေဖေဖ ---ဆု  ံ းျပီ '' ''ဗ်ာ ---'' ''ရွင္င္ ---'' သစ္သစ္ သစ္ ေရာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းပါ   ုငိင္ငေတြ ေ္ တြသြ သ ားစဥ္ ြ သစ္သစ္ သစ္ က ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းလက္ ေမာင္ းကိ  ု စု  ံ ကိ  ုင္င ျပီ ္  းရင္ဘတ္ ဘတ္ ၌  မ်က္ ႏွ ာေလးဝွ က္ ကာ  ကာ ၾကဴၾကဴပါေအာင္ ငိ  ုေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။  မမႏြ ယ္ က  က ---သစ္သစ္ သစ္ ပု  ံခုခ းေလးကိ ု   ု ဖြ ဖြဆ ပ္ု ႏွႏ ယ္ ွ ေပး၏။ ''တိ တ္ ပါညီ  ပါညီ မရယ္ ---တိ  ု႕ေမာင္ ႕ေမာင္ႏွႏ မွ သု  ံ းေယာက္ စည္ းစည္  းစည္ းလု  းလု  ံ းလု  ံ း --ခ်စ္ခ်စ္ --ခ်စ္ ခ်စ္ ခင္ ခင္ခင္ ခင္ ေနသြ ားၾကဖိ  ု႕ ပဲ လိ  ု တာ ''

''မိသစ္ သစ္ ---အသက္ ေတာင္ မမွ  ီဘူ ဘ းူ --မမႏြ ယ္ ''  ဝမ္ းနည္ းဆိ  းဆိ  ု႕နစ္ ႕နစ္သံ သေလးျဖင္ ေံ လးျဖင္  ့ေျပာရင္ ေျပာရင္ း ---ရင္ခြခင္ငြ  ထဲ ္   ုခိခ ဝင္ ိ   ုငိင  ႈ႐ိ႐ိ  က္ ိ ျပန္သည္ သည္ ။ ႏြ ယ္ ႏွင္င္ ေအာင္ ့ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက သစ္သစ္ သစ္ ကိ  ု ေခ်ာ့ ေမာ့ႏွ စ္သိ သ မ္  ့ိ ရင္ ရင္ း တစ္ေယာက္ ေယာက္ ႏွင္င္ ့ တစ္ေယာက္ ေယာက္ အားကိ  ု းစြ ာ ေၾကကြ  ဲ စြ ာ ၾကည္  ့ ျဖစ္ၾကသည္ ။  စ်ာပန ကိ တ္ ကိ တ္ စ  စ အဝဝကိ  ု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းဦ းစီ း ေဆာင္ရြရ က္ ြ ရ၏။ မမႏြ ယ္ က  က ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းကိ  ုသာ သာ အလု  ံ းစု  ံ   ုပံအပ္ အပ္ ထား၏။ ေဒၚလွ (ထမင္ းခ်က္ )အဖြ ားၾကီ )အဖြ ားၾကီ းက တေမွ ာင္  ့ ''သူ႕သားသမီ ႕သားသမီ းေတြ ကိ  ု စိ တ္ မခ်လိ  မခ်လိ  ု႕လားမသိ ႕လားမသိဘူ ဘ းူ မေန႕ညက  စာၾကည္  ့ခန္ ခန္ းဝမွ ာ ေက်ာေပးျပီ းထိ ာေပးျပီ းထိ  ုင္ငေနတာေတြ ေ္ နတာေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ တယ္  တယ္ --သိ လား -- ငါျဖင္  ့ေခါင္ ေခါင္ းကိ  ုဒီဒေလာက္ ေီ လာက္ ၾကီ  ၾကီ းသြ ားတာ '' သစ္သစ္ သစ္ က သူရဲရဆိ ဆ ဲ   ု လ ိ ် င္ ေတာ ေတာ ့ အေသေၾကာက္ သည္ ။ ႏြ ယ္ က  က -- ေဒၚလွ ကိ  ု ခပ္ စူ းစူ းေလးၾကည္  ့ရင္ ရင္ း ''တကယ္ ေတြ႕တာေနာ ႕တာေနာ္ --- ေဒၚလွ '' ''အမေလး ---မဟု တ္ ပဲ  ပဲနဲနဲ႕မေျပာရဲ ႕မေျပာရဲ ပါဘူ း --ဆရာမရယ္ --ဘုရားေပးေပးက ရားေပးေပးက် မ္ းေပးေပး မ္ းေပးေပး ကြ ၽန္ မ လိ မ္ မေျပာပါဘူ း '' ေဒၚလွ စကားနည္ းသေလာက္  းသေလာက္ ဆု  ံ း --တေစ --ဆိ  ု လဲ ေသးပါေအာင္ေၾကာက္ ေၾကာက္ တတ္  တတ္ ေသာ အဖြ ားၾကီ း ျဖစ္သည္ သည္ ။  ၾကိးဳ စား႐ိ  ု းသားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ေသာေၾကာင္  ့ -- ႏြ ယ္ ေမေမရွ ့ေမေမရွ  ိ စဥ္ ကတည္ းက  းက ႏြ ယ္ တိ  တိ  ု႕မိ ႕မိသားစု သားစု ႏွင္င္ ့ ေနလာခဲ  ့သည္ သည္ မွ  မွ ာ သားသမီ း မ်ားရွ  ိေသာ ေသာ က် မေငး  ံဳ မေငး သိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ မျပန္ေတာ ေတာ ့  ပဲ မိသားစု သားစု ဝင္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေၾကာက္ သည္ ဆိ  ု ကာ --ရက္ လည္  လည္ ျပီ း ေနာက္ ေန႕ ေတြ၌ ---မမႏြ ယ္ ႏွင္င္ အတူ ့အတူ သစ္သစ္ သစ္ ဝင္ ဝင္အိ အ ပ္ိ ေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ႏြ ယ္ ႏြ ယ္ ႏွင္င္ ေအာင္ ့ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း တိ  ု႕မွ ႕မွ ာ ကိ  ု းလိ  ု းကန္႕လန္ ႕လန္႕ျဖစ္ ႕ျဖစ္ၾကရသည္ ။ ေဖေဖ ဆု  ံ းျပီ းသည္  ့ေနာက္ ေနာက္ -- ႏြ ယ္ ႏွင္င္ ့ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ညတိ  ုင္င းလိ ္   ု လိ  ု ႏြ ယ္ အခန္ ့အခန္ းမွ ာ --ဆု  ံ ၾကသည္ ။ ႏြ ယ္ ကတစ္ခုခုေတာ ေတာ ့ စည္ းျခားထားပါသည္  းျခားထားပါသည္ ။  မင္ ဂလာ မေဆာင္ေသးခင္ ေသးခင္ ဘာမွ မလု ပ္ရ ဟု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ကလည္ း း ႏြ ယ္  စကားအတိ ့   ုင္င း္ အပြ တ္ အသပ္ေလးမ ေလးမ်ား မွ  လြ  ဲ၍ပိ ၍  ုပိ ျပီ း အခြ  ့င္ငအေရးမယူ အ ္ ေရးမယူ  ့ခဲခရွရဲ  ာပါ။ ွ ထိ  ုေၾကာင္ ေၾကာင္  ့ လည္ း း ႏြ ယ္ --- ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းအခန္ းကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ အိ ပ္ခ်ိခ်ိ န္န၌္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း အလိ  ု က် တိ တ္ တိ တ္ တဆိ  တဆိ တ္ ကူ  ကူ းလာခဲ  ့ရသည္ ရသည္ ။ ''မိန္န းကေလး ္ က အေဆာင္ ကူ းရတယ္ --- ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ရယ္ ရယ္ ---ရွ က္ စရာ  စရာ ေကာင္ းေနျပီ --တကယ္ ပဲ  ပဲ ''

ႏြ ယ္ က  က -- ေမာင္  ့အခန္ အခန္ းထဲ ဝင္ မိသည္ သည္ ႏွင္င္ ရွ့ရ က္ ွ  စရာ  စရာ မ်က္ ႏွ ာေလး ႏွင္င္ ေျပာလိ ့ေျပာလိ  ု က္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ း က ႏြ ယ္  ကိ ့   ု  မျပဳ းမရယ္ ံ --- ေလးစိ  ု က္ ၾကည္  ၾကည္  ့ေနရင္ ေနရင္ းတံေတြ ေတြ း မ်ိ ခဳ ်သည္ ။ စြ ပ္ က်ယ္ ဂ  ဂ်ိငဳ  းျပတ္  ္ းျပတ္ ေလးသာ  ဝတ္ ထားေသာေၾကာင္  ထားေသာေၾကာင္  ့ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ရင္ဘတ္ ဘတ္ မွ  မွ အေမႊ းမ်ားကိ  ု အသည္ းယားစဖြ  းယားစဖြ ယ္ ျမင္ရ၏။ ရ၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက အေမႊ းထူေျပာေသာ ေျပာေသာ သူ႕ရင္ ႕ရင္ဘတ္ ဘတ္ ၾကီ  ၾကီ း ႏွင္င္ ့ ႏြ ယ္  ပါးျပင္ ့ ေလးဖိ ကပ္ မိသည္ ေလးဖိ သည္ အထိ သိ မ္ းဖက္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ သင္ းပ်ံ ႕ေသာ ႕ေသာ ေရေမႊ းနံ႕ က စူ းဝင္သြ သ ား၏။ ြ ႏြ ယ္ က  က အလိ  ု က္ သင္  ့ေလး ေလး သူ႕ရင္ ႕ရင္ခြခင္ငြ  ထဲ ္  တိ  ု းဝင္ လိ  ု က္ ရင္ း --- '' ေကာင္ မေလး   ုႏိ းလာအံ  ု းမယ္ ေမာင္ ---'' ''   ုႏိ းႏိ  ု း --မမႏြ ယ္ ရယ္ --ဒီ လိ  ုညေလးပဲ ညေလးပဲ ေတြ႕ရတဲ ႕ရတဲ  ့ ဟာကိ  ု --မမႏြ ယ္ က  က -- ေမာင္  ့ ကိ  ုေရွ ေရွ ာင္ ဖယ္ ေရွ ာင္ ဖယ္ နဲ႕ '' ''အဲ လိ  ု မေျပာနဲ႕ -- ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ --မမႏြ ယ္ ကလူ  ကလူ ၾကီ း သိ လား --တြ  ဲ တြသြ သ ဲ  ားသြ ြ  ား ေလွ ်ာက္ သြ ားလိ  ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္ းတဲ  ့ အရြ ယ္ မဟု  မဟု တ္ ဘူ း --ဆရာမ ဆိ  ု တဲ  ့ ဂု ဏ္သိ ကာလဲ   ိရွေသး ေသး '' ''အဲဒါေၾကာင္  ့ေျပာတာ ေျပာတာ --ဒီ မွ ာမေနခ်င္ ေတာ ေတာ ့ ဘူ းလိ  ု႕ ေတာင္ ၾကီ းျဖစ္ ျဖစ္ -- ေမျမိ႕ဳ ျဖစ္ ျဖစ္ ျဖစ္ ျဖစ္ ေျပာင္ းျပီ း  လက္ ထပ္  ထပ္ၾကရေအာင္ဆိ ဆ  ု လဲ ိ '' ''အလု ပ္ က ဒီ မွ ာအေျခက်ေနတာ ေမာင္ ေမာင္ ေမာင္ -- ေဖေဖ့ ရွရ ယ္ ွ  ယာလု  ယာလု ပ္ငန္ ငန္ းေတြ လဲ --မမပဲ ဆက္ လု  လု ပ္ေနရတာ ေနရတာ -- ဒါေတာင္ အန္ ကယ္ စိ    ုစိ းရွ  ိေနလိ ေနလိ  ု႕ '' ''အဲဒီ ဦ းတင္ စိ  ု း ဆိ  ု တဲ  ့ လူၾကီ းက မမႏြ ယ္ ကိ  ကိ  ု ၾကည္  ့ တဲ  ့ အၾကည္  ့ ဟာ မ႐ိ  ု းသားဘူ းလိ  ု႕ ထင္ တယ္ သိ လား '' ''အဟင္ း --ဟု တ္ မွ  မွ ာေပါ့ '' ႏြ ယ္ က  က ေမာင္  ့ ကိ  ု --စ -လိ  ု စိ တ္ ႏွင္င္ ခပ္ ့ခပ္ေပါ ေပါ့ ေပါ့ေလး ေျပာ၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက -- ႏြ ယ္  ပု့ ခု  ံခ းအ႐ိ ု   ု းက်ိ းဳ မတတ္   ဖ်စ္ ညွ ည စ္ွ ရင္ ရင္ း--။ ''မမႏြ ယ္ ေနာ္ --ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ့  စိ တ္ ကိ  ကိ  ု မဆြ နဲ႕ သိ လား ''  ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ္ အရိ ပ္ တၾကည္  ့ ၾကည္  ့ နဲ႕ --ဘာမွ မလု ပ္ ပဲ အလွ ၾကည္  ့ေနတဲ ေနတဲ  ့ ပန္ းကိ  ု ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ့ အရင္ခူခ းလိ ူ   ု႕ကေတာ ႕ကေတာ ့  လား --  မယံ  ု မရွ  ိနဲန႕ဲ ဓားနဲ႕ထိ ႕ထိ  ု းမွ ာ --အဲဒါ ဒါ --အျပီ းေျပာတာ '' ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က --ကတု  ံ ကရီ ေျပာရင္ း ႏြ ယ္  ပါးျပင္ ့  မိ  ု႕မိ ႕  ုမိ႕ေလးကိ ႕ေလးကိ  ု --- ေႏြ းကနဲ -- ေမႊ းလိ  ု က္ သည္ ။  လက္ တစ္  တစ္ ဖက္ က  က ႏြ ယ္ ရင္ ရ့ င္သားတစ္ သားတစ္ လု  ံ းကိ  ု ဖိညွ ည စ္ွ ရင္ ရင္ း မခ်င္  ့ မရဲ သက္ ျပင္ းခ်၏။

