Pengenalan Adobe Photoshop

March 21, 2017 | Author: Anonymous | Category: Photo Editor
Share Embed


Short Description

Pengenalan Asas kepada Adobe Photoshop. by azyzura4azyz....

Description

PERISIAN PENGHASILAN IMEJ secara digital

www.azyzura.blogspot.com

PENGENALAN Adobe Photoshop merupakan perisian grafik grafik untuk pengubahsuaian dan penghasilan sesuatu gambar. Perisian ini biasanya digunakan di dalam: Penerbitan bercetak (banner, logo, buku, majalah dan poster) Penerbitan Penerbitan Digital (persembahan multimedia, rekabentuk rekabentuk laman web) Family Potrait Fun •Online Tutorials cont.

Image from: http://www http://www.sxc.hu/photo .sxc.hu/photo/733470 /733470

Tutorial from: http://psd.tutsplus.com/tutorials/drawing/create-

Online Tutorials cont.

PAPAN ANTARAMUKA

TOOLBOX

GABUNGAN DAN PEMINDAHAN IMEJ

 Antara alatan yang yang boleh digunakan digunakan ialah: Marquee

Tool

Magnetic

Tool

Magic

Wand

Move

Tool (menggerakkan imej)

PENCAHAYAAN DAN PEWARNAAN Proses ini boleh dilakukan menggunakan: Paintbrush

Tool Gradient Tool Blur Tool Sharpen

Tool Mod RGB, Mod Brightness dan Contrast Mod Grayscale dan Desaturate.

ASAS PENGGUNAAN LAYER DAN TEKS

Layers merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek diibaratkan sebagai kanvas.

Kesan khusus pada layer boleh menggunakan: adjustment layers, fill layers layers style Teks pula merupakan salah satu elemen utama di dalam proses penyaluran maklumat.

PENGHASILAN KESAN ZOOM DENGAN MENGGUNAKAN MENGGUNAK AN FIL FILTER TER

 digunakan untuk menghasilkan suatu fail imej yang Filter  digunakan mempunyai pelbagai kesan khas seperti : Blur Sharpen Texture

dan sebagainya. s ebagainya.

LATIHAN

Latihan :

Buat 2 kumpulan. Setiap kumpulan buat 1 peta buih daripada tajuk berikut : 1. Kegunaan Adobe Photoshop 2. Kegunaan Adobe Illustrator Bentangkan di hadapan.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.