'' ေမာင္  ့ ကိ  ု --မမႏြ ယ္ ကတိေပးထားတာပဲ ေပးထားတာပဲ ေမာင္ရယ္ ရယ္ -- ႏြ ယ္ အပ အ ့ ပ်ိ ဘ ဳ ဝ ကိ  ုေမာင္ ေမာင္  ့ ကိ  ု ပဲ ေပးမွ ာပါ '' ''မမႏြ ယ္ က  က ပါးစပ္ ကပဲေျပာ ေျပာ သိ လား ဟိ  ု လူ က အံ တိ  ုေနျပီ ေနျပီ မမႏြ ယ္ လိ  လိ  ု လူေလာက္ ေလာက္ ေတာ ့ ျဖဳတ္ ေတာင္ စားသြ ားအံ  ု းမယ္ '' ''ကဲ ပါ လႊ တ္ ပါအံ  ပါအံ  ု း အသက္ ႐ႉ လိ  ု႕ မရေတာ ့ ဘူ း ႏြ ယ္ က  က ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ေပါင္ ကိ  ု လက္ ကေလး  ကေလး ေထာက္ ကာ  ကာ ရုန္န းရင္ ္  းႏႈ တ္ ခမ္ းေလးစူ ျပီ း ေျပာလိ  ု က္ ၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက  မခ်င္  ့ မရဲ ႏြ ယ္ ႏႈႏ့  တ္ ႈ ခမ္ းေလးကိ  ု ျပြ တ္ ခနဲ စု ပ္ ျပီ းမွ လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ ရင္ း။ ''မမႏြ ယ္ ကိ  ု ဒီ စာအု ပ္ ျပမလိ  ု႕ --ဒီ မွ ာ ''  စာအု ပ္ ကလက္ ႏွ စ္ လု  ံ းေလာက္ ထူသည္ သည္ ။ ေဒါက္ တာ  တာ ''အီဆာမက္ ဆာမက္ သ႐ူ း '' ေရးသားေသာ '' အနရယ္ ကင္  ကင္ းသိ ကာမေျဖေပ်ာက္ နည္ း း ''စာအု ပ္ေလးကိ ေလးကိ  ု ႏြ ယ္ ကခပ္  ကခပ္ တည္ တည္  တည္ ယူ ဖတ္ လိ  လိ  ု က္ ၏။ ''ဒါက အမေနာက္ ႏိ  ုင္ငငံင္  က ံ ေဆးပညာအယူအစေတြ အစေတြ ပဲ --ဒီ ထဲ မွ ာ ''ဖတ္ ကင္  ကင္ း ''ကိ  ု မမႏြ ယ္ ေလ့ လာဖူ  လာဖူ းလား '' ''ဟင္  ့အင္ အင္ း --လိင္င စာအု ္  ပ္ေတြ ေတြ မွ မဖတ္ ဖူ  ဖူ းတာ '' ''ဒါေၾကာင္  ့ အပ်ိ ၾဳကီ း ကီ း ျဖစ္ေနတာ ေနတာ ဒီ မွ ာၾကည္  ့   ုပံ ပါတယ္ -- ေတြ႕လား ႕လား မမႏြ ယ္ --ဒါက ေယာက်္ ားေလးေရာ  ားေလးေရာ  မိန္န းကေလးေရာ ္ အနရယ္ ကင္ းတဲ  ့နည္ နည္ းပဲ  းပဲ '' ''ဟင္ -- ေမာင္ ကလဲ ---ဘာေတြ ျပမွန္န းမသိ ္ ဘူ ဘ းူ '' ''မမႏြ ယ္ လဲ  လဲ --ဆရာမတစ္ေယာက္ ေယာက္ ပဲဗ်ာ ဗ်ာ ဒါေလးေတာင္ မွ ဒါေလးေတာင္ မွ အေတြ႕အၾကဳ ႕အၾကဳ မရွ ံ   ိဘူ ဘ းဆိ ူ   ုရင္ ရင္ --ဘယ္ လိ  လိ  ု လု ပ္ မလဲ '' ''အိ  ု ---မဆိ  ုင္င တာ ္ --ဆရာမက --ဒါေတြသိ သရမွ ရိ မွ ာလား '' ''ဟာ --သိ ပ္သိ သရတာေပါ ရိ တာေပါ့ ---ဒါမွ ကိ  ု ယ္  ့ေက ေက် ာင္ းသား ာင္ းသား ေက်ာင္ းသူ ာင္ းသူ တပည္  ့ေလးေတြ ေလးေတြ ကိ  ု ထိန္န းသိ ္  မ္ းႏိ  ုင္င မွ္  ာ '' '' ေပးစမ္ းပါ --တစ္ခါထဲ ခါထဲ လက္ ခ်ာေတြ ေပးေနျပန္ ေပးေနျပန္ ျပီ '' ႏြ ယ္ က  က ရင္  ့ က်က္ ဟန္  ဟန္ေလး ေလး ျဖင္  ့ စာအု ပ္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ယူ ၾကည္  ့၏။ ၏။ ေယာက်္ ားလိ  ားလိင္င တန္ ္  ကိ  ု မိန္န းမက ္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေပးေနသကဲ  ့သိ သ  ု႕႕ိ   မိန္န းမေစာက္ ္  ပတ္ ကိ  ပတ္  ကိ  ု ေယာက်္ ားက  ားက လီ းသဏန္ ပစည္ း း တစ္ခုခု ႏွင္င္ ့ ထိ  ု းသြင္င းေပးေနပံ ္   ု ျဖစ္သည္ သည္ ။ ''အဲဒါ --သမီ းရည္ းစားေတြ  းစားေတြေလ ေလ --မမႏြ ယ္   ့ရဲ ''

''သိ ပါတယ္ သူ ပဲ ဖတ္ တတ္  တတ္ တာက  တာက် ေနတာပဲ မ်က္  စိရွရ က္ ွ  ဖိ    ုဖိ႕ ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ '' ႏြ ယ္ က  က မ်က္ စိ  စိရွရ က္ ွ  တယ္  တယ္ ဟု ပါးစပ္ က ေျပာရင္ း ေနာက္ စာမ  စာမ်က္ ႏွ ာမ်ားကိ  ု ေလွ ်ာက္  လွ  လွန္န ျပီ ္  းၾကည္  ့ လိ  ု က္ ျပန္  ျပန္သည္ ။ သု  ံ းေလးရြ က္ လွန္န ျပီ ္  းေနာက္ သရု ပ္ေဖာ ေဖာ္  ပြ  ံ တစ္ ပံ  ုေပၚလာ၏၊ ေပၚလာ၏၊ ''ဟင္ း --ဒီ ပံ  ု ကေတာ ့ --အေတာ ္ ဆိ  ု းတာ '' ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက ႏြ ယ္  ပု့   ံခုခ းမွ ု ေက်္ ာ ကာလက္ ကိ  ကိ  ု ႏြ ယ္   ုႏိႏ့ ႕ၾကီ ႕ိ ၾကီ းတစ္ လု  ံ းအား --ညွ စ္ ကစားရင္ း --စာအု ပ္ ကိ  ု ၾကည္  ့သည္ သည္ ။ ''ဒါက ညားျပီ ထင္ တယ္ မမႏြ ယ္ ရဲ  ့ ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ္  လဲ အဆု  ံ းထိ မဖတ္ ရေသးဘူ း --တစ္ခ်ိခ်ိ ႕ဳ ေဝါဟာရ ေတြ က ေတြ က်ေတာ ့  ေဆးပညာ အေခၚအေဝၚေတ အေခၚအေဝၚေတြ လား ြ မသိဘူ ဘ းူ -- ေနအံ  ု း --အဲ --အဲဒီဒ မွီ  ာေတြ႕လား ႕လား '' ႏြ ယ္ က  က အသံေလးမပြ ေလးမပြင္  ့င တစ္ ္  ပြ  ့င္ငႏွႏ္ င္ငွ ္ ့ ဖတ္ ျပီ  ျပီ းရယ္ ၏။ ''အလကား ---ဘာေတြ မွန္န းလဲ ္ မသိဘူ ဘ းူ '' '' ေျပာစမ္ းပါ မမႏြ ယ္   ့ရဲ သိရင္ ရင္ လဲ ဘာသာျပန္ေပးစမ္ ေပးစမ္ းပါ '' ''ကြ ယ္ ---ညစ္ တီ းညစ္ ပတ္ ေတြ ပါ --ကေလးမရေအာင္ လု ပ္ တဲ  ့ နည္ းေပါ  းေပါ့ --မိန္န းမအဂါ ္ ထဲ ကိ  ု ပလတ္ စတစ္  စတစ္  စြ ပ္ ျပီ းလု ပ္ တဲ  ့ ဟာကိ  ု -- ေယာက်္ ားဆိ  ားဆိ  ု လဲ --ဟိ  ုဒင္ ဒင္ းစြ ပ္ျပီ းလု ပ္ေပါ ေပါ့ --အဲဒါ ဒါ -- ဘာမွ မထူ းဘူ း ဒီ မွ ာ ၾကာလွ ျပီ --အိ မ္ေထာင္ ေထာင္ရွရွင္ငေတြ ေ္ တြ သု  ံ းေနတာ '' ''ကြၽန္ေတာ ေတာ ္  တိ  ု႕ လဲ အဲဒီဒ လိ ီ   ုလ ပ္ု  လိ  ု႕ မရဘူ းလားဟင္ ---မမ '' ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က အရဲ စြန္န႕ျပီ ႕္ ျပီ း မမ နားကပ္ေျပာ၏။ ေျပာ၏။ ''ကြၽတ္ --မဟု တ္ တာေတြ  တာေတြ ကြ ယ္ ---ရွ က္ စရာၾကီ  စရာၾကီ း '' ''ဘာရွ က္ စရာရွ  စရာရွ  ိ လဲ မမရယ္ -- ေမာင္  ့ ဟာကိ  ု စြ ပ္ ျပီ းလု ပ္ၾကမယ္ ေလ ---မေကာင္ းဘူ းလား ဟင္ '' ''ေဟ့ ေအးကြ ယ္ --မေကာင္ းပါဘူ း ---မေတာ ္  တဆ ေက်္ ာ မေကာင္ းၾကားမေကာင္ းျဖစ္ကန္နု ္ရင္ ရင္ မမပဲ အရွ က္ ရမွ ာ  ျပီ းေတာ ့  လဲ ပတ္ ဝန္  ဝန္ းက်င္ က င္ က ေမာင္ႏွႏ မွ လိ  ု႕သိ ႕သိ ၾကတာ ''  တဖြ ဖြ --ဆု ပ္နယ္ နယ္ ေနေသာ -- ႏြ ယ္ ႏိ  ု့ႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေပၚမွ လက္ ကိ  ကိ  ုရုရ ပ္ု သိ သ မ္ိ  းလိ  ု က္ သလိ  ု ပူ းကပ္ ထားေသာ ခနာကိ  ု ယ္ ႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု လဲ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ   ါျပစ္ ခြ  လိ  ု က္ ျပီ း ကု တင္ေပၚသိ ေပၚသိ  ု႕ ဝက္ ၾကီ  ၾကီ းတစ္ေကာင္ ေကာင္ ပစ္ခ်ခ် လိ  ု က္ သလိ  ု

 ပက္ လက္  လက္ ၾကီ းလွ  ဲခ်ရင္ း ခ်ရင္ း ဟင္ းကနဲ ---ညီ းတြ ားလိ  ု က္ သည္ ။ ႏြ ယ္ --ရင္ -့ -ရင္ ထဲ ထိ တ္ ကနဲ  ကနဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ႏြ ယ္  ကိ ့   ုခ်စ္ ခ်စ္ ရေသာ ရေသာ ေမာင္  ့အျဖစ္ အျဖစ္ ကလည္ း း စိ တ္ ညစ္ စရာေတာ ့ ေကာင္ းသည္ ။ ခ်စ္ သူ သူ တိ  ု႕ သဘာဝ တြ  ဲသြ သ ားတြ ြ   ဲ လာလဲ မလု ပ္ရ --။ လက္ ပြ  ပြန္န းတတီ ္  း ေနဖိ  ု႕ကလည္ ႕ကလည္ း း  မသင္  ့ေတာ ေတာ ္ --ဟု တ္ ေတာ ့  လဲ ဟု တ္ သည္ ။ သူ႕ခမ ႕ခမ်ာသနားစရာ --ပု ဆိ  ု းေအာက္ မွ  မွ မတ္ ေတာင္ေနေသာ ေနေသာ  လီ းတန္ ထိ ပ္ ၾကီ းက ႏြ ယ္ ရင္ ့ရင္ ကိ  ုသိ သ မ္  ့ိ  ကနဲ တုန္န လႈ ္  ပ္ေစသည္ ေစသည္ ။ သူ႕ရင္ ႕ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚ ကန္႕လန္ ႕လန္႕ေလးေမွ ႕ေလးေမွ းကာ - -အု ပ္ မိ  ု းလိ  ု က္ ရင္ း ။ '' ေမာင္ ---'' ခပ္ တိ  ု းတိ  ု းေလးေခၚသည္ ။ ေမာင္ ကစိ တ္ ပ  ပ်က္ လက္  လက္ ပ  ပ်က္ ---မ်က္ ႏွ ာျဖင္  ့ မ်က္ ႏွ ာက်က္  ကိ  ကိ  ုသာ သာ ေမာ့ ၾကည္  ့ေနျပီ ေနျပီ း လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ု ေခါင္ းေအာက္ သိ  ု႕သြ ႕သြင္င းထားသည္ ္ ။ ဂ်ိ ငဳ  းေမႊ ္  း မဲ မဲၾကီ းမ်ားက ေရွ းလ ္ းေမႊ ေရွ းလ်ားလွ သည္ သည္ ။ '' ေမာင္ --လိ  ု႕ဆိ ႕ဆိ  ု --ထူ းေလ '' ''မမျပန္ခ်င္ ျပီ ခ်င္ ျပီ မိ  ု႕လား ႕လား -- ျပန္ေတာ ေတာ ့ '' ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း အသံ က တကယ္  ကိ ့   ု စိ တ္ တိ  တိ  ုေနသံ ေနသံ။ '' ေမာင္ ကကြ ယ္ ---ကေလးေလးလိ  ု ပဲ --မေတာ ္  တာေတြ ျဖစ္ ကုန္န မွ္  ာစိ  ု းလိ  ု႕ --မ -- ေတာင္ းပန္ေနတာ ေနတာ  က်န္ တာေတြ န္ တာေတြ ကိ  ု ေမာင္ ၾကိက ဳ ္ သလိ  ု လု ပ္ေနတာပဲ ေနတာပဲ မိ  ု႕လား ႕လား -ဟင္ '' ႏြ ယ္ အသံ အ ့ သံေလးက ေလးက ေျဖာင္ းဖ်ႏွ စ္ ်ႏွ စ္သိ သ မ္  ့ိ ရင္ ရင္ း ဝမ္ းနည္ းဆိ  းဆိ  ု႕နင္ ႕နင္  ့သံ သေလးဝဲ ေံ လးဝဲ လာသည္ ။ ေမာင္ ႏြ ယ္  ကိ ့   ု ဤနယ္ စိ မ္ းစိ မ္ းကားကား ဆက္ ဆံ လ်င္ ႏြ ယ္ ႏြ ယ္ အင္ မတန္ ဝမ္ းနည္ းလြ  းလြ ယ္ သည္ ။ မ်က္ ရည္ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ း ဝဲသည္ သည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က ႏြ ယ္  မ့ ်က္ ႏွ ာကိ  ု ေဝကနဲ ၾကည္  ့ ျပီ း သက္ ျပင္  ျပင္ းခ်ကာ --ခြ ေခါင္ းအံ  ု းၾကီ းကိ  ု --လွည္ ည  ့္ ခြခြျပစ္ လိ  ု က္ ကာ  ကာ -- သိ မ္ းဖက္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့ -- ႏြ ယ္  ကိ ့   ု မၾကည္  ့ ပဲ လည္ း း ေျပာသည္ ။ ''ဟု တ္ ပါျပီ  ပါျပီ --မယ္ မင္  မင္ းၾကီ းမရယ္ -- ႂက ပါေတာ ြ ြ ပါေတာ ့ ၾကာရင္ ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ္  မ်ိ းဳ --ဆီ းေအာင္ --ဆီ းေအာင္  ့ ျပီ းေသေတာ ့  မွ ာ   ုမိ႕ပါ ႕ပါ '' ရက္ စက္  စက္ လြ  လြန္န း္ ဥေပခါျပဳလြ န္န းျပီ ္  း --အလြန္န တရာမေလးမစားႏ  တရာမေလးမစားႏိ ္   ုိင္င လြ ္ န္န းေလျခင္ ္  း ဟု ေတြ းရင္ း ေဒါသထြ က္ ၏။ ''မင္ း ---ဘယ္ လိ  လိ  ုသု သ  ံ းႏႈ ု န္န းလိ ္   ု က္ တာလဲ  တာလဲ -- ေမာင္ေမာင္ ေမာင္ --ဟင္ ''

''မမႏြ ယ္ ကြ ၽန္ေတာ ေတာ ့  ကိ  ု လာသတ္ ေနတာနဲ႕ မတူဘူ ဘ းလားဗ် ူ '' ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ --လွည္ ည  ့္ ေျပာလိ ေျပာလိ  ု က္ ေသာ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း မ်က္  လု  လု  ံ းအိ မ္ မွ မ်က္ ရည္ ပူ  ပူ မ်ားဒလေဟာ စီ းဆင္ စီ းဆင္ းလာေနသည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ ရေသာ ႏြ ယ္ အရည္ ေပ်ာ္ သြ ားသည္ ။ '' ေကာင္ေလး ေလး ကလည္ းေလ  းေလ --အရမ္ း --ဆိ  ု း '' ႏြ ယ္ က  က -- ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းပု  ံခုခ းကိ ု   ု ဆြ  ဲ လွည္ ည  ့္ ျပီ း ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ေပါင္ ၾကားမွ လီ းၾကီ းကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္ငဆြ ဆ ္   ဲြျဖဲ ေပးရင္ းေျပာ၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ဒိ တ္ ကနဲ  ကနဲ ဝမ္ းသာသြ ားကာ ထ ထိ  ုင္ငသည္ သ ္ ည္ ။ ျပီ းေနာက္ ႏြ ယ္ ႏႈ့ႏ တ္ ႈ ခမ္ းေလးကိ  ု  စု ပ္သည္ သည္ ။ ႏြ ယ္ က အလိ  ု က္ တင္  တင္  ့ေလး ေလး ေမာ့ေပးထားကာ မ်က္ ေတာင္ ၾကီ းမ်ားေမွ းထား၏။ ်ားေမွ းထား၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က ႏႈ တ္ ခမ္ းကိ  ု စု ပ္ ယူေနရင္ ေနရင္ း ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ုခြခ ၽတ္ ြ ျပီ း မမႏြ ယ္ လက္ ကိ  ကိ  ု သူ႕လီ ႕လီ းေပၚ အု ပ္ ကိ  ုင္င္ေစကာ ေစကာ  ဂြင္င းတိ ္   ု က္ သလိ  ု စေပးလိ  ု က္ သည္ ။ အရွ  ိန္နရလာ ရ္ လာ ျပီ းေသာအခါ လႊ တ္ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ မမႏြ ယ္  လက္ ကေလးက  ကေလးက လီ းၾကီ းကိ  ု မွန္န မွ္ န္နဆု ဆ ္  ပ္ု  ကိ  ုင္င လ ္ ် က္ --ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေပးေနသည္ ။ ႏႈ တ္ ခမ္ းႏွ စ္ လႊ ာကမူ --သံ ဂေဟဆက္ သလိ  ု ျမဲေန၏။ ေန၏။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းက လီ းၾကီ းကိ  ု ေကာ ့ ေကာ ့ ေပးရင္ း မမႏြ ယ္ ၏ ပူ းကပ္ ထားေသာ ေပါင္ ၾကားထဲသိ သ  ု႕ိ လက္ ကိ  ကိ  ုသွ သ ်ိွ သ ဳ ြင္ ြ င္ း၏။ ႏြ ယ္ က  က ႏႈ တ္ ခမ္ းအစု  ံ ကိ  ု ကမန္ းကတန္ းခြ  ါရင္ း ---။ '' ေဟ့ ေအးကြ ာ --မ --ကိ  ု မလု ပ္ေပးနဲ ေပးနဲ႕ -- ေနပေလ့ ေစ -ဟင္  ့အင္ အင္ း '' ''ဟာ --အတူ တူေပါ ေပါ့ --လု ပ္ ပါ --မမႏြ ယ္   ့ရဲ လွန္န ပါ ္ '' ''ဟင္  ့အင္ အင္ း ---ဟင္  ့အင္ အင္ း --အဲဒါေတာ ဒါေတာ ့ --မရဘူ းဆရာ --ဒီ မွ ာသူ႕ဟာၾကီ ႕ဟာၾကီ းကိ  ု လု ပ္ေပးေနျ ေပးေနျပ ပဲီ ဟာကိ  ု ---  တစ္ခါထဲ ခါထဲ ''  မမႏြ ယ္ မ်က္ ႏွ ာက ရွ က္ ေသြ းတိ  ု႕ျဖင္ ႕ျဖင္  ့ နီရဲရေနျပီ ေဲ နျပီ း ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးေတြ --မသိ မသာတုန္န္ေနသည္ ေနသည္ ။ လက္ က  က လီ းၾကီ းကိ  ု  ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ ္  လည္ း း မ်က္ ႏွ ာလႊ  ဲ ထားသည္ ။ ''ဒါဆိ  ု မမဟာကိ  ု ၾကည္  ့  ံရုရ ပဲု  ၾကည္  ့ မယ္ ---ဘယ္ ႏွ့ႏ ယ္ ွ  လဲ ့ '' ''ဟာ မဟု တ္ တာ  တာ ---ကေလးကလား ''

'' ေစာက္ ပတ္  ပတ္ မျမင္ဘ းေသးလိ ူ   ု႕ပါ ႕ပါ --မမႏြ ယ္ ရဲ  ့ ---လု ပ္ ပါ '' '' ေမာင္ေနာ ေနာ္ --အေျပာအဆိ  ု အရမ္ း႐ိ  ုင္င းတာပဲ ္ '' ''ဒါျဖင္  ့ ေမာင္ ဘယ္ လိ  လိ  ုေျပာရမွ ေျပာရမွ ာလဲ '' ''သြ ား ---ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ --မေျပာနဲ႕ '' ႏြ ယ္ က  က လီ းၾကီ းကိ  ု လွည္ ည  ့ ၾကည္ ္   ့ရင္ ရင္ း --- ''မျပီ းေသးဘူ းလား --လက္ ေညာင္ းလာျပီ ---''  ဟု ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ေယာက္ လိ  လိ  ု ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးစူ ကာေၿပာလိ  ု က္ သည္ ။  ‘ခပ္ တင္ းကင္ း --အင္ း --ဆု တ္ --ဆု တ္ ထား  ထား --ၿမန္ ၿမန္ေလး ေလး --- ေဆာင္ ့ -- ေဆာင္ ့ -- ေဆာင္ ့ --အ - -အင္ ့ ’  ႏြ ယ္  လက္ ့ ေပၚမွ --သူ လက္ ့  ကိ  ကိ  ု အု ပ္ခါ ခါ ခပ္ ႀကမ္ းႀကမ္ းႀကီ း ကိ  ုင္ငေဆာင္ ေ္ ဆာင္   ုခိ့ခင္ငိ  းလိ ္   ု က္ သည္ ။  ‘ ေမာင္ --မနာဘူ းလား --ဟင္ ’   ‘ဟင္ အင္ ့အင္ း --မနာဘူ း --မမႏြ ယ္ ရဲ ့ -- ေကာင္ းတာ ’   လီ းတန္ ႀကီ း က ပူေနသည္ ေနသည္ ။ လီ းထိ ပ္ မွ ယိ  ု စီ းက်လာေသာ အရည္ ႀကည္ မ  မ်ား က မမႏြ ယ္ မမႏြ ယ္ လက္ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ းေလးမ  းေလးမ်ား ကိ  ု ေစးကပ္ ကုန္န္သည္ သည္ ။  ‘အေရေတြ --ထြ က္ တယ္  တယ္ ေနာ္ --ဘယ္ လိ  လိ  ု လဲ မသိဘူ ဘ းူ --အဲဒါ ဒါ မၿပီ းေသးဘူ း --ဟု တ္ လား  လား - ေမာင္ ’   ‘ဟင္ အင္ ့အင္ း --မၿပီ းေသးဘူ း --မမႏြ ယ္ ရဲ ့ သု က္ ထြ  ထြ က္ မွ ၿပီ းမွ ာ ’   ‘မလြ ယ္ ဘူ း ေနာ္ -- ေတာ ္ ေတာ ္  ႀကာေနၿပီ --မ --လက္ ေညာင္ းလာၿပီ ’   ‘မမႏြ ယ္ --ကၽြန္နေတာ ေ္ တာ ္ ေၿပာသလိ  ု လု ပ္ မလား ’   ‘မမႏြ ယ္ -- ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ု ကၽြန္နေတာ ေ္ တာ ္  ကိ ့   ု ၿပရံ  ုေလးၿပ ေလးၿပ ၿပီ း --ခပ္ ၿမန္ ၿမန္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ႀကည္  ႀကည္ -့ -အဲဒါ ဒါ သံ  ု းေလးခ်က္ နဲ ထြ ့  က္ ေရာ ’ 

 ‘အမေလး သူ ေဆးနည္ ့ေဆးနည္ း း က လဲ တစ္ မ်ိ းဴ ’  ႏြ ယ္ က  က ရွ က္ ကိ  ကိ  ု းရွ က္ ကန္  ကန္ းေလးေၿပာၿပီ း ေအာင္ မင္ း နဖူ  ူ းကိ  ု လက္ သီ းဆု ပ္ေလး ေလး ႏွင္င ဖြ ္ ့  ဖြ ထု လိ  ု က္ သည္ ။ေအာင္ မင္ း က ႏြ ယ္  ထမီ ့  ကိ  ု ဆဲ  ြ လွန္နသည္ သ ္ ည္ ။ ဒီ တစ္ခါေတာ ခါေတာ ခပ္ ခ့ ပ္ ပ်က္ ပ  ပ်က္ မ်က္ ႏွ ာေလးၿဖင္ ့ သူ မ ဖင္ ကိ  ု ၿပန္  ု  ံငံငံ ့  ႀကည္  လိ ့   ု က္ သည္ ။ေအာင္ မင္ း လီ း ႀကီ းကိ  ု ကိ  ုင္င ထားေသာလက္ ္  က အမွ တ္ တမဲ  က  တမဲ ရပ္ ့ရပ္ေန၏ ေန၏ ။  ‘မမႏြ ယ္ က -- ေစာက္ ေမႊ း သိ ပ္ မေပါက္ ဘူ းေနာ္ ’   ‘အင္ း --ဆယ္  ကိ ့   ု းႏွ စ္ေက ေက် ္ ာ မွ ေပါက္ တာ  တာ --ပါးပါးေလး ’  ေအာင္ မင္ း က ထမီ ကိ  ု ခါးအထိဆဲ ဆ  ြ တင္ ဲ ၿပီ းႀကည္ သည္ ့သည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း က ဖူ းဖူ းၿပည္  ၿပည္ ့  ႀကီ ့  းၿဖစ္ ကာ ေဖာင္ းကားလံ  ု းထစ္ေနၿပီ ေနၿပီ း --အစိ ႀကီ းက ေတာ ္ ေတာ ္ ရွည္ ည္သည္ ။ ရွည္ ည္သည္ ဟု  ဟု ဆိ  ုသည္ သည္ က  က အေပၚဘက္ သိ  ု ရွ့ရည္ ည ွ  ထြ  ္ ထြ က္ လာၿခင္  လာၿခင္ း မဟု တ္ ပဲ  ပဲ -- ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႏွ စ္ မႊ ာႀကား ဍ္ ေအာက္ ဖက္  ဖက္ သိ  ု -့  -တစ္ လစ္ ႀကီ းတန္ းဆင္ းေနၿခင္ းၿဖစ္သည္ သည္ ။ေအာင္ မင္ း က ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႏွ စ္ ၿခမ္ း တိ  ု  လက္ ညိ  ွးဴလက္  မၿဖင္ အသာၿဖဲ အ ့ သာၿဖဲ ႀကည္ ရင္ ့ရင္ း  ‘ ေဆာင္ ့ --မမႏြ ယ္ -- ေဆာင္ ့ --မမႏြ ယ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု ၿမင္ လိ  ု က္ တာ  တာ နဲ ့ ကၽြန္နေတာ ေ္ တာ ္  လီ ့  းႀကီ း က အလိ  ု လိ  ုေတာင္ ေတာင္သြ သ ားတာ ြ --အား --- ေဆာင္ ့ --- ေဆာင္ ့ --- ေဆာင္ ့ -- နာနာေလးေဆာင္ ့ မမႏြ ယ္ ေပါင္ ကားထားေပးေလ --အား -အင္ း --မမႏြ ယ္ ရယ္ --ဒီေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု  တကယ္ လိ  လိ  ု းရရင္ --ဘယ္ ေလာက္ ေကာင္ းမလဲ ေနာ္ ’   ‘လု ပ္ ၿပန္ၿပီ --တဆင္ ကဲ ့  မလာနဲ --သိ -့ -သိ လား ’   ‘အင္ းပါ --မ --ရယ္ --အား ---ထြ က္ ၿပီ ထြ က္ ၿပီ  ၿပီ --အိ  ု းအိ  ု း ’  ႏြ ယ္ က  က လီ းႀကီ းကိ  ု ႀကည္  လိ ့   ု က္ သည္ ။ ေၿဖာင္ းကနဲ ကန္ ထြ က္ သြ ားေသာ သု က္ ရည္ မ  မ်ား က ၿခင္ ေထာင္ ေထာင္အမိ အ  ုမိ းကိ  ု ပင္  ထိ၏။ ၏။ ပထမဆံ  ု းအခ်က္ သည္ အၿပင္ းထန္ ဆံ  ု း ၿဖစ္သည္ သည္ ။ ေရၿပႊ တ္ ႏွင္င္ ပန္ ့  းထု တ္ လိ  လိ  ု က္ သကဲ  ့ သိ  ု ၿမန္ ့ သည္ သည္ ။ လီ းကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ ႏြ ယ္  လက္ ့  ကေလးထဲ  ကေလးထဲဍ္ဍ ္ သံေခ်ာင္ းႀကီ ေခ်ာင္ းႀကီ းလိ  ု မာေတာင္သြ သ ားေသာ ြ အထိအေတြ အေတြ ႏွ့ႏင္ငွ ္ အေႀကာႀကီ ့အေႀကာႀကီ းမ်ား ထစ္ ထစ္ ထစ္ ထစ္သြ သ ားသည္ ြ ကိ  ု စမ္ းသပ္ ကိ  ုင္င မိ္ ရာ ရာ ရင္ တစ္ခုခ လံ ု   ု း လႈ ပ္ခါေနမိ ခါေနမိသည္ သည္ ။ ေယာက်္ ားလီ  ားလီ းႀကီ း ကိ  ု ပထမဆံ  ု း ကိ  ုင္င ဖူ္  းၿခင္ းမိ  ု လဲ ့ ပူေႏြ ေႏြ းေသာ အထိအေတြ အေတြ က ့ လက္ ဖ၀ါး  ဖ၀ါး ဍ္ ခၽြ  ဲ က်န္ ေနသည္ ေနသည္ ။

 ‘ဟြန္န္ ့ --- ေပကုန္န ၿပီ ္ ’  ႏြ ယ္ က  က -- ေအာင္ မင္ းပုဆိ ဆ  ု းိ ႏွင္င္ လက္ ့  ကိ  ကိ  ု သု တ္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ း က ပက္ လက္  လက္ အေနအထား -- ေအာင္ မင္ း ေဘးတြင္င္ ကု တင္ေအာက္ ေအာက္ ေၿခတစ္ ဖက္ ခ် ကာ ဖင္ ဘက္ က  က ကု တင္ေပၚ ေပၚ တင္ေပးထားၿပီ ေပးထားၿပီ း  ထမိန္န ကိ ္   ု လွန္န္ၿပထားသည္ မိ    ုမိ ့ -- ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း က ၿပဲအာၿပီ အာၿပီ း လိ  ု းခ်င္  းခ်င္ စရာ  စရာ အရည္ လဲ  လဲ ့   ုစိ စြ တ္ ေနသည္ ။ ႏြ ယ္ အသားေလး အ ့ သားေလး က ပယင္ းေရာင္ ထကာ ႀကည္ လဲ  လဲ ေနသည္ ့ေနသည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေဘး ႏွ စ္ ၿခမ္ းမွ ာ စပ်စ္ သီ သ းီ  စိ မ္ းညိေဳ လးေတြ လိ  ု တင္ းလ်က္ အရည္ စိ    ုစိေနသည္ ေနသည္ ့အတြ အတြ က္ လည္  လည္ း း စားခ်င္ စဖြ စားခ်င္ စဖြ ယ္ ႀကီ  ႀကီ း လိ  ု ၿဖစ္ေန၏။ ေန၏။ ေအာင္ မင္ း လီ းတန္ ႀကီ း ကိ  ု --ဒစ္ႀကီ းအား ၿဖဲ လိ  ု က္ စု လိ  ု က္ ႏွင္င္ ေလ ့ေလ လာေနေသာ ့ အပ်ိ ႀဳကီ း ကီ း မမႏြ ယ္ ခမ်ာ --သူ   ့ေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု အေသအခ်ာၿဖဲ ကာ ႀကည္ ရင္ ့ရင္ း ဆင္ ႀကံ ႀကံ ေနေသာ ေအာင္ မင္ းကိ  ု - -သတိ မထားလိ  ု က္ မိ  မိေခ်။ ေခ်။  ထိ  ုအခ်ိ အခ်ိ န္န္ႀကားကာလေလး ကိ  ု အမိအရ အရ အသံ  ု းၿပဳကာ ႏြ ယ္ ႏြ ယ္ ေစာက္ ့ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု ထမီႀကားသိ  ု ေခါင္ ေ့ ခါင္ းကိ  ု ထိ  ု းသြင္င းၿပီ ္  း ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႀကီ  ႀကီ း အလယ္   ွရိ စိ  ုအိ အိေနေသာ ေနေသာ အစိရွရွည္ ည ႀကီ  ္ ႀကီ း ကိ  ု ထိ ထိ မိ မိ ႀကီ း လွ ်ာေစာင္ းထိ ာေစာင္ းထိ  ု းကာ  ဖိ စု ပ္ ၿပစ္ လိ  ု က္ ေလ၏။  ‘ဟဲ  ့ --အိ  ု ’ အင္  ့အင္ အ  ့င္ --ရီ  ွ း --ကၽႊ တ္ ကၽႊ တ္ ’’  ႏြ ယ္ --အလစ္အငိ အ  ုငိ က္ ခံ လိ  ု က္ ရၿခင္ းၿဖစ္သည္ သည္ ။ ထိ  ု ေၾကာင္ ့ေၾကာင္ လည္ ့  းကု  းကု တင္ေပၚတင္ ေပၚတင္ ထားေသာေၿခေထာက္ က  က ရု တ္ တရက္  တရက္ --ညွ ပ္ လိ  ု က္ -- ေစ လိ ့   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ၿဖစ္ရာ ရာ - ေအာင္ မင္ းေခါင္ း ကိ  ု ထမီ ႏွင္င္ အု ့အ ပ္ု ၿပီ း ေပါင္ႏွႏ စ္ွ  ဖက္ ႏွင္င္ ့ ညွ ပ္ ထားသလိ  ု ႀကီ းၿဖစ္သြ သ ားေလသည္ ြ ။   ုဗိ က္ ေႀကာမွ စိ မ္ ၀င္ ့ သြ သ ားေသာ ြ ကာမ အရသာထူ းႀကီ း က အပ်ိႀဳကီ း း စစ္ စစ္ ၿဖစ္ေသာ ေသာ ႏြ ယ္ ခမ ခ့ မ်ာ အႀကာအခ်ဥ္ ေတြ  တြန္န္ ေကြ ေ့ ကြ း   ုႏံ းခ်ိ ကာ ေခြ ယိ ေခြ ယိ  ုင္ငေပ ေ္ ပ်ာ့ ႏဲြ သြ ့သ ားမိ ြ ေလသည္ ေလသည္ ။ ’ ၿပႊ တ္ ’ ကနဲ ’ ၿပႊ တ္ ’ ကနဲ ႏွ စ္ခ်က္ ခ်က္ ဆင္ စု့  ပ္ လိ  ု က္ ၿခင္  ၿခင္ းေႀကာင္ ့ ကာမ အရသာထူ းႀကီ း မွ ာ တစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ကိ  ု လႊ မ္ းမိ  ု းလ်က္ ေမ ့ ေမ ေမ်ာသြ ားမတတ္ ်ာသြ ားမတတ္  ခံ စားလိ  ု က္ ရသည္ ။  ထိ  ု ကဲ သိ သ ့   ုိ သတိ ့သတိ လက္ လြ  လြ တ္ ၿဖစ္ သြ ားသည္ ႏွင္င္ ့ ေအာင္ မင္ း က ႏြ ယ္ ့ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း အိအိ အေလးကိ ေိ လးကိ  ု တြန္န းလဲ ္   ွ ၿပီ း ႏြ ယ္  ပါးစပ္ ့  ၀ေလးသိ  ု လီ ့  းႀကီ းကိ  ု ေတ လိ ့   ု က္ သကဲ သိ သ ့   ုိ ့ သူ ကလည္ း း ႏြ ယ္ ေစာက္ ့ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု  မလႈ ပ္ႏိ  ုႏိင္င မယွ ္  က္   ုႏိင္င္ ၿဖစ္ေအာင္ ေအာင္ ဆက္ ခါဆက္ ခါ ယက္ လိ  လိ  ု က္ ေလ၏။

 ‘အြန္န း္ ---အြန္န း္ ’ ဆါုေသာ ေသာ အသံေလး ေလး ႏွင္င္ အတူ ့အတူ ႏြ ယ္  ပါးစပ္ ့ ေလးထဲသိ ေလးထဲ သ  ုိ ေအာင္ ့ေအာင္ မင္ း လီ းႀကီ းကတန္ း၀င္သြ သ ားေလ၏။ ြ  ထိ  ုသိ သ  ုိ ့ --မေမွ ်ာ္ လင္ ပဲ့ ဆန္ းၿပားေသာ ထူ းေထြခန္ ခန္ းနားလွသည္ သည္ အေတြ ့အေတြ ့  ထူ းထူ းႀကီ းေႀကာင္ ႏွ့ႏ စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ သား မွ ာ ေလာကႀကီ း ကိ  ု ေမ သြ သ ့  ားမိ ြ  ႀကသည္ ။  ‘မမ --‘   ‘မမႏြ ယ္ --‘  အိ ပ္ ယာမွ   ုႏိ းႏိ  ု းၿခင္ း သစ္သစ္ သစ္ ႏြ ယ္  ကိ ့   ု စမ္ းႀကည္ ရာမေတြ ရ့ ာမေတြ သၿဖင္ ့သၿဖင္ ့ --ခပ္ တိ  ု းတိ  ု းေခၚႀကည္  မိ့ သည္ သည္ ။မမႏြ ယ္ ထူ  ထူ းသံ ကိ  ု  ၿပန္ မႀကားရေသာအခါ ေႀကာက္ စိ  စိ တ္ ႏွင္င္ ေငါက္ ့ေငါက္ ကနဲ  ကနဲ ထထိ  ုင္င လိ ္   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ေဖႀကီ းေသာ ္ ေကာင္ း မကၽြ တ္ ေသးဘူ းဆိ  ုေသာ ေသာ ေဒၚႀကီ းလွ စကား က နားထဲ ၿပန္ ၀င္ လာၿပီ း ေႀကာက္ စိ  စိ တ္ က  တစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ကိ  ု ေတာင္ တင္ ့  းသြ ားေစကာ ဆီ းသြ ားခ်င္ သလိ သလိ  ု လိ  ု ဘာလိ  ု လိ  ု ၿဖစ္လာေသာေႀကာင္ ့  ထမီဘိ ဘ  ုသီ သ ိ ဘတ္ ဘ ီ တ္ သီႏွႏင္ငွ ္ ထြ ့  က္ လာခဲ  လာခဲ မိ့ သည္ သည္ ။  မမႏြ ယ္ သည္ လည္  လည္ း း အိ မ္သာသိ သာသိ  ု သြ ့သ ားသည္ ြ  ပဲ ၿဖစ္ မည္ ဟု  ပဲ  ဟု ထင္ ကာ အိ မ္သာဘက္ သာဘက္ သိ  ု ေၿခဦ ့ေၿခဦ းလွည္ ည္ လိ ့   ု က္ ၏။ သိ  ု ေသာ ့ေသာ ္  ႏွ စ္ခန္ ခန္ းေက်္ ာ ရိ  ွ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း အခန္ းထဲ မွ လက္ တစ္  တစ္ လံ  ု းခန္ တံ ့ ခါးဟေနၿပီ ခါးဟေနၿပီ း ေလးေပမီ းေခ်ာင္  းေခ်ာင္ းေရာင္  းေရာင္ က အၿပင္သိ သ  ု စူ ိ ့  းရွ စြ ာ ထိ  ု းထြ က္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ လိ ့   ု က္ ရ သၿဖင္ ေႀကာက္ ေ့ ႀကာက္ စိ  စိ တိအနည္ အနည္ းငယ္  းငယ္ ေၿပကာ အစ္ ကိ  ု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း အခန္ းသိ  ု ကပ္ ့  လာခဲ ေလသည္ ့ေလသည္ ။ ေလာကဍ္ ၿဖစ္ လိ မ္ မည္ ့  ဟု  ဟု ထင္ မထားေသာ လူႏွႏ စ္ွ ဦဥ းကိ ီ   ု မေမွ ်ာ္ လင္ ပဲ့ ေတြ လိ ့   ု က္ သူ တိ  ုင္င းမွ ္  ာ ရု တ္ တရက္  တရက္ ’ ေရွ ာ ့ ’  ဟုေခၚေသာ ေခၚေသာ ေသြ းလည္ ပတ္  ပတ္ မႈ  မႈေတြ ေတြရပ္ ရပ္ တန္ သြ ့သ ားတတ္ ြ ႀကေလသည္ ။ သစ္သစသ္ သစသ္ မွ  မွ ာ ’ ေရွ ာ ့ ’   ၿဖစ္ ၿခင္ းကိ  ု မိ မိရရ ရရ ခံ စားလိ  ု က္ ရသည္ ။ တံခါးႀကား ခါးႀကား မွ အထဲသိ သ  ုိ ႀကည္ ့  လိ ့   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွင္င္ ့ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ စလံ  စလံ  ု း အ၀တ္ အစားမရိ  ွ ႀကေတာ ပဲ့ မမႏြ ယ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က ယက္ ေပးေနသကဲ သိ ့သ  ုိ ့ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း လီ းႀကီ း ကိ  ု လည္ း း မမႏြ ယ္ က   ုခံ မင္ႏွႏ စ္ွ  ၿခိဳက္ စြ  စြ ာ စု ပ္ေနၿ ေနၿခင္ း တိ  ု ကိ ့   ု ၿမင္ လိ  ု က္ သည္ ႏွင္င္ သစ္ ့သစ္သစ္ သစ္  တစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ေက်ာက္ ရု ပ္ ႀကီ းလိ  ုေတာင္ ေတာင္ တင္ ့  းသြ ားသည္ ။ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း လေမြ းႀကီ းေတြ က မဲနက္ နက္ ေမွ ာင္ မဲေနၿပီ ေနၿပီ း အရင္ းတြင္ငေကာက္ ေ္ ကာက္   ုရိ းပံ  ု ႀကီ းအလား ဟီ းထေန၏။ မမႏြ ယ္   က သူ မ၏ ၿဖဴလႊ ေသာ လက္ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ းေလးမ  းေလးမ်ားၿဖင္  လေမြ ့  းမ်ား ကိ  ု ဖိ ကိ  ုင္င ထားၿပီ ္  း  လက္ တစ္  တစ္ ဖက္ က လီ းတန္ ႀကီ း ကိ  ု ၿဖဲခ်ထား ခ်ထား ကာ ရဲ ရဲ ႀကီ း ၿပဲေနေသာ ေနေသာ ဒစ္ ၿဖဲ ႀကီ း ကိ  ု မမႏြ ယ္ ၏ နီေစြ ေစြ းပါးလႊ ာေသာ

ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးၿဖင္ စု့  ပ္ ယူေနသည္ ေနသည္ ။  တစ္ခါတစ္ ခါတစ္ရံရံ လီ းႀကီ းကိ  ု ေရခဲေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း တစ္ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ႏွ ယ္ ပါးစပ္ ထဲ စု ပ္သြ သင္ငြ  းၿပီ ္  း အၿပင္သိ သ  ုိ ့ ဆဲ  ြ ထု တ္ လိ  လိ  ု က္ တတ္ ၏။ ေႀကာႀကီ းေတြအၿ၀ိ အၿ၀ိဳင းအရိ ္   ုင္င း္ ထကာ ေႀကာက္ ခမန္ းလိ လိ ႀကီ းထြ ားလွေသာ ္ းအရိ ေသာ ေအာင္ မင္ း လီ းႀကီ း  မ်ိ းဳ ကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ မၿမင္ ဖူ းေခ်။ အဖ်ားႀကီ း း က   ွမိပဳ ြင္ ြ င္ ႀကီ ့  းသ႑န္ စြင္င္ ကားေနၿပီ ့  း ကိ  ု ယ္ ထည္  ထည္ ႀကီ း က အလံ  ု းထြ ားထြ ား ႏွင္င္   ့ မိ  ု အလိ ့အလိ  ု းခံရသူ ရသူ မိန္န းကေလး ္ အဖိ  ု ေတာ ့ေတာ ့ --မသက္ သာလွ ဟုေတြ ေတြ းမိ၏။ ၏။ သိ  ု ေသာ ့ေသာ ္ ထိ  ု လီ းတန္ ႀကီ းကိ  ု မမႏြ ယ္ က ပါးစပ္ေလးအၿပည္ ေလးအၿပည္  စု့  ပ္ခါ ခါစ ပ္ု ခါ ခါ ကလိေနၿ ေနၿပန္ေသာ ေသာ အခါ သစ္သစ္ သစ္ မွ ာ ထိ  ု လီ းႀကီ း အလိ  ု းကိ  ု ခံခ်င္ စိ ခ်င္ စိ တ္ ေတြ တဖြ ားဖြ ားေပၚေပါက္ လာၿပီ  လာၿပီ း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ မွ အေရမ်ား ပင္ ယိ  ု စိ မ္ ့  က်ဆင္ းလာေလေတာ ဆင္ းလာေလေတာ သည္ သ ့ ည္ ။  ‘ ႏြ ယ္ -- ေမာလား--ဟင္ ’   ‘ ေမာတယ္ -- ေမာင္ရယ္ ရယ္ --နားႀကဦ းစိ  ု ့ ’  ႏြ ယ္ က  က ဒယီ းဒယိ  ုင္င္ေလးထရင္ ေလးထရင္ း ေမာင္ ေခါ ့ေခါင းကိ ္   ု ခြ ထားေသာ ေပါင္ တန္ႀကီ းကိ  ု ကားၿပီ းေက်္ ာ ကာခ်၏။  ထိ  ုသိ သ  ု ကားလိ ိ့   ု က္ စဥ္  စဥ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ရဲခနဲ ခနဲ ၿဖစ္သ ားသည္ ြ  ကိ  ု သစ္သစ္  ကိ သစ္ ၿမင္ လိ  ု က္ ၿပန္  ၿပန္သည္ ။ မမႏြ ယ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ဒီေလာက္ ေလာက္ ႀကီ းလိ မ္ မည္ ့  ဟု  ဟု သစ္သစ္ သစ္ မထင္ခဲခဲ ေခ်။ ့ေခ်။  မမႏြ ယ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း မွ ာ အလ်ား အနံ သာမက ေဖာက္ ပါ  ပါ နက္   ွရိင္င းေလမည္ ္ ဟု ၿမင္  ုရံရံ ႏွင္င္ သိ ့သ  ုႏိႏိ င္ငိ သည္ သ ္ ည္ ။ ေဘးသိ  ု ကားထြ ့  က္ ေနေသာ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ဧရိ ယာ အသားတစ္ ႀကီ းမ်ား က လက္ ႏွ စ္ လံ  ု းမက  ထူအမ္ အမ္ းေနသည္ ။  လက္ သီ းဆု ပ္ ႀကီ း တင္ ထားသလိ  ု   ုမိ ေမာက္ ့ေမာက္ ကာ  ကာ   ုခံ းထေနၿခင္ းေႀကာင္ လည္ ့  း း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း မွ ာ အဟန္ ေကာင္ ့ေကာင္ းလြန္န းသည္ ္ ဟု ဆိ  ုရမည္ ရမည္ ထင္သည္ သည္ ။  မမႏြ ယ္ က ထမီ ကိ  ု ေလွ ်ာခ်ၿပီ း း ၀တ္ သည္ ။ ေၿပက်ေနေသာ ဆံ ပင္ ဆံ ပင္ မ်ား ကိ  ု ထံ  ု းဖဲ  ြ သည္ ့သည္ ။ လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ေၿမွ ာက္ ကာ  ကာ ဆံ ပင္ ထံ  ု းေနစဥ္ ေအာင္ မင္ း က မမႏြ ယ္   ုႏိ ႀကီ ့  းႏွ စ္ လံ  ု းကိ  ု တၿပႊ တ္ ၿပႊ  ၿပႊ တ္ စိ    ုစိ သည္ ့သည္ ။  ‘ဟိ တ္ ---   ုႏိ မၿပတ္ ့ ေသးတဲ ကေလးလား ့ --ခိခိခိ ---ခိခိခိ ’   မမႏြ ယ္ က ေအာင္ မင္ း နဖူ းကိ  ု လက္ သီ းေလးႏွင္င္ ့ ဖြ ဖြေလးထု ေလးထုရင္ ရင္ း ရယ္ သည္ ။   ုႏိ အံ ့အ  ု ႀကီ ံ  း ကိ  ု လည္ း း   ုႏိ ညွ ့ည စ္ွ သလိ သလိ  ု အရင္ းမွ ကိ  ုင္င ကာ ္ ညွ စ္ေပးေနသည္ ေပးေနသည္ ။ေအာင္ မင္ း လီ းႀကီ းကမူ -- ေအာင္ မင္ းတံေတြ ေတြ းမ်ား ႏွ င္င္ ့

 စိ  ု စြ တ္ ေတာက္ ပလ  ပလ် က္ မီ းေခ်ာင္  းေခ်ာင္ းအရာင္  းအရာင္ ေအာက္ တြ  တြင္င္ တဖိ တ္ ဖိ  ဖိ တ္ အရာင္ မ်ား လက္ ထေနသည္  ထေနသည္ ကိ  ကိ  ု သစ္သစ္ သစ္ေတြ ေတြ   ့ေနရ၏။ ေနရ၏။  ‘ ေတာ ္ ေတာ ေမာင္ ေ့ မာင္ရယ္ ရယ္ --   ုႏိ သီ ့သ းေခါင္ ီ  းေလးေတြ လဲ က် မ္ ိ  းစပ္ေနၿပီ ိ မ္ ေနၿပီ --အလကား --ဟု တ္ တာလဲ  တာလဲ မဟု တ္ ဘူ း -- ေတာ ္ ေတာ ့ ’  ႏြ ယ္ တ  တ ေမာင္ ေခါင္ ့ေခါင္ းကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ၿဖင္ ညွ ည ့  ပ္ွ  ယူကာ ဆဲ  ြေမာ ေမာ ရင္ ရ့ င္ း မ်က္ ႏွ ာခ်င္  ာခ်င္ းကပ္  းကပ္ခါ ခါ တိ  ု းေၿပာသည္ ။  ‘ ႏြ ယ္ -- ေမာင္ လီ ့  းကိ  ု စု ပ္ တာ ေကာင္ းလားဟင္ ’   ‘အာ ---သြ ား --မသိဘူ ဘ းူ --သြ ား ---မေမးနဲ ့ ’   မမႏြ ယ္ က ေခါင္ းေလးငဲ ေစာင္ ေ့ စာင္ းကာ ေရွ ာင္ တိ မ္ းၿပီ း ရွ က္ ၿပံ  ၿပံးဳ ေလး ႏွ င္င္ ့ ေမာင္ ကိ ့   ု တြန္န းလႊ ္  တ္ သည္ ။  ‘ ေမာင္ ေတာ ႏြႏ့  ယ္ ြ ေစာက္ ့ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ကိ  ု ယက္ ရတာ အရသာကိ  ု   ွရိသြ သ ားတာပဲ ြ --သိ လား ’   ‘ ေမာင္ --မရံ  ြ ဘူ ဘ ့  းလား ူ ---ဟင္ ’  ႏြ ယ္ က  က မ်က္ ႏွ ာေလး   ွရံရဳ င္ း င္ း -- ေမာင္ ကိ ့   ု ႀကည္  ကာေမး၏။ ့  ‘ခ်စ္ တာကိ  ‘ခ်စ္  တာကိ  ု --မရံ  ြ ပါဘူ း ’   ‘တိ  ု ေတာ ့ေတာ   ြရံရ့  တယ္ ံ --သူအတင္ အတင္ း ထိ  ု းထည္  လိ ့   ု စု့  ပ္ရတာ ရတာ ’  ႏြ ယ္ က  က ဆင္ေ၀ ေ၀ ရန္ ရ့ န္ေရွ ေရွ ာင္ေလးေၿပာရင္ ေလးေၿပာရင္ း ေမာင္ ပခံ ့   ု းကိ  ု ထု ၿပန္၏။။ ၏။။  ‘အဲဒ လိ ီ   ု မႈ တ္ ၿပီ  ၿပီ းရင လိ  ု းလိ  ု အေကာင္ ့အေကာင္ းဆံ  ု းပဲ ႏြ ယ္ ’   ‘ ေဟ ေအး ေ့ အး --မလိ  ု းခ်င္  းခ်င္ဘူ ဘူ းကြ ယ္ -- ႏြ ယ္ ရွ က္ တယ္  တယ္ ---ၿပီ းေတာ ေမာင္ ေ့ မာင္ ဟာႀကီ ့  းက နည္ းတာႀကီ  းတာႀကီ း မဟု တ္ ဘူ း -- ႏြ ယ္ ေႀကာက္ တယ္  တယ္ ’  ႏြ ယ္ တ မူႏဲ  ြႏဲ တဲ ့ အိ ့အ  ု က္ ိ  တင္  တင္ေလး ေလး ႏွင္င္ ေၿပာၿပန္ ့ေၿပာၿပန္သည္ သည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ --ရင္ ထဲ --တဒိန္န းဒိ ္ န္န း္   ုခံ ကာေမာေနသည္ ။ သူ တိ  ု လိ ့   ု းမွ မလိ  ု းရေသးပဲ ဟု သိ လိ  ု က္ သၿဖင္ လည္ ့  း း --စိ တ္ ထဲ  ထဲေက ေက် နပ္ သလိ  ု လိ  ု ဘာလိ  ု လိ  ု  ၿဖစ္ရသည္ ရသည္ ။  ‘ဒါဆိ  ု -- ႏြ ယ္ အဖု အ ့ ဖု တ္ ထဲ  ထဲ --ကိ  ုေတ ေတ ရံ  ုရ့ ံေလးေတ ေလးေတ မယ္ ့ ေလ ’ 

 ‘သြ ားစမ္ းပါ --ယံ  ု မယ္ --အားႀကီ းႀကီ း ေတ ၿပီ ့  းတစ္ခါထဲ ခါထဲ ေဆာင္  ့သြ သင္ငြ  းလိ ္   ု က္ မွ  မွ ာ မလား --ဟြန္န္ မသိ ့  တာလိ  ု က္ လိ  လိ  ု ’’  ’့ ’  ေမာင္ က ေက်နပ္ ႀကည္ နု းစြ ာ ရယ္ သည္ ။  ‘ ႏြ ယ္  ကိ ့   ုေမးမလိ ေမးမလိ  ု ့ --သိ လား ’   ‘ဘာလဲ ေပါက္ ကရ  ကရ ေတြ မေမးနဲ ့ေနာ ေနာ္ ---ဟြန္န္ ့ ’   ‘အင္ းပါ -- ႏြ ယ္ ရဲ --့ - ေမာင္ တကယ္ မသိ လိ  ု ေမးမွ ့ေမးမွ ာပါ ’   ‘ ေမးေလ --ဘာသိခ်င္ လိ ခ်င္ လိ  ု လဲ ့ ’   ‘ဟိ  ုေလ ေလ --အခုန -- ႏြ ယ္ ေစာက္ ေ့ စာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ု ၿဖဲႀကည္ ေတာ ့ေတာ အစိ အ ့ စိႏွႏ စ္ွ ခုခေတာင္ ေု တာင္ ေတြ တယ္ ့ --အဲဒါႀကီ ဒါႀကီ း က မိန္န းမတိ ္   ုင္င း္ အဲ လိ  ု ပဲ အရွည္ ည ႀကီ  ္ ႀကီ းလား --- ႏြ ယ္ --ဟင္ ’   ‘ဟင္ အင္ ့အင္ း --အရပ္ ပု တဲ သူ ့သေတြ ေူ တြ က်ေတာ  တိ ့   ု တယ္ ေမာင္ရဲရဲ ့ -- ႏြ ယ္ က အရပ္ရွရည္ ့ တိ ည ွ  တာကိ  ္ တာကိ  ု း --ၿပီ းေတာ   ့အစိ အစိေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ ာ အသားပိ  ုေလးလိ ေလးလိ  ု ေတြ မိ့  လား --ဟိ  ုဒင္ ဒင္ း ---အင္ း --ခပ္ မဲ မဲေလး ေလး -- ေလ ’   ‘အင္ း --အင္ း -- ေတြ တယ္ ့ ---အဲဒါ က ဘာေခၚလဲ ’   ‘အစိ ပဲေလ ေလ --ဒါေပမယ္ သူ သ ့  က ူ အသားပိ  ုေပါ ေပါ -့ -သူ ရဲ့ရဲ ေအာက္ ေ့ အာက္ ကမွ  ကမွ --- ေသးေပါက္ တဲ  တဲ အေပါက္ ့အေပါက္ ေလးရိ  ွ တာ-- ေမာင္ ကလဲ ႀကံ ႀကံ ဖန္ ဖန္ သိ ပ္ေမးတာပဲ ေမးတာပဲ ’   ‘ဘာၿဖစ္ လဲ အခ်င္ အခ်င္ းခ်င္  းခ်င္ း း သိ ထားရတာေပါ ့ ’  ႏြ ယ္ က  က သူ မႏိ  ု ႀကီ ့  းႏွ စ္ လံ  ု း တြင္င္ စိ  ု စြ တ္ ေနေသာ ေမာင္ တံ ့ ေတြ ေတြ းမ်ား ကိ  ု အ၀တ္ စ  စ ႏွင္င ဖိ ္ ့ သု သ တ္ ု  လိ  လိ  ု က္ ၿပီ း မွ ဘရာစီ ယာေလး ကိ  ု ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေရွ တြ ့ င္င္ ႀကယ္ သီ းတပ္ ၿပီ း မွေနာက္ ေနာက္ သိ  ု ဆဲ ့ဆ  ြဲလည္ ည ွ ္ သည္ ့သည္ ။တင္ းအိေနေသာ ေနေသာ   ုႏိ ့  မ်ားကိ  ု ဘရာစီ ယာ   ုပံ စံခြခ က္ ြ အတြင္င းသိ ္   ု ေနာက္ ့ေနာက္ မွ  မွအသားက အသားက် ေအာင္ သြ သင္ငြ  းၿပီ ္  း ပခံ  ု းသိ  ုင္င းႀကိ ္ းဳ ေလးကိ  ု မ တင္ လိ  ု က္ သည္ ။  ‘ ေမာင္ ကိ ့   ု လဲ ေမးမယ္ ေနာ္ ’   ‘ ေမး ---‘   ‘ ေမာင္ တိ  ု ကိ ့   ု အခု လိ  ု မႈ တ္ ေပးေတာ ဘယ္ ဘ ့ ယ္ လိ  လိ  ုေနလဲ ေနလဲ --ၿပီ းေတာ ပါးစပ္ ့  ထဲေရာက္ ေရာက္ သြ ားရင္ေကာ ေကာ ဘယ္ လိ  လိ  ုခံခ စားရလဲ ံ  ဟင္ ’ 

ႏြ ယ္ က  က ေမာင္ ရင္ ့ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေမႊ းႀကီ းမ်ားကိ  ု ဖြ ကစားရင္ း ေမာင္ မ့ ်က္ ႏွ ာကိ  ု မႀကည္ ရဲ့ရဲ ႀကည္ ရဲ့ရဲ ေလး ႏွင္င္ ေမးသည္ ့ေမးသည္ ။  ‘ ေယာက်္ ာ းတစ္ေယာက္ ေယာက္ ပန္ းေသေနရင္ေတာင္ ေတာင္ ဒီနည္ နည္ း း နဲ ကု ့ ရင္ ရင္ တစ္ ပတ္ အတြင္င းသက္ ္ သာတယ္ တဲ  တဲ ႏြႏ့  ယ္ ြ ရဲ -- -့ -  ဟု တ္ တာ  တာ မဟု တ္ တာ  တာ ေတာ ေမာင္ ေ့ မာင္ မသိဘူ ဘ းေနာ ူ ္ ႀကားဖူ းတာ --ၿပီ းေတာ ႏြႏ့  ယ္ ြ  ပါးစပ္ ့  ထဲ  လီ း၀င္သြ သ ားၿပီ ြ ဆိ ဆ  ု တာနဲ ိ ့ --ဟိ  ု --အင္ း -- ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ု လိ  ု းရသလိ  ု ပဲေနမွ ေနမွ ာေပါ ့ ---မသိဘူ ဘ းူ -- ဘာလိ  ု လဲ ့ ဆိ ဆ  ုေတာ ေိ တာ ေမာင္ ေ့ မာင္ က ႏြ ယ္  ကိ ့   ု လိ  ု းမွ မလိ  ု းရေသးတာ ’   ‘အင္ း -- ေမာင္ ကလဲ --မင္ ဂလာေဆာင္ ၿပီ းရင္ လိ  ု းေပါ လိ ့   ု -့ -အခု ဟာက ႏြ ယ္ ေႀကာက္ လြ  လြန္န းလိ ္   ု ပါဆိ ့   ု ’  ႏြ ယ္ က  က ေမာင္ နား၀ ့နား၀ တြင္င ကပ္ ္ ၿပီ း တီ တီ တာတာေလးခၽြ  ဲ၏။ ၏။ ေမာင္ က သက္ ၿပင္  ၿပင္ း ကိ  ု တြင္င တြ ္ င္ငခ်ရင္ း ခ္ ်ရင္ း ႏြ ယ္    ့ေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ းကိ  ု လက္ ႏွင္င္ ထိ ့   ု းေမႊေနၿ ေနၿပန္သည္ သည္ ။  ‘ ေတာ ္ ေတာ ကြ ့  ယ္ -- ေမာင္ ကလဲ --အေရေတြ ထပ္ က်လာလိ  ု ့ --တစ္ခါထပ္ ခါထပ္သု သ တ္ ု ေနရအံ  ု းမယ္ --အာ -  လႊ တ္ ေတာ လိ ့   ု ဆိ ့ဆ  ုိ ’  ႏြ ယ္  ထမီ ့ ေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ လွ ်ႏိဳ   ွ  ု က္ ိ ေနေသာ ေမာင္ လက္ ့  ႀကီ  ႀကီ းကိ  ု ခပ္ ႀကမ္ းႀကမ္ းေလးဆဲ  ြ ဖယ္ ၿပီ း ရပ္ လိ  ု က္ သည္ ။  ႏြ ယ္ အေပၚ ့အေပၚ အက်ီ ေရာ -- ေအာ္ဒီ မွ ာေတြ ၿပီ ့ --တစ္ခါထဲ ခါထဲအ၀တ္ အ၀တ္ အစားေတြ လဲ --- ေပပြ ကုန္န တာပဲ ္ --သြ ား ’  ေမာင္ မ့ ်က္ ႏွ ာ ကိ  ု တီရွရ ပ္ွ အက အက် ီ စေလးၿဖင္  ပု ့  တ္ ခတ္ ေဆာ ကစားၿပီ ့ ပု ့  း မွ အက်ီ ကိ  ု ၀တ္ သည္ ။ေအာင္ မင္ း က  ပုဆိ ဆ  ု းမ၀တ္ ိ ေသးပဲ --ငူငူင ႀကီ ူ  းထိ  ုင္င ကာ။ ္  ‘ ေတာက္ --- ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႀကီ း ကိ  ု အေသအခ်ာ မႈ တ္ မႈ တ္ ၿပီ  ၿပီ း မွ မလိ  ု းရဘူ းဆိ  ု တာ တစ္ေလာကလံ ေလာကလံ  ု းမွ ာ ငါ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ပဲ  ပဲ   ွရိ မယ္ ထင္ တယ္ -- ေတာက္ --ဟင္ းဟင္ း ’   လက္ သီ းတစ္ ဖက္ လက္ ၀ါးတစ္  ၀ါးတစ္ ဖက္ ႏွင္င္ ့ ေၿဖာင္ းကနဲ ထု ကာ ႀကိ တ္ မႏိ  မႏိ  ုင္င္ ခဲ မရႀကီ းေၿပာခ်လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ႏြ ယ္ က  က သူ   ့ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေလးကိ  ု ေရွ တိ ့   ု းေနာက္ ငင္ ၿဖစ္သြ သ ားေအာင္ ြ  ပင္ တခစ္ခစ္ ခစ္ရယ္ ရယ္ သည္ ။  ပါးစပ္ ကေလးကု  ိ လက္ ၀ါးေလးႏွ  ၀ါးေလးႏွင္င္ ပိ့  တ္  ္ ထားၿပီ း ရယ္ ၿပန္  ၿပန္သည္ သည္ ။  ‘ ေမာင္ ပဲ ပတ္ တင္  တင္ း သေဘာက်တယ္ ဆိ  ု ’   ‘အင္ း --ပတ္ တင္  တင္ း မလု ပ္ ပဲ --ဆင္နင္ နင္ းသြ ားရင္ေတာင္ ေတာင္ ဒီေလာက္ ေလာက္ ခံ စားရမွ ာ မဟု တ္ ဘူ း သိ လား ’   မ်က္ ႏွ ာထားတင္ းတင္ း ႏွင္င္ ႏြ့ႏ ယ္ ြ  ကိ ့   ု တစ္ခ်က္ ခ်က္ ေမာ ႀကည္ ့  ၿပီ ့  းေၿပာလိ  ု က္ ရာ -- ႏြ ယ္ က ေမာင္ ပခံ ့   ု းကိ  ု ကိ  ုင္င လႈ ္  ပ္ရင္ ရင္ း

 ‘လု ပ္ ၿပီ --ခုနက နက တစ္ မ်ိ းဳ --အခု တစ္ မ်ိဳ်ိ းဳ ’   ‘ဘာ ---ခုနက နက တစ္ မ်ိးဳ လဲ ’  ေမာင္ က ကေလးဆိ  ု းႀကီ းလိ  ု ပါးႀကီ းေဖာင္ းကာ မ်က္ ႏွ ာညိည ဳ ိဳိ ဳ ႏွင္ ႏွ င္ စိ့  တ္ ေကာက္ ၿပၿပန္  ၿပၿပန္ေလသည္ ေလသည္ ။  ‘ ေမာင္ ပဲ ---ခုနက နက မမအဖု တ္ ႀကီ  ႀကီ းကိ  ု ႀကည္  ၿပီ ့  းဂြင္င းတိ ္   ု က္ ရရင္ ေက်နပ္ ပါၿပီ နပ္ ပါၿပီဆိ ဆ  ုိ ---အခု ကိ စ ၿပီ းၿပန္ေတာ ေတာ တစ္ ့  မ်ိဳ်ိ းဳ - -တစ္ခါထဲ ခါထဲ သူ အလိ ့အလိ  ု ႀကီ း လိ  ု က္ ေနရတာပဲ --တကယ္ ’   ‘ဒီ မွ ာ --မမ --ဟိ  ုေလ ေလ --ဒီ လိ  ုဗ်ာ ဗ်ာ --မမ ေစာက္  ပတ္  ပတ္ ထဲ တိ  ု ေမာင္ လီ ့  းႀကီ း နဲ စြ့  တ္ ကနဲ  ကနဲ --တစ္ခ်က္ ခ်က္  ပဲ  ပဲ လိ  ု းမယ္  မမရယ္ --အေရမထြ က္ ေစရပါဘူ းေနာ္ မမ ’   ‘အလယ္ လယ္  လယ္ --လူ လည္ ေလး --၀ါးႏု က ၀ါးရင္ ကိ ့   ု ပတ္ ခ်င္ ခ်င္ေနၿပန္ ေနၿပန္ ၿပီ -- ေတာ ္  စမ္ းပါကြ ယ္ -ဟင္ း-ဟင္ း ’  ေတ   ုရံရ့ ေလးဆိ ေံ လးဆိ  ု တစ္ မ်ဳ း ိ း --သြင္င းရံ ္   ုေလးဆိ ေလးဆိ  ု တာတစ္ မ်ိဳ်ိ းဳ ႏြ ယ္ ႏြ ယ္ က  က ေမာင္ ပါးကိ ့   ု လိ မ္ဆြ ဆ  ဲရင္ ရြ င္ းရယ္ သည္ ။ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း နဲ ေတြ ့ေတြ မွ့ ႏြ ယ္ အရွ အ ့ ရွ က္ -- ႏြ ယ္  ဂု့  ဏ္သိ ကာ ေတြ တစ္ ၿပားသား မွ မရိ  ွေတာ ေတာ ေအာင္ ေ့ အာင္ခ၀ါက ခ၀ါက် ခဲ ့ ရတာပါလား ေမာင္ရယ္ ရယ္ ။  ‘တကယ္ ပါ  ပါ --မရယ္ --တစ္ခ်က္ ခ်က္  ပဲ  ပဲ လိ  ု းမွ ာ --တစ္ခ်က္ ခ်က္  ထက္  ထက္ ပိ    ုပိသ ားရင္ ြ --မမေမာင္ ကိ ့   ု ပါးရိ  ု က္ ’ တဲ ့ ေမာင္ က ေၿပာေၿပာဆိ  ုဆိ ဆ  ုိ ႏြ ယ္  ထမီ ့  ကိ  ု ဆဲ  ြ လွန္နသည္ သ ္ ည္ ။ ေမာင္သည္ သည္ တကယ္  တကယ္  ကေလးဆိ ့   ု းၿဖစ္သည္ သည္ ။ ေမာင္ ကပုဆိ ဆ  ု းမ၀တ္ ိ ေသးသၿဖင္ ေမာင္ ့ေမာင္ လီ ့  းႀကီ းက ဆင္ႏွႏ ာေမာင္ ွ  းႀကီ း လိ  ု ယမ္ းခါေနသည္ ။  ‘ကြ ယ္ --လု ပ္ ၿပီ ---မဟု တ္ တာ  တာ --ဟိ တ္ --- ေမာင္ေနာ ေနာ္ ’   တကယ္ ေတာ လဲ ့ ႏြ ယ္ လဲ  လဲ အေသြ းအသား နဲ ဖဲ  ြ့  စည္ ့  းထားတဲ  းထားတဲ သာမန္ သ ့ ာမန္ --မႏုသ --လူ တစ္ဦဥ းပါ ီ  ‘ ေမာင္ --- ေဟ ေအးကြ ေ့ အးကြ ယ္ --ဟင္ အင္ ့အင္ း ’  နဲ ပဲ့ ေမာင္ ေမာင္ က ရင္ခ်င္ းဆဲ ခ်င္ းဆဲ  ြအပ္ အပ္ ၿပီ း -- ႏြ ယ္ ေစာက္ ့ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု လီ းႀကီ းဆဲ  ြသြ သင္ငြ  းၿပီ ္  း လိ  ု းခဲ တာပဲ ့ မလား ေမာင္ လီ ့  းတန္ ႀကီ း နင္ နင္ ့နင္ နဲ့နနဲနဲ ဲေစာက္ ေစာက္ ေခါင္ းထဲက  ု ၀င္ ိ သြ သ ားကတည္ ြ  းက ေမာင္ ကတိ မတည္ ဘူ းဆိ  ု တာ  းက သိ ၿပီ းသားပါေမာင္။  ၿဗစ္ ကနဲ --ထိ  ု းခဲ  ြ ၀င္သြ သ ားတဲ ြ ့ေမာင္ လီ ေမာင္ ့  းရဲ ဒဏ ဒ့ ဏ ဟာ  ္ ဟာ ႏြ ယ္ ေမ ့ေမ ေႀကာေတြ ေ့ ႀကာေတြက  ုအကု အ ိ ကုန္န္ ပိ တ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ သလိ  ု ပဲေလ။ ေလ။ ႏြ ယ္ မ  မ်က္ ေတာင္ေလးမ ေလးမ်ားေမွ းစင္ ်ားေမွ းစင္ းကာ ေမာင္ ေႀကာၿပင္ ့ေႀကာၿပင္ႀကီ းကိ  ု တစ္ ဖက္ က်စ္ ေနေအာင္ ေနေအာင္

 ဖက္ ထားမိ  ထားမိ လိ  ု က္ သည္ ။ ’ တစ္ခ်က္ ခ်က္  ထဲ  ထဲ လိ  ု းမွ ာ ’ ဆိ  ု တဲ ေမာင္ ့ေမာင္ ဟာဖင္ ႀကီ းကိ  ု ခြ ာခြ ာၿပီ း ေဆာင္ လိ ့   ု းေနေတာ တယ္ ့ ေလ။ ႏြ ယ္  ဖင္ ့ ေတြ ေတြဆု ဆ ပ္ု ဆဲ ဆ  ြ ထားသလိ ဲ   ု ပါ ပဲ ကြ ယ္ ။ လီ းႀကီ း က အလံ  ု းအထည္ ထြ  ထြ ား အလ်ားကလဲ ရွရည ွ ္ ဆိ  ုေတာ ေတာ ေလ ေ့ လ ႏြ ယ္  မွ့  ာရုန္န းႏိ ္   ုင္င တဲ ္ ့ ခြန္နအားေတြ အ ္ ားေတြ မရွ  ိ ပါဘူ း -- ေမာင္ က ႏြ ယ္  ကိ ့   ု တြန္န းလ ္ ် က္ --  စားပဲ  ြေစာင္ ေစာင္ းတြင္င တင္ ္  ၿပီ း ေၿခႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု သူ ခါးတြ ့ခါးတြင္ငည ္  ပ္ွ  ထားေစကာ -- ေဆာင္ ၏။ ့၏။  စားပဲ  ြ က စာေရးစားပဲ။ြ စားပဲ  ြေပၚ ေပၚ ရိ  ွ အထပ္ လိ  ု က္ အစီအရီ အရီ တင္ ထားတဲ စာအု ့  ပ္ မ်ား ၿပိ ႀဳကသည္ ။ စားပဲ  ြေထာင္ ေထာင္ စြ့ န္န းတြ ္ င္င္  တင္ ထားေသာဂက္ (စ္)မီ းၿခစ္ ကေလး ေဒါက္ ကနဲ ႀကမ္ းၿပင္သိ သ  ုိ က ့ ် သည္ ။ ေမာင္ က ခြန္နအားႏွ အ ္ ားႏွင္င္ ၿပည္ ့  စံ  ု့ ေသာ ေသာ ေယာက်္ ာ းႀကီ းၿဖစ္၏။ ၏။ ႏြ ယ္  မွ့  ာသာ ႀကီ းမားအိ စက္ ေသာ တင္ ပါးသားႀကီ းေတြ မရိ  ွခဲခဲ   ့ ပါလ်င္ -- ႏြ ယ္  ဖင္ ့ အရိ အ  ုရိ းေတြေႀကမြ ေႀကမြ က်ိ းဳ အက္  ကု  ကုန္နေပလိ ေ္ ပလိ မ္ မည္ ့ ။  ‘ၿပြ တ္ --ဖြ ပ္ --ၿပြ တ္ ဖပ္  ဖပ္ --‘ဆါု တဲ အသံ အ ့ သံေတြ ေတြ ကလဲ တိ  ု းတိ တ္ ေနတဲ  ့ ညဥ္ ဦ့ဥ းယံ ီ မွ ာ --ပီ ပီသသႀကီ သသႀကီ း။  ‘အား -- ေမာင္ --ၿဖည္ းၿဖည္  းၿဖည္ း း ---နာတယ္ ---အ --‘   ‘ခဏေလး -- ေအာင္ ခံ့ခ ပါမမရယ္ ံ --မေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကက  ကက် ဥ္ းေနေသးေတာ ဥ္ းေနေသးေတာ နယတာပါ န့ ယတာပါ --အင္ --အင္ ့ -အား ’  ေမာင္ က ဒေရာေသာပါႀကီ း အလုအယက္ အယက္ လိ  လိ  ု း၏။ ႏြ ယ္ ကလဲ  ကလဲေလ ေလ အဲဒီ လိ ့   ုအႀကမ္ အႀကမ္ းပတမ္ းေလးလု ပ္ တာကိ  ု ပဲ သာယာတတ္ တဲ  တဲ မိ့ န္န းမမ ္   ု်ိ းပဲ လား မၿပာတတ္ ေတာ ပါဘူ ့  းေမာင္ --ပခံ  ု းႏွ စ္ ဖက္ ေပၚကိ  ု ေၿခႏွ စ္ေခ်ာင္ းစလံ ေခ်ာင္ းစလံ  ု း တင္ လိ  ု က္ ၿပီ  ၿပီ း ၿဖစ္ခ်င္ ခ်င္ ရာၿဖစ္ေတာ ေတာ ဆိ ဆ ့   ု တဲ ိ  စိ့  တ္ နဲ ခႏာ ့ခႏာ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု စားပဲ  ြေပၚ ေပၚ လွန္နခ်လိ ခ္ ်လိ  ုက မိ  ္ မိသည္ သည္ ။ ေခါင္ းကအေနေတာ ္ ၿပိက ဳ ် ေနေသာ စာအု ပ္  ပ္ ပံ  ုေပၚေရာက္ ေပၚေရာက္ သြ ားသည္ ။ဖင္ႏွႏ စ္ွ  ၿခမ္ း က လြ တ္ လြ  လြ တ္ လပ္  လပ္ လပ္ ႀကီ း  ၿဖဲေပးထားသည္ ေပးထားသည္ အတြ ့အတြ က္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း က ၿပဴးထြ က္  က္ ေန၏။ တံခါးဘက္ ခါးဘက္ သိ  ု ခပ္ ့ခပ္ေစာင္ ေစာင္ းေစာင္ း အေနအထားမ်ိ းဳ ေလးလွ န္နေပးထားသည္ ေ္ ပးထားသည္ အတြ ့အတြ က္ --သစ္သစ္ သစ္ရင္ ရင္သပ္ သပ္ရွရေဳွ မာရၿပီ ။ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းလီ းႀကီ း က ရွည္ ည္လ်ားႀကီ းထြ ားႀကီ းထြ ားလွသည္ သည္ မိ    ုမိ ေစာက္ ့ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ႀကီ  ႀကီ း ထဲ ထိ  ု းစိ  ု က္ ခ်လိ  ု က္ တိ  တိ  ုင္င း္ မမႏြ ယ္ ခမ်ာ ခါးေလးေကာ ေကာ ေ့ ကာ သြ သ ့  ားသည္ ြ  မွ ာ စားပဲ  ြႏွႏင္ငွ ္ ခါးေလးႀကားတြ  မွ ့ခါးေလးႀကားတြင္င္ -- ေခါင္ းအံ  ု းတစ္ လံ  ု းစာေလာက္ ကိ  ကိ  ု လြ တ္ လြ  လြ တ္ သြ ား၏။ ေယာက် ္ ာ းေတြ ဒါေႀကာင္ မိ  ု့  လိ ့   ု လဲ ့ ဖင္ ႀကီ းတာ ကိ  ု ႏွ စ္သက္ သက္ ႀကတာပါလားဟု  ႀကတာပါလားဟု --သစ္သစ္ သစ္ --  မ်က္ ၿမင္ ကိ ၿမင္ ကိ  ု ယ္ ေတြ သင္ ့သင္ခန္ ခန္ းစာရမိသည္ သည္ ။ အဘယ္ ေႀကာင္ ဆိ ့ဆ  ုေသာ ေိ သာ ္ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း လီ းတန္ ႀကီ း ကမမႏြ ယ္

ေစာက္ ေခါင္ းထဲ ’ဇြ တ္ ’ ကနဲ တိ  ု း၀င္သြ သ ားတိ ြ   ုင္င း္ မမႏြ ယ္ ဖင္  ဖင္ ႀကီ းက စားပဲေပၚတြ ေြ ပၚတြင္င္ ၿပားက်သြ ားၿပီ သြ ားၿပီ း ေဘးသိ  ု ကားကားသြ ့  ားေသာ ္  လည္ း း --အိ ကနဲ --နိ မ္ ဆင္ ့ဆင္ းၿပီ း တင္ းကနဲ --တင္ းကနဲ ကန္ တတ္ လာကာ  လာကာ အရိ  ွန္နႏွႏ္ င္ငွ ္ လဲ ့    ႊ  ုရိရ က္ ိ  လိ  လိ  ု က္ ေသာေဂြ းစိ ႀကီ း ႏွင္င္ ေဖာက္ ့ေဖာက္ ကနဲ  ကနဲ ရင္ဆိ ဆ  ုင္ငိ  မိ္  ႀက၏။  ထိ  ုနည္ နည္ းအတိ  းအတိ  ုင္င း္ အိ ကနဲ ေဖာက္ ကနဲ  ကနဲ ရင္ဆိ ဆ  ုင္ငိ  လႈ ္  ပ္ရွရ ားေနႀကေလရာ ွ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းဆီ းခံ  ု မဲ မဲ ႀကီ းက မမႏြ ယ္ ဖင္ ႀကီ းႏွင္င ၿဗဲ ္ ့  ကနဲ ၿဗိ ကနဲ ပြ တ္ ႀကိ  ႀကိ တ္ သံႀကီ းမွ ာ ၿမင္ေတြ ေတြ ႀကားသိ ့ ေနရေသာ သစ္သစ္ ေနရေသာ သစ္၏ အသည္ းဆိ  းဆိ  ုင္င္ ကိ  ု အညွ ာမွ ကိ  ုင္င လႈ ္  ပ္ေနသလိ ေနသလိ  ု တလွ ပ္ လွ ပ္ တသိ မ္ သိ ့သ မ္ိ ဆတ္ ့ဆတ္ ဆတ္ တု  တုန္နေနမိ ေ္ နမိေပရာ ေပရာ --ကာယကံရွရွင္င္ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ၏ ခံ စားမႈ မွ ာ ဆိ  ု ဖြ ယ္ ရာမရိ  ွေအာင္ ေအာင္ အရသာအထူ းႀကီ း ထူ းေနႀကေပေတာ သည္ သ ့ ည္ ။  ‘မ -- ေပါင္ တစ္ေခ်ာင္ းကိ ေခ်ာင္ းကိ  ု --ဒီဘက္ ဘက္ ေၿပာင္ း -အင္ း ’   မမႏြ ယ္ က ေၿခေထာက္ တစ္  တစ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းေခါင္ းေပၚမွ ကၽြ မ္ းဘားမယ္ မ  မ်ားပမာ ေၿဖာင္ တန္ ့  းစြ ာေကာ ္  ယူ လိ  ု က္ ၏။ အစ္ ကိ  ူေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က ေၿခေထာက္ တစ္  တစ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု ဂ်ိဳ်ိ ငဳ  းေအာက္ ္ ္ းေအာက္  ထား တစ္ ဖက္ ကိ  ထား  ကိ  ု  ပခံ  ု းေပၚေမွ းထားၿပီ း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ၾကီ  ၾကီ းထဲ သိ  ု ေဒါင္ ့ေဒါင္ လိ  ု က္ လိ  ု းၿပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ သစ္သစ္ သစ္ မွ ာ လီ းတန္ႀကီ းအ၀င္အထြ အထြ က္ ကိ  ု  မမိ  ွ တ္ မသု  မသုန္န္ေလး ေလး ႀကည္ ေနမိ ေ့ နမိရာ ရာ ေဇာေခၽြ းမ်ားပင္ ၿပန္ ်ားပင္ ၿပန္ေနသည္ ေနသည္ ကိ  ု သတိ မမူ မိ  ုႏိႏင္ငိ ္ေအာင္ ေအာင္ ခံ စားေနမိသည္ သည္ မိ    ုမိ သရဲ ့သရဲ ကိ  ု လဲ ေမ ေနမိ ေ့ နမိသည္ သည္ ။  တစ္ေစာင္ ေစာင္ းႀကီ း လိ  ု းေနေသာအခါ --အခုေလာက္ ေလာက္ ထိ မိ ပံ  ု မေပၚပဲ မမႏြ ယ္ က  က   ုငံ ႀကည္ ့   ုရံရ့ ေလးႀကည္ ေံ လးႀကည္  ကာ ့ သိ ပ္နာက နာက် င္ ဟန္ င္ ဟန္ မေပၚေပ။  ေညာင္ းတယ္ -- ေၿခေထာက္ ေၿမွ ာက္ ထား  ထား ရတာ ’   ‘ဒါဆိ  ု --ခ်လိ  ု က္ ေလ --မမ --ကုန္န းၿပီ ္  းလိ  ု းမယ္ ’  အံ  ့ ႀသစရာပင္ --မမႏြ --မမႏ ယ္ ြ က --အစ္ ကိ  ု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းစကား ကိ  ု ကေလးငယ္ တစ္  တစ္ေယာက္ ေယာက္ ႏွ ယ္  ္ တေသြ မသိ မ္ း  လိ  ု က္ နာရင္ းစားပဲ  ြ ကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ၿဖင္  ၿဖင္ ေထာက္ ့ေထာက္ ၿပီ  ၿပီ း ဖင္ ႀကီ းကိ  ု အေနာက္ သိ  ု ခပ္ ခ့ ပ္ေကာ ေကာ ေကာ ေ့ ကာ ့ ေလးကုန္န းေပးလိ ္   ု က္ သည္ ။ သည္ ပံ    ုပံ စံသည္ သည္ လည္  လည္ း း သစ္သစ္ သစ္ ဖက္ မွ  မွ ၿမင္ ကြင္င းေကာင္ ္  းေသာ   ုပံ စံ ၿဖစ္ေနကာ ေနကာ ေဘးတိ  ု က္ အေနအထားၿမင္ရ၏။ ရ၏။ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က လီ းႀကီ းကု  ိ လက္ ၿဖင္  ၿဖင္ ကိ ့   ုင္င ၿပီ ္  း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ အ၀ကိ  ု ေတ လ ့ ် က္ မမႏြ ယ္ ပခံ  ု းကိ  ု

ေက်ာမွ လွ ာမွ လွ မ္ းဆဲ  ြၿပီ း ထိ  ု းသြင္င းလိ ္   ု က္ စဥ္  စဥ္ လီ းႀကီ းက ၀ါးရင္ းတု တ္ ႀကီ  ႀကီ းတစ္ေခ်ာင္ းလိ ေခ်ာင္ းလိ  ု ပင္ ေကြ းကနဲ ၿဖစ္ ၿပီ းမွ တန္ း၀င္သြ သ ား၏။ ြ  ‘ၿဗႊ တ္ ’ ကနဲ အသံ ကိ သစ္သစ္ သစ္နား နား နဲ ဆတ္ ဆ ့ တ္ ဆတ္ ႀကားလိ  ု က္ သည္ ။ မမႏြ ယ္ ေတာ ဘယ္ ဘ ့ ယ္ လိ  လိ  ုခံခရမယ္ ရံ မယ္ မသိ၊ သစ္သစ္ သစ္ ရင္ ထဲ မွ ာမူ ေအာင္ သက္ ့သက္ သက္ ၿဖစ္  ၿဖစ္သြ သ ား၏။ ြ  ‘အိ  ု း --အိ  ု း --အိ  ု း --- ေမာင္ရယ္ ရယ္ --ရီ  ွ း --အား ---ကၽြ တ္ ကၽြ  ကၽြ တ္ ’   စားပဲ  ြေစာင္ ေစာင္ းေလးကိ  ု ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ မမႏြ ယ္ လက္  လက္ ကေလးမ  ကေလးမ်ား က်စ္ လ  လ် စ္ၿမဲၿမံ စြ မံ စြ ာ ကိ  ုင္င ထားရင္ ္  း ညီ း ရွ ာသည္ ။   ုဗိ က္ သားေအာက္ မွ  မွ ပြေယာင္ ေယာင္ းေယာင္ းေလး အဖု တ္ လိ  လိ  ု က္ ခၽြန္နေနႀကေသာ ေ္ နႀကေသာ အေမႊ းစုေလးမွ ေလးမွ ာ ေဇာင္ းသြ ားသည္ ။ ဖင္ ကုန္န းၿပီ ္  း အလိ  ု းခံရေသာ ရေသာ အလု ပ္သည္ သည္ အေတာ ္  ထိသည္ သည္ ထသ္ သည္ ။ မမႏြ ယ္  ႏွ ာသီ းဖ်ားေလးတြ င္င္ ေခၽြ းေလးေတြ ပင္ သီ းလာႀက၏။ အစ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ပခံ  ု းကိ  ု မဆဲ  ြေတာ ေတာ ပဲ့ ခါးေလးကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ၿဖင္  ၿဖင္ စံ  ု့  ကိ  ုင္င ကာ ္ တၿပြ တ္ ၿပႊ  ၿပႊ တ္ ေဆာင္ ေတာ ့ေတာ ၏။ ၏ ့ ။  ‘ၿပႊ တ္ -ၿပႊ တ္ -¬ၿပႊ တ္ -ဖတ္ --ဖတ္ -ၿပႊ တ္ ---စြ  ိ ’   ‘အင္ ့ -အင္ -အ ့-အ -အ -အ -အင္ ့ --အားလားလားလား ’  အခန္ းတစ္ခုခ လံ ု   ု း လိ  ု းသံ ညီ းသံ သက္ ၿပင္  ၿပင္ းခ်သံ --တအင္ အင္ ့အင္ ့ လည္ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ းထဲ  းထဲ မွ ညီ းတြ ားသံ တိ  ု ႏွ့ႏင္ငွ ္ သာစိ ့သာစိ  ု းမိ  ု းေနရာ ေခ်ာင္ းႀကည္ ေခ်ာင္  းႀကည္ ေနေသာ ့ေနေသာ သစ္သစ္ သစ္ခမ ခမ်ာ သူ မ သူ မ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ေလး ကိ  ု လက္ ၿဖင္  ၿဖင္ ့ အု ပ္ ပြ တ္ ေနမိရာမွ ရာမွ အားမရေတာ ပဲ့ ထမီေလးကိ ေလးကိ  ု လွန္န ကာ ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ ့  လက္ ခလယ္ ေလးၿဖင္ ထိ ့   ု းေမႊ ကလိေနမိ ေနမိေလေတာ ေလေတာ သည္ သ ့ ည္ ။ အိ စိ  ုေသာ ေသာ ေစာက္ ေခါင္ းအတြင္င းမွ ္ ေစာက္ ရည္ ႀကည္  ႀကည္ မ  မ်ား စိ မ္ စိ မ္ ထလာႀကသည္ ့ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေအာက္ ဖက္  ဖက္ ေထာင္ ခၽြ ့ခၽြန္န းေလးမွ ္ ေနကာ ေစာက္ ရည္ မ ေနကာ  မ်ားက ဖင္ ၾကားမွ ဖင္ ၾကားမွ တဆင္ ့ ေပါင္သိ သ  ုိ ေစးကပ္ ့ေစးကပ္ ေစးကပ္ ႏွင္င္ ့ ေလ်ာတိ  ု က္ ဆင္ းသည္ ။  တံေတြ ေတြ းကိ  ု မႀကာခဏ မ်ိခဳ ်ေနရေသာ လည္ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ းအတြ  းအတြင္င းမွ ္ အစ္ တစ္ တစ္ႀကီ း ခံ စားလိ  ု က္ ရသလိ  ု ေစာက္ ေမြ း  ပါးပါးႏုႏုႏေလးမ ေု လးမ်ား ေပါက္ ေရာက္ ရာ စိ မ္ းစိ  ု စ ဆီ းခံ  ု မိ  ု မိ  ု့ ေလးမွ ့ေလးမွ ာလည္ း း ေအာင္ သက္ ့သက္ နာက်င္ စြ င္ စြ ာ ဆီ းက်င္ ေသာ ေသာ ေ၀ဒနာကိ  ု ခံ စားလာမိရသည္ ရသည္ ။စက္ ေသနတ္ ပစ္သလိ သလိ  ု ဒလစပ္ ေဆာင္ လိ ့   ု းလိ  ု က္ ၿပီ  ၿပီ းမွ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က မမႏြ ယ္ ေက်ာၿပင္ ေလးေပၚ၀မ္ ေလးေပၚ၀မ္ းလ်ားေမွ ာက္ ားေမွ ာက္ ဖိ  ဖိ ကပ္ ကာ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေမႊ းႀကီ းမ်ားႏွ င္င္ ့

 ပြ တ္ ေနၿပီ း  ‘ခ်စ္ လိ  ‘ခ်စ္  လိ  ု က္ တာ  တာ မမ ရာ ’   ဟုေမာသံ ေမာသံ ႀကီ း ႏွင္င္ ေၿပာကာ ့ေၿပာကာ မမ ဂု တ္ သား ႏုႏုႏေလးကိ ေု လးကိ  ု သြ ားၿဖင္ မနာ ့  တနာေလးကိ ့   ု က္ ရင္ း --သု က္ ရည္ ပူ ပူေႏြ ေႏြ းေႏြ း ခၽြခၽြ ခဲ  ပစ္ ၽြဲ  ပစ္ မ်ားကိ  ု မမႏြ ယ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ  ွရိရိ သားအိ မ္ ၏ အနက္   ွရိငဳ  းဆံ ္   ု း အတြင္င းက ္ းဆံ ္ ် ဆံ  ု း ေနရာေလးထဲသိ သ  ုိ ့ ဒလေဟာ ဗ်စ္ ကနဲ ဗ်စ္ ကနဲ ဗ်စ္ ဗ်စ္ ကနဲ  ကနဲ ေနေအာင္ ပန္ းထု တ္ လိ  လိ  ု က္ ေလေတာ သည္ သ ့ ည္ ။  ဖင္ ႀကီ းမွ ာလည္ း း ငလ်င္ ၿပင္ င္ ၿပင္ းထန္ စြ ာ လႈ ပ္သလိ သလိ  ု ဘယ္ ညာခါရမ္ းသြ ားၿပီ း ေကာ ေကာ ေ့ ကာ ေဆာင္ ေ့ ဆာင္ လ ့ ် က္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္  အတြင္င း္ မွ ေစာက္ ေရမ်ား ကိ  ု ညွ စ္ ထု တ္ ေပးေနမိ၏။ ၏။  ‘ ေမာတယ္ --‘မမက လီ းႀကီ းကိ  ု ၿဖဳတ္ ကနဲ  ကနဲ ဆဲ  ြခၽြ ခ တ္ ၽြ  လိ  လိ  ု က္ သည္ ႏွင္င္ ့ ေမာတယ္ ဟုဆိ ဆ  ု ကာ ိ  ကု တင္ေပၚေၿ ေပၚေၿခပစ္ လက္ ပစ္ လက္ ပစ္  ပစ္ ေလးလဲ  ွခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ေလသည္ ။အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း က မမႏြ ယ္ ေဘး တြင္င္ ယွဥ္ဥ္အိ အ ပ္ိ  လိ  ု က္ ၿပီ  ၿပီ း  မမႏြ ယ္ ကိ  ကိ  ု ၿမတ္ ၿမတ္   ုႏိ းႏိ  ု းေလး ဖက္ ထားရင္  ထားရင္ း။  ‘အား --- ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ မမႏြ ယ္ ရယ္ ’   ဟုဆိ ဆ  ု တာ ိ  မမႏြ ့  ယ္ က  က အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း နဖူ းကိ  ု လက္ ညိးဳ ေလး အသာေထာက္  ကာ  ကာ -- ‘သြ ား --- ေသနာေလး --လူငယ္ ငယ္ သေလာက္ လီ းႀကီ းတဲ အေကာင္ ့အေကာင္ -ဟြန္န း္ -- ေၿပာေတာ သြ သ ့ င္ငြ  းရံ ္   ုေလးဆိ ေလးဆိ  ု --  တစ္ခ်က္ ခ်က္  တည္  တည္ း း ဆိ  ု ---တစ္ခ်က္ ခ်က္  ထက္  ထက္ ပိ    ုပိရင္ ရင္ ပါးရိ  ု က္ ဆိ  ု -လူ ပါးေလး --ဟင္ းဟင္ း ’  ေအာင္ မင္ း တသိ မ္ သိ ့သ မ္ိ ရယ္ ့ရယ္ သည္ ။  ‘မမ -က ေမာင္ ကိ ့   ုသိ သ ပ္ိ အလိ အလိ  ု လိ  ု က္ တာပါေနာ  တာပါေနာ္ ’ ခံခ်င္ မိ ခ်င္ မိေတာ ေတာ လည္ ့  းဒီ  းဒီ လိ  ု ပဲေပါ ေပါ ေနာ ေ့ နာ္ ၊  ‘အဟင္ း မ-က ေမာင္ ကိ ့   ု တကယ္ ခ်စ္ ခ်စ္ တာပဲ  တာပဲ ’   ‘အလိ  ုေတာ ေတာ ္ --မင္ းကိ  ု အေပ်ာ္ တမ္ းခ်စ္  းခ်စ္ တယ္  တယ္ လိ  လိ  ု မ့ ်ား မင္ းထင္ မင္ းထင္ခဲခ လိ ဲ ့   ု လားဟင္ ့ ’   ‘မဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း မ အခု လိ  ု --အင္ း --လိ  ု းလိ  ု က္ ရေတာ -့ ေမာင္ ဘက္ ့ဘက္ ကပိ  ကပိ  ုခ်စ္ ခ်စ္ သြ သ ားတာေပါ ြ ့ ’  အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း မ်က္ ႏွ ာ သည္ တစ္  တစ္ခါ ခါမ မၿမင္ ွ ဘ းေလာက္ ူ ေအာင္ ပင္ -ကေလးဆန္ စြ ာ ေၿပာေနၿခင္ းေႀကာင္ ့  မမႏြ ယ္ မ်က္ ႏွ ာေလး မွ ာ ဆယ္ ေက်္ ာ သက္ မိ  မိန္န းကေလးတစ္ ္ ေယာက္ ၏ မႏူ းမနပ္ ေယာက္

 မ်က္ ႏွ ာေပးေလးၿဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။  မမႏြ ယ္ က အစ္ ကိ  ု ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းလည္ ပင္  ပင္ းႀကီ း ကိ  ု ဟီ းေလးခိ  ု ၿပီ း တခစ္ခစ္ ခစ္ရယ္ ရယ္ ၿပီ  ၿပီ း မွ တီ းတိ  ု းေလးေၿပာလိ  ု က္ ၏။ ’ ေမာင္ ေမာၿပီ လားဟင္ ’   ‘ဟင္ အင္ ့အင္ း ---ဘာလဲ မကထပ္ေပးမလိ ေပးမလိ  ု လား ့ ’   ‘ ေမာင္ သေဘာေလ ့သေဘာေလ --ဟု တ္ ၿပီ  ၿပီ လား ’  သစ္သစ္ သစ္ မမႏြ ယ္ အစားရွ က္ လိ  လိ  ု က္ တာ  တာ ေတာ ္  ၿပီေပါ ေပါ ့ ဟု တ္ ဘူ းလား ကိ  ု ယ္ က  က မိန္န းကေလး ္ ပဲ ဟာ.အိ  ု --အခုေတာ ေတာ   ့ မမႏြ ယ္ ကိ  ကိ  ုႀကည္ ရတာ ရ့ တာ ဆပ္ဆလူ ဆလူ းကိ  ုခါေနေတာ ခါေနေတာ တာပဲ ့ ၊ လက္ ကလဲ  ကလဲ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း  လီ းႀကီ းကိ  ု ေကာက္ ညွင္င းေပါင္ ္  းဆု ပ္သလိ သလိ  ု တင္ းကနဲ တင္ းကနဲ ဆု ပ္ေနေလရဲ ေနေလရဲ ။့ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ း ဆိ  ုေသာ ေသာ သူ ကလည္ း  း အစကတည္ းက  းက ေမာင္ းတင္ ထားတာ --သိ တယ္ မိ    ုမိ လား။ ့ စိန္နေခၚရင္ ေ္ ခၚရင္ တိ မ္ေပၚအထိ ေပၚအထိ လိ  ု က္ မဲ  မဲ ့  လူ စား ---ဗလကလည္ း း ေတာ ္   ုရံ မိန္န းမဆိ ္   ုဆဲ ဆ  ြညွ ည ဲ  စ္ွ  လိ  ု က္ တာ  တာ နဲ အရိ ့အ  ုရိ းအက္ သြ ားေလာက္ တဲ  တဲ သူ ့သူ --ဒီ လိ  ု လူ စားကိ  ု မမႏြ ယ္   မၿဖံဘ ဳ  းူ းူ ထပ္ ၿပီ းေတာ ေတာင္ ေ့ တာင္ စိန္နေခၚေနေသး ေ္ ခၚေနေသး ၊ အံ  ့ လည္ းအံ  းအံ  ့ ပါရဲ ့အရွ အရွ က္ ေတြ လဲ  မရိ  ွ ႀကေတာ ဘူ ဘ ့  း၊ူ အိ  ု ---သစ္သစ္ သစ္ သူ တိ  ု ကိ ့   ု ႀကည္ ရင္ ့ရင္ းလႈ ပ္ရွရ ားေနတဲ ွ  စိ့  တ္ ေတြ ကိ  ု မႏိ  ုင္င မနင္ ္  း  စု စည္ းသိ  းသိ မ္ းဆည္ းေနရင္  းေနရင္ းက --မမႏြ ယ္ က ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္န ၿပီ ္  း ကု တင္ေပၚအိ ေပၚအိ ပ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ တဲ  တဲ ့ ေအာင္ မင္ းလီ းတန္ ႀကီ းေပၚကိ  ု ကားယားခြ ၿပီ း လီ းတန္ ႀကီ းကိ  ု ကိ  ုင္င ၿပီ ္  း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ ထည္ ေနတဲ ့ေနတဲ အခ်ိ ့အခ်ိ န္န္။ သူ တိ  ု ကိ ့   ု ေက်ာခိ  ုင္င းလိ ္   ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ေမာင္ႏွႏ မွ -- ေမာင္ႏွႏ မွ --နဲ ့ ဘာ ေမာင္ႏွႏ မေတြ ွ  လည္ း း --ဘယ္ မလဲ  မလဲ သိ ကာ --အရွ က္ --စည္ းကမ္  းကမ္ း ---  ဟင္ းဟင္ းဟင္ း။ ၿဖစ္ ပါတယ္ --မိသစ္ သစ္ဆိ ဆ  ု တာကလည္ ိ  း း ေမြ းကတည္ းက  းက တစ္ေကာင္ ေကာင္ ႀကြ က္  တစ္ မ်က္ ႏွ ာ တစ္ ကိ  ု ယ္ တည္  တည္ း း ။  ကိ  ု ယ္ ထင္  ထင္ရာလု ရာလု ပ္ ႀကစတမ္ း ေဟ ဆိ ဆ ့   ုရင္ ရိ င္အစ္ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းလိ  ု ပဲ မိသစ္ သစ္ မိ  ု က္ ရဲ တာေပါ ။့  စဥ္ းစားႀကည္ ေလ ့ေလ အစ္ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ေမာင္ ေမာင္ းေပၚ ရင္  ုခံခ စိံ  တ္ ၀င္  ၀င္ စားခဲ မိ့  တာက မိသစ္ သစ္ ပါ --အခုေတာ ေတာ ဘယ္ ဘ ့ ယ္ အခ်ိ န္န က ္ -- ေၿခပုန္န းခု ္  တ္ ေနႀကမွန္န းမသိ ္  တဲ သူ ့သ တိ ူ   ု ႏွ့ႏ စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ ရဲ ့ အရွပဳ  ထု ္  ပ္ ကိ  ု မိသစ္ ္ ထု သစ္ အသိေနာက္ ေနာက္ က  က် ခဲ  ့ ၿပီ း  ကိ  ု ယ္  ဖာသာပဲ ့ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ထဲ  ထဲရွရ က္ ွ ရတယ္ ။

 လူ တကာသာ ဒီအေႀကာင္ အေႀကာင္ း သိ ကုန္နရင္ ရ္ င္ --မိသစ္ သစ္ တိ  ု တစ္ ့ အိ အ မ္ိ သားလံ သားလံ  ု း အိ မ္အၿပင္ အၿပင္ေတာင္ ေတာင္ ထြ က္ ရဲ မွ ာ မဟု တ္ ေတာ ဘူ ဘ ့  းူ  မဟု တ္ လား။  လား။ အခွေတာ ေတာ အထီ အ ့ ထီ းက်န္ ဘ၀လမ္ းမွ ဘ၀လမ္ းမွ ာ မိသစ္ သစ္ တစ္ေကာင္ ေကာင္ ႀကြက မ  ္ မ --အေဖာ္ မဲ စြ့  ာ -- ေလွ ်ာက္ ရၿပီေပါ ေပါ ့ ------။

 က် န္ ေနေသးေသာ ေနေသးေသာ အပိ  ုင္င းမ ္ ်ားမွ ာ ်ားမွ ာ မိသစ္ သစ္ ၏ဇာတ္ လမ္  လမ္ းမ်ားျဖစ္ ေနေသာ ေနေသာ ေၾကာင္  ့ ဤေနရာတြင္င္ အဆု  ံ းသတ္ လိ  လိ  ု က္ ပါသည္  ပါသည္ ။ – –

 ၿပီ းပါၿပီ။

--- -----၀ါသနာရွင္င္မ်ားဖတ မ  ်ားဖတ္  မွမတ ွ ္ သိ သ   မ္မ ိ ္ းဆည း ဆည္ းရလြ း ရလြယ္ကူ က   ေအာင္ ေူ အာင္  အခ်စ္  တကၠ တကၠသိ သ  ုလ  ိ ္ မွမ  ွ ကူးယူ းယူ ၿပီး  PDFဖိ  ုင္င  ျပဳ ္   လု ပ္ပ္ ေပးလိ ေပးလိ  ုက   ္ သည သ   ည္ ။ ။   ေဒါက္တာခ်က တ   ာခ်က္  ႀကီ   း(၂၄၊၂၊၂၀၁၃)  း (၂၄၊၂၊၂၀၁၃) 

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.